Statsminister Lars Løkke Rasmussen har besluttet at løfte ansvaret for fremtidens folkesundhed. Foto: Niels Riis Ebbesen.

Der gik et sus gennem forsamlingen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen på denne uges første pressemøde mandag morgen i Statsministeriet proklamerede, at han og regeringen har besluttet at udfase brugen af sprøjtemidler i landbrug, gartneri og skovbrug inden udgangen af 2021.

Så startede bygen af spørgsmål fra de fremmødte journalister, og Lars Løkke Rasmussen forklarede, at han nu har set så overvældende mange forskningsresultater, som entydigt dokumenterer de løbende skader på miljø og folkesundhed forårsaget af giftstofferne, at en ansvarlig regering simpelthen ikke kan sidde det overhørig.

Statsministeren kunne tilføje, at forslaget er forelagt både Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF), som begge bakker op om det.

Kristian Thulesen Dahl (DF) bakker op bag beslutningen om en giftfri fremtid for Danmark.

Flere journalister spurgte efterfølgende ind til, hvordan EU vil forholde sig til et ensidigt dansk forbud mod sprøjtemidler, og hertil svarede Lars Løkke Rasmussen, at Statsministeriets jurister har vurderet, at et forbud mod sprøjtemidler ligger inden for rammerne af Danmarks forbehold på miljøområdet.

Politiske kommentarer

Efter pressemødet er der mange politiske kommentatorer, som har analyseret på, hvad der yderligere kan ligge bag Lars Løkke Rasmussens og regeringens forslag om at udfase sprøjtemidler, da det jo må anses som aldeles uspiseligt for Venstres bagland.

Brugen af sprøjtegifte har været så intens i en årrække, at stort set alle danske børn i dag har rester af giftene i deres urin.

Hans Engell, der er politisk kommentator på Ekstra Bladet mener, at Lars Løkke med udspillet forsøger at give Venstre en grøn profil, så partiet ved det kommende folketingsvalg kan tilbageerobre mange af vælgerne fra de store byer, som Venstre har tabt ved de seneste to valg. Og hvis det skulle lykkes for Lars Løkke at bevare magten efter det kommende valg, så vil han sagtens kunne trække vedtagelsen og implementeringen af lovforslaget så meget i langdrag, at det aldrig bliver til noget.

Radio24syv’s politiske kommentator, Brian Weichardt, har været på banen med en teori om, at Lars Løkke har indset, at han ikke kan vinde det kommende folketingsvalg, og at han efter valget vil blive afsat som formand for Venstre, så derfor vil han med forslaget sikre sig et grønt eftermæle.

Vinder socialdemokraterne det kommende valg til Folketinget, risikerer Mette Frederiksen som ny statsminister at skulle realisere forslaget om en giftfri fremtid. for Danmark. Frederiksen har gentagne gange proklameret, at hun vil være “børnenes statsminister”, men det er uklart om det også omfatter en indsats mod sprøjtegifttruslen.

Og hvis det – som forventet – bliver Mette Frederiksen, der vinder valget, vil det være en rød regering, som skal implementere lovforslaget, og det vil helt sikkert medføre så mange protester fra de berørte brancher, at den røde regering til sidst må opgive at gennemføre forbuddet mod sprøjtemidler, og det vil den blå blok naturligvis kunne bruge i den politiske mudderkastning.

Den kendte landbrugslobbyist Hans Chr. Schmidt forlader Venstre i protest mod Løkkes “omvendelse”, som Schmidt udtrykker det.

Her på Gylle.dk kan vi ikke afgøre, hvem af de to kommentatorer, der er kommet med den mest sandsynlige teori, men vi har registreret, at der i Venstre er så stor uenighed om lovforslaget, at Erling Bonnesen og Hans Chr. Schmidt har valgt at nedlægge deres mandater, og træde ud af Folketinget med øjeblikkelig virkning.

De positive udmeldinger

Hos foreningen Danske Vandværker er man dog ovenud begejstrede for et kommende forbud mod sprøjtemidler, det er jo noget, som foreningen har arbejdet for i mange år, siger pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen. Det er jo uholdbart, at foreningens medlemmer hvert år må lukke adskillige vandboringer, som er blevet forurenet med sprøjtegifte.

Øko-formanden Per Kølster er begejstret for forslaget, men frygter, at det kan være valgflæsk.

Hos Økologisk Landsforening glæder foreningens formand, Per Kølster, sig over forslaget og siger, at det vil være et kæmpe fremskridt, hvis Danmark bliver helt frit for sprøjtegifte, og det vil jo være helt fantastisk, hvis alle de danske landbrugs- og gartneriafgrøder som eksporteres, kan mærkes med, at de garanteret er helt frie for rester af sprøjtegifte. Det vil derfor være meget fristende, at servere et par flasker god økologisk rødvin på det kommende bestyrelsesmøde, men Per Kølster er desværre bange for, at forslaget bare er valgflæsk, så han vil se det gennemført, før end han tror på det.

De vrede reaktioner

Forslaget om en udfasning af alle sprøjtemidler har helt forventeligt affødt vrede reaktioner fra landbruget. På Axelborg har Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, proklameret, at nu rabler det for Lars Løkke Rasmussen, og at han må imødese store demonstrationer, hvor landmænd fra hele landet vil køre ind til Christiansborg i deres traktorer. Martin Merrild forventer også, at hans medlemmer vil aktionere med kollektiv ulydighed og selv importere sprøjtemidler fra Tyskland og Polen.

Flemming Fuglede Jørgensen: – Lars Løkke er en miljøflipper!

Oppe fra det Nordjyske har formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, helt kontant meldt ud, at Lars Løkke Rasmussen er begyndt at lege miljøflipper, og at han straks vil have ham afsat som formand for Venstre, Flemming Fuglede Jørgensen tilføjer, at han vil foreslå, at partiet vælger Eva Kjer Hansen som ny formand, hun er langt mere driftsikker, når det handler om at føre en landbrugsvenlig politik, så hende er han helt tryg ved.

SIDSTE NYT! Regeringens og statsminister Lars Løkke Rasmussens forslag om at udfase brugen af sprøjtemidler har medført en række vrede reaktioner fra kemiindustrien. Det amerikanske FMC Corporation, som producerer over 50 forskelige sprøjtemidler og bl.a. ejer Cheminova, oplyser i en pressemeddelelse, at hvis lovforslaget bliver vedtaget, så vil FMC Corporation ikke tøve med at rejse en sag mod Danmark ved EU-domstolen.

Visited 7 times, 6 visit(s) today

Comments are closed.