Sundsstyrelsen

Amager Fælled er god for helbredet

Folk er vilde med Amager Fælled som storbyens grønne åndehul, der sikrer sundhed for store og små. Foto: Ernst Poulsen

Bedre adgang til naturen kan være nøglen til at tackle alvorlige sundhedsproblemer. Så enkelt er budskabet i en ny videnskabelig gennemgang af forskningen inden for sammenhængen mellem natur og livskvalitet.

Det står i skærende kontrast til, hvordan Københavns Kommune i øjeblikket er ved at bortskaffe det sidste naturområde på Amager Fælled for at bygge boliger. Miljøorganisationen NOAH udgiver en kortfilm om naturens betydning for livskvalitet.

En gennemgang af den tilgængelige forskning peger på en stærk sammenhæng mellem manglende adgang til naturområder og mere sygdom. Forskningen forbinder naturafsavn med større tendens til fedme, psykiske problemer og højere dødelighed [1].

Læs resten

Svine-MRSA sætter ny smitterekord – og dræber endnu en patient

Foreløbig er der otte smitteinficerede patienter mere i 2016 end i det tidligere rekordår 2014, hvor 1280 danskere blev konstateret som bærere af MRSACC38.

Antallet af nysmittede danskere med svineindustriens antibiotika-resistente stafylokokker, MRSACC398, satte ny rekord i 2016 med mindst 1288 konstaterede smittebærere. Det er otte personer mere end den hidtidige rekord fra 2014, hvor 1280 personer blev fundet smittede. Endvidere var svinesmitten årsag til endnu et dødsfald i 4. kvartal af 2016, hvor blodforgiftning med svineMRSA dræbte en patient. Dermed er antallet af svineMRSA-dræbte oppe på syv personer. Det oplyser Statens Serum Institut, 7. februar 2017.

Reelt er antal af smittebærere væsentligt større, da Statens Serum Institut kun optæller nysmittede, dvs. personer der ikke tidligere har været bærere eller infektionsramte med MRSA-bakterier. Tidligere smittede personer sorteres simpelthen fra, og da der uundgåeligt vil ophobes stadig flere tidligere smittede (mindst 1200 årligt siden 2014), falder antallet af officielt registrerede smittebærere over tid, uanset at faldet ikke afspejler virkeligheden. Dette “falske” billede har allerede være udnyttet til propaganda-formål i landbrugspressen (se nedenfor).

Læs resten

Sundhedsstyrelsen indrømmer: MRSA-statistik er ubrugelig!

MRSADoD_Tove-Roenne_large

Overlæge Tove Rønne, Sundhedsstyrelsen.

“Formålet med overvågningen af MRSA er ikke at frembringe data over forekomsten af MRSA-bærere i befolkningen. Dette vil kræve helt andre metoder i form af bl.a. gentagne undersøgelser i sammenlignelige befolkningsgrupper med jævne mellemrum, hvilket ligger uden for formålet med et løbende overvågningssystem. Man kan heller ikke ud fra overvågningsdata sige noget om, hvor lang tid forinden den pågældende person har erhvervet MRSA-bakterien.”

Denne markante indrømmelse giver Tove Rønne, seniorlæge & Bolette Søborg, overlæge, ph.d., Sundhedsstyrelsen, i et debatsvar i Ugeskrift for Læger, 19. august 2016.

Læs resten

MRSA-kurven er næppe knækket

AndersRhodLarsen

Fagchef Anders Rhod Larsen, SSI.

Gylle.dk har opfordret Statens Serum Institut til at fremsende en duplik til artiklen “Hvem har knækket MRSA-kursen?”. Artiklen fremlægger en stribe påstande om SSI, den tidligere ansvarlige overlæge Robert L. Skov og fagchef Anders Rhod Larsen. Her bringer vi det kortfattede svar fra statsinstitutionen.

“Den måde vi opgør MRSA på er internationalt anerkendt og følger samme metode som for andre kroniske sygdomme fx HIV og hepatitis B – hvor incidensen (antal nye tilfælde) ikke afspejler prævalensen (den samlede population af smittede).

Alle opgørelsesmåder har begrænsninger og vi har derfor gentagne gange gjort opmærksom på at den faldende incidens af CC398 ikke kan tages som udtryk for faldende prævalens, herunder både i det enkelte EPINYT og i MRSA ekspertrapporten.

Overvågningen giver derimod et reelt billede af udviklingen når man ser på incidensen hos personer, der ikke har direkte kontakt til husdyr, da denne population ikke er begrænset. Tallene fra 2015 viser, at der trods den formodede stigning i prævalens ikke er stigning i incidensen blandt personer uden kontakt til husdyr.

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på at der netop er publiceret en prævalens undersøgelse fra Sygehus Sønderjylland (Dan Med J 2016;63(2):A5195).”

Med venlig hilsen

Anders Rhod Larsen
Head of Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance and Staphylococci, Ph.d
Microbiology and Infection Control
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 Copenhagen S

Gamle sprøjtegifte gør det svært for unge kvinder at blive gravide

GravidLandbrugets gamle sprøjtegifte kan stadig gøre det svært for nutidens unge kvinder at blive gravide. Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitetet, der har fulgt to generationer af kvinder: En gruppe mødre og deres døtre. Det skriver Organic Today, 29. maj 2016.

Resultaterne tyder på, at de unge kvinder i dag kan få problemer med at blive gravide, fordi de i fostertilstanden blev udsat for skadelige kemiske stoffer. De kemiske stoffer bliver kun langsomt nedbrudt i kroppen og ses i prøver fra mennesker over hele verden – inklusiv i fostre.

Læs resten

Højesteret sætter L&F på plads i MRSA-sagen

kjeld-og-nils

De to journalister, Kjeld Hansen (tv) og Nils Muldvad, som Højesteret har givet medhold i MRSA-sagen.

Magtfulde interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer vil ikke i fremtiden kunne blokere for offentlighedens ret til at vide, hvor der foregår sundhedsfarlige produktioner i landbruget. Det står klart efter Højesterets kendelse 22. januar 2016.

Hensynet til åbenhed, ytringsfrihed og demokrati vejer langt tungere end f.eks. svineproducenternes krav om at kunne skjule smittefarlige forhold ude på svinefabrikkerne, fremgår det af kendelsen. Det bør erhvervet, fødevaremyndighederne og sundhedsmyndighederne fremover respektere.

Højesterets kendelse satte punktum for den fem år gamle sag om hemmeligholdelse af adresserne på MRSA-smittefarlige virksomheder i dansk landbrug. Højesteret underkendte Landrettens afgørelse, der ellers havde sanktioneret Landbrug & Fødevarers forsøg på at blokere to journalists aktindsigt i fødevaremyndighedernes hidtil hemmelige lister over smitteinficerede virksomheder. Højesteret underkendte også Landsrettens navneforbud.

Sviende lussing til Merrild

Læs resten

Masser af skjult forurening giver risiko for “kemisk hjernesvind”

Grandjean_debat

Fra Grandjeans debatoplæg i Politiken 14. december 2015.

Danske myndigheder undertrykker ny viden om forureningen i Danmark.

Det moderne samfund benytter et utal af kemiske stoffer. Nogle af dem forekommer som uønsket forurening og kan være giftige. Desværre kan man ikke smage eller se giftstofferne, og de deklareres ikke. Det skriver Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, i Politiken 14. december 2015.

Læs resten

Embedslæge skaber mystik om børnehave-MRSA

Åbentlandbrug_kæleko

Alle er under mistanke, når MRSA-typen holdes hemmeligt. Stammer den fra mink, ko, gris, hest – eller fra et inficeret lægehus? Rygterne får frit spil i forældrekredsen bag børnehaven i Sdr. Otting. Modelfoto.

Embedslægeinstitutionen Syd har konstateret et tilfælde af antibiotika-resistente MRSA-bakterier i børnehaven Sønder Otting i Haderslev, men hverken børnehavens ledelse, forældrekredsen eller offentligheden må få at vide, hvilken MRSA-type der er tale om.

Børnehavens leder Dorthe Asaa bekræfter, at man hverken kender identiteten på den smittebærende eller smittetypen. Det er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der nægter at oplyse, hvilken bakterietype der er tale om. Om det er en hemmelighedsprocedure, embedslægen selv har indført, eller om der er tale om en generel instruks om hemmeligholdelse af spa-type for alle MRSA-tilfælde af hensyn til svineindustrien, oplyser embedslægen intet om.

Læs resten

Et ødelagt familieliv med svine-MRSA

MRSA_petriskaal

Sådan ser Staphylococcus aureus ud i laboratoriet.

Ugeskrift for Læger har 28. september 2015 offentliggjort en MRSA-sygehistorie fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Universitetshospital. Artiklen viser, hvilke store personlige omkostninger MRSA-smitten kan have for den enkelte og dennes pårørende. Artiklen dementerer også den ofte fremsatte påstand om, at bakterierne hurtigt falder af og forsvinder, så snart man forlader svinestaldene. Her er beretningen i lettere redigeret form:

En 33-årig mand blev i marts 2014 henvist af sin fagforening til en arbejdsmedicinsk klinik til udredning for MRSA. Han virkede psykisk belastet og følte, at han var til fare for sine omgivelser på grund af sin bærertilstand. Han havde gener i form af uren hud, ledsmerter og bylder nær et sår efter en nylig brokoperation.

Han var landmand med speciale i svineproduktion.

Læs resten

Gravide smittes i stigende omfang med svine-MRSA i Nordjylland

Gravid

Stadig flere må føde MRSA-smittede børn i det svinetunge Nordjylland.

Fagforeningen 3F er forarget over, at der er sket en fordobling i antallet af gravide, der får konstateret svine-MRSA i Nordjylland. Udviklingen er stærkt bekymrende, og indsatsen mod svine-MRSA har været for dårlig, lyder det fra fagforeningen 3F. Det skriver DR.dk, 15. juli 2015.

– Det her handler i høj grad om oplysning og vejledning til, hvordan man skal forholde sig. Og der mener jeg helt sikkert, at branchen kunne have gjort noget mere, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær hos Den Grønne Gruppe i 3F, der repræsenterer ansatte i landbruget. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.