Søgeresultater for: Eva Kjer

Eva Kjer Hansen danser efter protestlandmændenes pisk

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) meddelte 18. november 2015, at hun har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg af forskere, der skal se nærmere på afvanding af lavtliggende arealer langs vandløb og søer. Ministeren lagde ikke skjul på, at initiativet var bestilt af protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der havde “udtrykt behov for en ny vejledning til vedligeholdelse af vandløb”, men Kjer Hansen undlod at oplyse, at protestlandmændene har dikteret hende det kommissorium, som forskerne skal arbejde efter.

Klientisme_originalBL

Diktatet fra Bæredygtigt Landbrug, 18. oktober 2015.

Klientisme_rettet

Ministeriets afskrift med de enslydende passager markeret med gult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sammenligning af et notat af 19. oktober fra Bæredygtigt Landbrug til ministeren og Fødevareministeriets kommissorium af 20. november til forskerne lader ingen tvivl åben – protestlandmændene har dikteret ministeren ord for ord, hvad der skulle skrives. Der er tale om en uhørt grad af “klientisme”, hvor en privat interessegruppe får lov at mele sin egen privatøkonomiske kage med ministerens påtvungne accept.

manipulation2

Formanden for protestlandmændene er yderst tilfreds med at agere dukkefører for Fødevareministeren.

Proprietær Flemming Fuglede, der er formand for protestgruppen, er da også meget tilfreds med Eva Kjer Hansens opførsel. I en pressemeddelelse 18. november fra den private forening udtaler Fuglede:

”Det glæder os meget, at ministeren har fået øjnene op for problemerne, og Bæredygtigt Landbrug har fokuseret meget på det og har hjulpet ministeriet med fakta. Vi ser frem til at forskergruppen trækker i arbejdstøjet, og det kan kun gå for langsomt”.

EvaKjerHansen

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har taget regeringens “klientisme”-politik til nye højder.

Prisen for at få lov til at skrive ministeriets kommissorium har været, at Bæredygtigt Landbrug indgik en studehandel, hvor organisationen frivilligt trækker en stævning mod Fødevareministeriet tilbage. Til gengæld lovede Eva Kjer Hansen at skrive et såkaldt “hyrdebrev” til landets kommuner og minde dem om vandløbslovens bestemmelser.

Eller sagt med andre ord – ministeren har ladet sig intimidere af truslen om retssag til at føje protestlandmændene. Angiveligt har Kammeradvokaten fungeret som mellemmand for denne studehandel.

I en anden pressemeddelelse 17. november lægger proprietær Fuglede ikke skjul på sin tilfredshed med denne ydmygelse af ministeren og hendes embedsmænd:

”Det er den største sejr til dato for vores retssagsspor, fordi det var det vedvarende pres fra vores side om en retssag, der fik os til forhandlingsbordet. Og det var ved det forhandlingsbord, hyrdebrevet udsprang. Vi har lov til at glædes”.

En artikel i Maskinbladet 24. august 2015 bekræfter, at Bæredygtigt Landbrug har haft direkte mødeadgang til at true fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen samt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) stiller sin private mail til rådighed. Foto: Jens Astrup.

“Vi har fremlagt vores sager for ministrene, og jeg tror, at de er i gang med at tænke sig godt om. Hvis jeg var i regering, kunne jeg ikke videreføre en regulering, der var ulovlig, som vi mener at gødningsreglerne er,” udtalte Flemming Fuglede til Maskinbladet.

Under besøget blev der ifølge formanden også lagt op til, at de to ministre fremover vil høre mere på, hvad foreningen har at sige.

“Begge ministre bad os om mere direkte kommunikation. Eksempelvis bad Troels Lund Poulsen os om at skrive direkte til hans egen mail-adresse, så det ikke skulle gå gennem embedsfolk,” påstod Flemming Fuglede.

Efterskrift 4. januar 2016

I et svar til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg indrømmerEva Kjer Hansen (V), at hun danser efter protestlandmændenes pibe. Ministeren skriver bl.a.: “Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget input fra Bæredygtigt Landbrug til et kommissorium til et arbejde, som skal danne grundlag for en ny grødeskæringsvejledning, og at det input er afspejlet i kommissoriet. Afvejningen mellem afvanding og miljøhensyn er besluttet af mig, ligesom jeg har godkendt den endelige ordlyd.”

Ny troværdighedskrise: Lunde Larsen udsætter evaluering af landbrugspakken

Så er den atter gal med troværdigheden.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har udskudt den planlagte evaluering af landbrugspakkens konsekvenser med 4-5 måneder. Dermed udsætter han den forventelige politiske ballade til efter kommunalvalget. Det skriver Forskerforum.dk 10. oktober 2017.

Før landbrugspakken blev Aarhus Universitets sektorforskere sat under pres fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og embedsmænd. AUs vandmiljøforskere skulle i 2015 komme med data og prognoser for ’baseline’, der skulle afdramatisere landbrugspakkens miljøregnskab. Den manipulation bidrog til “Gyllegate” med ministerens exit.

Nu er AU igen under pres. Denne gang handler det om tilbageholdelse af data på de faktiske konsekvenser af landbrugspakken. Disse data for 2016 afventes med spænding og skulle ifølge AUs kontrakt med Miljøministeriet foreligge slut-november (efter høringsrunde) og med offentliggørelse 1. november.

Men på FORSKERforums anmodning om aktindsigt (i ”afstrømningsnormaliserede data”) oplyser AU-forskningsleder Poul Nordermann Jensen overraskende, at disse endnu ikke foreligger. Og tidsplanen for rapportering af NOVANA-2016 er såmænd udskudt 4-5 måneder, så den først offentliggøres 29. marts 2018.

Læs resten

OLAF sætter søgelyset på millionsvindel hos Landbrug & Fødevarer

Soren_Gade

Venstre-politikeren Søren Gade havde det overordnede ansvar for VSP-centret, hvor misbruget af EU-millionerne fandt sted.

I oktober 2015 lukkede daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sagen om millionsvindel med EU-midler i Landbrug og Fødevarer i al stilhed, men nu genåbner EU-kommissionens antikorruptionsenhed sagen. Den implicerer daværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, der var øverste ansvarlige for det såkaldte videncenter for svineproduktion (VSP), hvor svindlen fandt sted.

Som et særligt krydderi på sagen var det den nuværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, der dengang var fødevareminister, mens Søren Gade i dag sidder i folketinget, hvor han bl.a. er formand for Venstres folketingsgruppe og rigsrevisor.

Læs resten

Protestlandmænd driver stadig gæk med fødevareministeren

Fuglede

Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen holder den nye fødevareminister i kort snor ved hjælp af truslen om en retssag.

Med hjælp fra Vestre Landsret lægger Bæredygtigt Landbrug op til endnu en studehandel med Fødevareministeriet. Landsretten oplyser den 4. marts 2016, at BL har anmodet om en tredje udsættelse af den retssag om grødeskæring, som protest-landmændene selv har anlagt mod staten. Hensigten er helt åbenlyst at presse fødevareminister Esben Lunde Larsen til at tilgodese endnu flere af organisationens krav end hans forgænger.

“Kan vi få vores vilje med fredelige og faglige midler, vil vi naturligvis helst det. Men hvis vi fortsat ikke får renset vore vandløb, ser vi desværre ikke anden udvej end at føre retssagen til ende – uanset ministerens initiativer undervejs”, siger formand Flemming Fuglede Jørgensen i en udtalelse på organisationens hjemmeside den 10. februar 2016.

Læs resten

BREAKING NEWS! Kjer Hansen afsløret i studehandel med BL

Departementschef Henrik Studsgaard skrev mail med indrømmelser til landbrugslobby og spurgte, om planlagt retssag så blev afblæst. Det viser en aktindsigt, som Politiken offentliggør 16. februar 2016, kl. 11.57. Politiken skriver bl.a.:

Meget tyder på, at landbrugslobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug har fået indflydelse mod at droppe en planlagt retssag mod staten.

Studsgaard

Læs resten

Kjer Hansen hemmeligholdt studehandel med protestlandmænd

eva-kjer-forsidenBT

BT var nærmere sandheden om den snuskede studehandel end man vidste.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har i al hemmelighed brugt statens advokat som sendebud i en studehandel med protest-landbruget. Møderne resulterede i et skriftligt forlig, der gav landbruget ret til at skrive ministerens kommissorium til en gruppe forskere. Officielt har Kjer Hansen imidlertid gentagne gange påstået, at hun blot lod sig “inspirere”.

Dagbladet BT kunne den 8. februar 2016 afsløre, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er styret af protestlandmændene i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL). Gennem en aktindsigt dokumenterede avisen, at store dele af Miljø- og Fødevareministeriets kommissorium for en arbejdsgruppe om vandløb var direkte kopieret fra et notat fra Bæredygtigt Landbrug.

Kjer Hansen tog dog anklagen med sindsro. Ifølge Ritzau sagde ministeren: “Jeg er rigtig glad for at blive “afsløret” i, at jeg rent faktisk har lyttet til problemstillingen. Jeg lader mig gerne inspirere af andre, og hvis der er nogen, der har fundet nogle gode formuleringer, så tager jeg dem gerne i anvendelse”.

Ministerens svar var imidlertid meget langt fra sandheden, men den kendte BT ikke.

Læs resten

De leverede data, men fralægger sig ansvaret for Kjer Hansens kreative udregninger

570x381_eva-kjer-hansen

Den storsmilende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er havnet i en suppedas af mystiske tal og studehandler som led i hendes kamp for at skaffe mere gødning til Bæredygtigt Landbrugs protestbønder.

Nu brænder jorden under miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens ambitiøse omlægning af hele Danmarks miljøpolitik, der vil tillade landbruget at anvende op til 20 pct. mere kvælstofgødning. De mange tal, der skal sandsynliggøre, at der hverken sker en øget forurening eller overtrædelse af flere EU-direktiver, påstås at stamme fra forskere på Århus Universitet, men det er åbenlyst urigtigt. Det skriver nyhedssiden Forskerforum, 11. februar 2016. Der er kun 14 dage til blå bloks planlagte gennemtrumfning af gødningsloven i Folketinget – med een stemmes flertal! Læs hele det opsigtsvækkende interview her:

Læs resten

Kjer Hansen og blå blok blæser på demokratiets spilleregler

EvaKjerHansen

Eva Kjer Hansen (V) bruger alle kneb for at tilgodese landbrugets krav om mere gødning.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og fødevareordførerne fra de konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er så forhippede på at gennemtrumfe den omdiskuterede gødningslov, at man har besluttet at blæse på alle høringsberettigede. Man har færdigbehandlet lovforslaget den 4. februar 2016 og  indstillet det til vedtagelse. Det er sket 13 dage før høringsfristens udløb den 17. februar 2016.

Læs resten

Kjer Hansen vil stjæle økologiens hjerteblod

Økologisk_Høstmarked_Barritskov_Aarstiderne_2012 (135)

Hver gang en forbruger står nede i supermarkedet og overvejer at købe økologiske gulerødder, kartofler, løg eller andre danskproducerede økovarer, gør hun det i bevidstheden om, at hun får et bedre miljø med i handlen trods ekstraprisen.

Ussing

Den kvælstof, økobønderne sparer, vil Eva Kjer Hansen forære til de konventionelle producenter. Er det fair?

Står det til partierne bag Venstres landbrugspakke, vil argumentet om et renere miljø med god natur og rig biodiversitet ikke længere være en del af økologiens hjerteblod. Miljøfordelene ved den økologiske driftsform vil helt kontant blive foræret til det traditionelle landbrug i form af gratis forureningskvoter. Læs resten

Kjer Hansen vildleder atter Folketinget – denne gang om MRSACC398 i Norge

EvaKjerHansen

Venstre-ministeren Eva Kjer Hansen har svært ved at holde sig til sandheden, når hun udspørges i folketinget.

På et åbent samråd 14. januar i år gentog Eva Kjer Hansen (V) flere gange, at den nedslagtning af MRSA-smittede svin, som gennemføres i Norge, har været fejlslagen. Men de oplysninger tilbagevises nu af de norske myndigheder. Det dokumenterer Danmarks Radio, 30. januar 2016.

Der er stor forskel på, hvordan Norge og Danmark håndterer problemet med MRSA CC398, der også smitter blandt mennesker. I Norge udslettes MRSA-smittede besætninger, mens Danmark helt undlader at sætte ind over for smittede svin.

I dag er langt størstedelen af de danske svin MRSA-positive ligesom op mod 12.000 danskere er bærere af bakterien. Ifølge Eva Kjer Hansen bør Danmark dog ikke gøre som nordmændene og sanere smittede svinebesætninger gennem nedslagtninger og rensning af stalde.

– I Norge har man saneret besætninger i meget stort omfang. Det har faktisk ikke hjulpet dem. MRSA’en er kommet tilbage igen. Så jeg mener ikke, at det er en farbar vej, fastslog ministeren på samrådet.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.