Landbrug & Fødevarer

Mørketal gør den officielle MRSACC398-statistik ubrugelig

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) betragter den officielle MRSACC398-statistik som retvisende og kalder på den baggrund MRSA-indsatsen for en succes. Foto: SUM/Flemming Leitorp.

Landbrug og Fødevarer hævdede i sommeren 2016, at nu var “MRSA-kurven knækket” og henviste til et fald i antal registrerede CC398-smittebærere fra 1280 i 2014 til 1173 i 2015.

Påstanden var usand.

Landbrugsavisen er på vildspor, når det gælder MRSACC398-epidemien.

DR Nyheder hævdede i januar 2017, at nu stiger antallet af MRSACC398-smittede atter og henviste til en stigning i antal registrede smittebærere fra 1173 i 2015 til foreløbig 1256 i 2016.

Denne påstand er heller ikke korrekt.

Statens Serum Institut, der fører MRSA-statistikken, påstår igen og igen, at der kun er seks patienter, der er døde på grund af MRSACC398 siden 2006.

Det er næppe heller korrekt. Læs resten

MRSA-kurven stiger atter – nu mindst 5000 nysmittede siden 2006

I sommeren 2016 slog Landbrug og Fødevarers avis nyheden om den knækkede MRSA-kurve op med store typer. Den var forkert.

”MRSA-kurven er knækket”. Sådan skrev landbrugsavisen i juni 2016, fordi antallet af nysmittede danskere med MRSA CC398 for første gang nogensinde faldt fra 2014 til 2015.

Nu viser nye tal fra Statens Serum Institut, at antallet igen er svagt stigende. I 2015 blev den antibiotikaresistente stafylokokbakterie MRSA CC398 fundet hos 1.173 danskere. Foreløbige tal fra Statens Serum Institut viser, at bakterien i 2016 blev fundet hos 1.256 nysmittede danskere – altså hos 83 flere.

Det skriver DR Nyheder, 13. januar 2017.

Fagchef Anders Rhod Larsen, SSI.

Og tallet for registrerede tilfælde i 2016 vil stige yderligere, lyder det fra Statens Serum Institut.

-Vi er ikke færdige med at gøre tallet op, og der vil helt sikkert komme flere. Vi kan godt nå op på samme antal som i rekordåret 2014, hvor bakterien blev fundet hos 1.280 danskere. Dermed vil der være tale om en stagnering i forhold til 2014, siger fagchef Anders Rhod Larsen, Statens Serum Institut, der har ansvaret for statistikken.

Læs resten

GYLLEGATE: Kvælstof-forurening langt værre end hidtil antaget

Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening sendt kl. 06:33 torsdag d. 12. januar 2017:

Politisk har regeringen besluttet, at forurening af kvælstof fra landbruget vil falde. Faktum er, at det på fjerde år stiger. Det viser nye tal fra DCE, og dermed falder forudsætningen for den omstridte landbrugspakke med et brag, mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu kræver konkret og hurtig handling fra Folketinget.

Kvælstofforureningen af det danske vandmiljø er stigende, og tallet steg markant i 2015. Det viser målinger af det danske vandmiljø, det såkaldte Novana-program, fra Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet.

Størstedelen af udledningen af kvælstof i Danmark stammer fra landbrugets brug af gylle og gødning, og kvælstofudledningen steg i 2015 til godt 61600 tons. Det betyder, at den er steget med godt 6000 tons siden 2012.

Læs resten

“Gyllegate” vandt årets Cavling-pris!

»Tallene var bevidst sminkede. Det ved vi i dag. Men det have vi ikke vidst uden Chris Kjær Jessen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund,« sagde Kaare Sørensen fra Cavling-komiteen. BT bidrog dog også til afsløringen af Eva Kjer Hansens rænkespil i dagene op til ministeren afgang.

Vinderen af årets Cavling-pris er journalisterne Chris Kjær Jessen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund fra Berlingske. Det er netop blevet annonceret på Nationalmuseet i København, hvor prisuddelingen finder sted. Det skriver Journalisten.dk 6. januar 2017.

De får prisen for deres afdækning af den såkaldte kvælstof-sag også kendt som ”Gyllegate”. Berlingske dokumenterede, at Miljø- og Fødevareministeriet forskønnede beregningerne i regeringens landbrugspakke, så pakken kom til at fremstå grønnere, end den var.

»Det er et meget simpelt spørgsmål. Fik Folketingets medlemmer fyldestgørende oplysninger om landbrugspakken. Svaret er nej. Tallene var bevidst sminkede. Det ved vi i dag. Men det have vi ikke vidst uden Chris Kjær Jessen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund,« sagde Kaare Sørensen fra Cavling-komiteen.

Læs resten

Importører af jagtfugle blæser på reglerne

Der er importeres masser af skydefugle til de danske jægere, bl.a. fra Polen, men alt for ofte fifles der med papirerne. Importen kan overføre fugleinfluenza.

To ud af hver tre importører af fuglevildt til jagtformål overtræder lovgivningen for indførsel af skydefugle til de danske jægere. I fjorten ud af 22 kontroller i sommeren 2016 har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt m.v. Det fremgår af Fødevarestyrelsens endelige rapport fra november 2016 over aktionen mod importørerne.

De hyppigst konstaterede overtrædelser af reglerne var:

Læs resten

Lægerne kritiserer Lunde Larsen for sløseri med livsvigtige antibiotika

Gult Kort-ordningen genåbner svineindustriens muligheder for at bruge livsvigtig human antibiotika i produktionen trods kraftige protester fra lægeverdenen.

“Vi finder det stærkt beklageligt, at ministeriet har imødekommet fødevareproducenternes og medicinalindustriens pres.”

Med denne indledning retter lægeverdenen i et åbent brev 22. december en usædvanlig skarp kritik af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens omgang med flere livsvigtige antibiotika for mennesker. Lunde Larsen har genåbnet døren for anvendelse af resistensskabende antibiotika i svineindustrien, hvor de ikke har været anvendt i flere år. Kun dyrlæger har deltaget i godkendelsen, mens lægeverdenen blev udelukket. Ministeren fejer kritikken af bordet og kalder den for en “misforståelse”.

Læs det åbne brev fra Ugeskriftet for Læger her:

Læs resten

Fugledes fuprapport om landbrugets rammevilkår slettes

Lektor Troels Troelsen, CBS fremlagde sin “forskning” i landbrugets rammevilkår 2. august i år. Foto: DR.

»Jeg kan ikke huske at have set noget tilsvarende i mine 20 år på CBS«, siger forskningsdekan Peter Møllgaard, CBS, om den såkaldte “forskningsrapport” om dansk landbrug, som viste sig at være manipuleret af protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug. CBS har besluttet, at rapporten ikke skal udgives på grund af dens tvivlsomme karakter.

Det er CBS-lektor Troels Troelsen, der udarbejdede rapporten på bestilling og med 400.000 kr. i økonomisk støtte fra Bæredygtigt Landbrug. Troelsen offentliggjorde en foreløbig version af rapporten 2. august i år, og den blev modtaget med begejstring i landbruget og blandt førende landbrugslobbyister.

Direktør Niels Peter Nørring.

Begejstring i landbruget
Hos Landbrug & Fødevarer læste man rapporten med stor interesse, og 5. august udtalte direktør Niels Peter Nørring:

»Det er meget interessant, at man ser på en så lang række af rammevilkår på en gang, det giver et glimrende billede af situationen«.

Nørring hæftede sig ved, at man stort set på alle undersøgte parametre står med de dårligste rammevilkår i Danmark.

»Det har både vores egne og andres analyser også allerede påpeget. Her kommer det på en ny måde, og viser, at der er et stort behov for at træffe politiske tiltag, der forbedrer vores rammevilkår og konkurrenceevne«.

Læs resten

Unfair eksportstøtte til økologiske fødevarer

Karsten Nielsen lancerer ud efter støtten til økologisk eksport.

Vi har modtaget dette indlæg fra Karsten Nielsen, Food from Denmark A/S, 20. december 2016:

Hvor går grænsen for venskabskorruption og inhabilitet? Et er regler, men hvad er sund fornuft når det kommer til eksportfremme?

Jeg har arbejdet med eksportfremme i 20 år indenfor retail og foodservice. Jeg har ikke været politisk anlagt, men har haft fokus på virksomhedernes behov. Tilskud er bestemt godt, men det har taget overhånd for nogle erhvervsorganisationer, som bruger tilskud til at drive deres egne organisationer.

Hvorfor skal jeg som privat aktør udkonkurreres af f.eks. Økologisk Landsforening (ØL), som bare i 2016 modtog 7445 tilskudstimer til fire eksportprojekter fra Fonden for økologiske landbrug (FØL). De sidder på 8 ud af 12 poster i fondsbestyrelsen, som L&F og ØL selv har udpeget, og L&F styrer selv administrationen i FØL. Det er mine to største konkurrenter, som skal vurdere mine ansøgninger og se mine projektideer, og det er ikke sund fornuft.

Læs resten

Bonnesen dumpet af landbruget

la_afstemning

4400 bønder har stemt på deres favorit til ny miljø- og fødevareminister.

Dansk landbrugs mest aktive lobbyist, MF Erling Bonnesen (V), får en bemærkelsesværdig kold skulder af selvsamme landbrug i en afstemning om ny miljø- og fødevareminister i landbrugsavisen.dk. Kun en procent af bønderne mener, Bonnesen burde være blandt kandidaterne, mens landbrugskritiske MF’ere som Rasmus Jarlov og Mette Abildgaard, begge K, bakkes op af henholdsvis otte og elleve procent.

Erling Bonnesen betegnes som en af bagmændene for landbrugspakken, og han er kendt blandt læsere af gylle.dk som hovedmanden i kampagnen mod det “elendige” danske korn. Bonnesen var den første, der fremsatte de falske påstande om kornets ringe kvalitet som resultat af manglende gødskning.

I en stort opsat artikel i Jyllandsposten, 6. september 2014, udtalte Bonnesen den opsigtsvækkende påstand, at “dansk korn er efterhånden så ringe, at det hverken kan bruges til øl eller brød. Kvaliteten er nået helt derned, hvor kornet kun kan bruges til svinefoder, hvis det blandes op med store mængder sojaskrå, som skal importeres fra Sydamerika”.

ErlingBonnesen

Revisor Erling Bonnesen er valgt til Folketinget for Venstre på Fyn.

Trods gentagne faktatjek fastholdt Bonnesen sine falske påstande, der hurtigt blev adopteret af andre politikere som Henrik Høegh (V) og Lars Chr. Lilleholt (V) og af protestlandmænd hos både Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer. I Politiken 21. oktober 2014 proklamerer de to MF’ere Lars Chr. Lilleholt og Henrik Høegh i et debatindlæg med titlen ”Venstre arbejder for grøn realisme”, at de danske miljøregler har medført, at ”vi hverken kan lave brød, øl eller svinefoder af de afgrøder, som vi selv dyrker”.

Hot or Not

I afstemningen på landbrugsavisen.dk har 4400 bønder stemt på deres favorit til ministerposten. Topscoreren er den nuværende minister Esben Lunde Larsen (V) med 32 procent. Lunde Larsens popularitet i landbruget står i skærende kontrast til befolkningens vurdering af hans indsats.

Hos Ekstrabladet viser en afstemning 23. november 2016, at hele 60 procent af de afgivne stemmer vil have Lunde Larse fyret. Han er suverænt den mest upopulære minister med statsminister Lars Løkke Rasmussen på en andenplads med 48 procent af fyringsønskerne.

eb_afstemning

Esben Lunde Larsen er den suverænt mest upopulære minister i den siddende regering, ifølge en afstemning blandt læsere af Ekstrabladet.

Vilkår, virkeligheder & vanskeligheder i dansk landbrug – en etnologisk undersøgelse

landbrugssproejtedn

Hvorfor er landbruget kørt af sporet? Få nogle af svarene her.

Ph.d.-afhandlingen “vilkår, virkeligheder & vanskeligheder i dansk landbrug – en etnologisk undersøgelse” er optaget til forsvar ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2. november 2016. Med tilladelse fra stipendiaten Rasmus Blædel Larsen bringes her den 294 sider store afhandlingens resumé.
rasmusblaedel

Rasmus Blædel Larsen.

 

Dansk landbrug befinder sig midt i en af erhvervets dybeste og alvorligste kriser. Tusinder af landmænd må forlade deres hjem og kreditinstitutter, banker og Staten har en halv trillion kroner i pant i erhvervet. Krisen er både politisk, økonomisk, social og kulturel.

På baggrund af denne situation undersøger afhandlingen nye og/eller alternative udviklingsspor i landbruget, der kan pege på ejerskabskonstruktioner og forretningsmodeller med potentiale til at imødegå og tranformere de kriseprægede forhold.
Udgangspunktet er kortlægning af rammevilkårene sammenstillet med en præsentation af syv gårde og det udviklingsspor og potentiale, de hver især repræsenterer. Den teoretiske analyse tager udgangspunkt i ejerskabet og dets betydning for organiseringen, reproduktionen og generationsskiftet.
Afhandlingen påviser en sammenhæng mellem krisen, strukturudviklingen, erhvervets interessevaretagelse, landbrugsstøtten, jordprisen og spekulative skatteafskrivninger. I afhandlingen vises flere eksempler på en kulturel fremmedgørelse og polarisering, der skaber konflikt mellem erhvervet og det omgivende samfund.
Thy_rapportforside

Strukturudviklingen har ikke løst landbrugets krise, måske tværtimod.

 

De syv eksempler viser, at det i marginen af erhvervets dominerende forretningsmodeller er muligt at drive rentabelt landbrug, men at de nuværende vilkår peger på, at reproduktionskapaciteten ved et generationsskifte eller nyetablering kun kan forekomme, hvor ejerne ikke har forventning om et afkast, der kan måles med andre investeringer.

Materialet peger på strukturer i erhvervet, der kan være forhindringer eller omvendt være styrker, der med fordel respektivt kan reduceres eller understøttes. I lyset af den omfattende støtte, erhvervet modtager, bliver det diskuteret, hvordan en mere målrettet støttegivning kunne være en del af løsningen.
Afledt af de vanskelige vilkår i og omkring erhvervet, er konklusionen flertydig.

 

Læs hele afhandlingen her.
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.