Søgeresultater for: hvede eksport

Skibet er ladet med 60.000 tons dansk hvede – til eksport!

FynskHvedeDet elendige danske korn kan ikke sælges til udlandet! Hvor tit har man ikke hørt denne påstand som led landbrugets kvælstofkampagne i de senere år. Proteinindholdet er simpelthen så ringe, at ingen udenlandske kornkøbere vil have det danske møgkorn – “danish excluded” kræver de ligefrem, når det gælder blandet korn europæisk oprindelse.Selv en pæn avis som Jyllands-Posten har her i det nye år gentaget påstanden.

Imidlertid er det ikke sandt. Som så mange andre reklamemyter fra Landbrug & Fødevarer er også den om det elendige danske korn usand.

I hvert fald har hverken DLG-koncernen eller de spanske kornopkøbere opdaget, at der skulle være noget galt med danskproduceret hvede. Ved det nye års begyndelse kunne DLG sende det 218 meter lange og 32 meter brede bulkskib »Nyon« afsted fra havnen i Fredericia, hvor det havde lastet ikke mindre end 60.000 tons hvede, der var solgt til eksport til Spanien.

– De 60.000 tons hvede svarer jo til det, der kan være på over 1.700 lastbiler à 35 ton, eller hvad der kan ligge af korn i fem af de største haller, som vi har hos DLG, fortæller Lars Thorø, detaildirektør hos DLG, til landbrugsbladet LandbrugFyn. – Sidste år lastede vi fire skibe af den størrelse, men det er langt fra hvert år, at det sker, fortæller Lars Thorø.

Primært er det hvede fra fynske landmænd, hvorfra en del af kornet også er hentet og kørt direkte til kajen i Fredericia. Resten er hentet hos DLG’s fynske lagre.

Da dansk landbrug opgav at dyrke brødhvede

IMG_9629

Ole Jeppesen er uddannet historiker.

Danske landmænd har svært ved at dyrke tilstrækkeligt proteinholdigt korn og ”dansk korn i dag er så fattigt på protein, at det end ikke kan bruges som dyrefoder”, siges det. Vi er vant til at høre landbruget klage. Men denne gang er det helt galt, hverken brødhveden, maltbyggen eller foderkornet er godt nok. Hvordan er det gået så galt?

Det skriver Ole Jeppesen i denne kronik, der blev bragt i Fyens Stiftstidende 10. august 2015.

Årsagen er angiveligt, at de danske bestemmelser, for anvendelse af gødning, er for restriktive, samt at planterne ikke får næring nok. Men er det hele sandheden?

Læs resten

Mindre kød, mere plantemad

Miljøforeningen Tuse Næs gik forrest, da der første gang nogensinde blev afholdt en folkelig protest mod industrilandbruget i Danmark. Demonstrationen fandt sted 30. september 2018 udenfor Christiansborg i København.

Ved det nyligt afholdte landsmøde ”Mod industrisvin – for et grønt landbrug”, søndag 28. oktober på Makværket ved Regstrup, holdt landbrugspolitisk rådgiver ved Greenpeace Danmark, Kristian Sloth, følgende tale:

Kødproduktionens mange skadevirkninger

Jeg vil tale lidt om de udfordringer og problemer, som den industrielle kød- og mejeriproduktion afstedkommer – for almindelige danskere – for vores land – og hvis vi taler den globale produktion i allerhøjeste grad for hele kloden.

Tidligere var jeg journalist i over 25 år på TV Avisen i DR, hvor jeg gennem årene lavede mange historier om miljø og landbrug.

Kristian Sloth, Greenpeace.

Naboer til industrifarme lider

Jeg har flere gange lavet indslag om naboklager, og jeg husker især en familie, der boede så tæt på en svinefarm, at deres campingvogn var helt grøn. Jeg glemmer aldrig den campingvogn og deres engang gennemsigtige plastiktag, der også var helt grønt. Der stank slemt, og de viste mig billeder af døde grise, der var smidt i fælles indkørsel.

Og så var der historierne fra Jungshoved, hvor folk stod i kø for at fortælle om, hvordan stanken og bare det at bo så tæt op af en dyrefabrik med støj og støv forpestede deres liv. Gruppen på Jungshoved har vist sig at være særdeles sejlivet, for den består den dag i dag og kæmper fortsat indædt mod den lokale svinebaron Peder Andersen.

Et andet stærkt og bevægende eksempel er fra Bukkerup, Soderup og Tingerup – 3 sjællandske landsbyer ikke langt herfra, der kæmper med generne fra svineavler Peter Kjær Knudsens fabrikker. Kjær Knudsen er en af landets største svineproducent og tidligere fremtrædende medlem af Bæredygtigt Landbrug. Han har gennem årene haft en række sager, hvor han har været på kant med loven.

En af forkvinderne fra gruppen af utilfredse naboer fortalte på Tuse Næs-gruppens stiftende møde om forholdene, og selv om jeg har set og hørt meget, så fik jeg tårer i øjnene ved at høre, hvor meget deres liv er forpestet af at være nabo til disse svinefarme. Læs resten

Et større perspektiv i landbrugsdebatten

En ca. 6 måneder gammel russisk dværghamster (Phodopus sungorus) i et hamsterhjul kan tjene som et sindbillede på det gældsplagede danske landbrugs fortvivlede situation, mener forfatteren. De løber og løber, men kommer ikke ud af stedet. Foto: Doenertier82 at the German language Wikipedia.

Organist, lic.scent. Ian Heilmann skriver fra sit hjem på Thurø i Det Sydfynske Øhav:

I den løbende debat i avisernes spalter tager fortalere for det konventionelle landbrug stadigt heftigere sprogbrug i anvendelse overfor kritiske synspunkter: Man bliver kaldt fundamentalister, heksedoktorer, religiøse fantaster, nostalgiske drømmere, økologister og kloge-Åger. Det er i sig selv et svaghedstegn, også når man samtidig udnævner sig selv til ”det videns-optimerede landbrug”.

Ian Heilmann.

Langt de fleste anerkender, at danske landmænd er både veluddannede og rasende dygtige, ambitiøse og hårdt arbejdende og slider med at få enderne til at nå sammen. Men det udfolder sig inden for det hamsterhjul af nådesløs konkurrence, der hedder fødevareeksport af animalske metervarer til fjerne markeder.

Læs resten

Fuglede roder atter rundt i faktaboksen

Fuglede

Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen har betydelige vanskeligheder med at anerkende virkelighedens faktuelle forhold. Her optræder han på DR2 i en debat om dansk landbrugs elendighed.

Formanden for protestlandbruget i den private forening ”Bæredygtigt Landbrug” jonglerer igen og igen sine såkaldte ”fakta” om elendigheden i dansk landbrug, til trods for at han igen og igen bliver sat på plads. I Politiken 22. juli 2016 tilbageviste lektor Alex Dubgaard fra IFRØ en række af de mere fantasifulde påfund fra Fugledes side (se nedenfor), men det har ikke dæmpet gårdejerens fakta-fortællinger.

Læs resten

Fuglede atter grebet i grove løgne

Fuglede

Flemming Fuglede Jørgensen (th) snakker godt for sin syge moster hos DR2.

Formanden for protestlandmændene, Flemming Fuglede Jørgensen, er atter grebet i at fortælle blatante usandheder, og denne gang er det en af Danmarks kyndigste landbrugseksperter, der sætter den vidtløftige gårdejer og slotsherre fra Nordjylland på plads. Afsløringen kan læses i Politiken 22. juli 2016.

Det er lektor Alex Dubgaard ved Institut for Fødevare- og Ressource-økonomi, IFRØ, ved Københavns Universitet, der havde fået nok at Fuglede Jørgensens propaganda.

Læs resten

Mere gødning giver ikke rent mel i posen

Gødning_kronik

Landbruget vil gerne gøde mere for at opnå korn af bedre kvalitet. Men det er slet ikke sikkert, at mere gødning vil forbedre kvaliteten af det danske korn. Det er nemlig ikke kvaliteten, men mængden der er vigtigst, når kornet bruges til foder. Det skriver Ole Jeppesen i Politikens kronik 11. april 2016. Læs resten

“Danmarks velstand afhænger af svineproduktionen”

Espersen_wikipedia

Lene Espersen har været Erhvervs- og Økonomi-minister, men omgås alligevel tal og statistikker med stor letfærdighed.

Under denne overskrift har den 49-årige MF Lene Espersen kastet de konservative ind i kappestriden om svineproducenternes gunst.

Hvor mange millioner ekstra svin, der skal gøres plads til i Danmark ud over den rekordhøje 2014-produktion på over 30 mio. dyr, kommer den erfarne politiker klogt nok ikke ind på, men ellers giver hun den fuld gas på alle pedaler.

Artiklen med overskriften ”Danmarks velstand afhænger af svineproduktionen” har Lene Espersen selv skrevet og afleveret sammen med et billede af sig selv til Hyologisk, der er svineindustriens fagmagasin. Teksten blev offentliggjort 19. september 2014.

Her skal bringes en håndfuld uddrag med tilknyttede kommentarer fra Gylle.dk. Espersen lægger ud med denne påstand:

”Vi er nødt til at få ændret vilkårene for svineproduktionen i Danmark, så der kan komme gang i væksten igen. Danmarks velstand og dermed vores fælles mulighed for at bo i et samfund med høj levestandard, sikre fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsbehandling og fortsat have et velfærdssamfund, der kan tage sig af de, der ikke kan klare sig selv, afhænger af, at der tjenes penge.” Læs resten

Frie Bønder: Danske svineproducenter spiller russisk roulette

Dansk agroproduktion satser stadig alt for ensidigt på svin, og det tillige på megastore bedrifter, som dræner banker og kreditforeninger for kapital. Det siger Landsforeningen Frie Bønder i en pressemeddelelse 18. marts 2014. Læs her:  

RussiskRouletteNo1“I krisetider ser man fornuften i at foretage en risikospredning i sine disponeringer, men det har man forsømt i det danske landbrug. Tværtimod er alle æg lagt i den samme kurv, og især hængt op på en meget stor animalsk produktion – primært den tabsgivende svineproduktion.

Hos Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land mener man, at netop det er årsagen til, at det gør så ondt på dansk landbrug lige nu. Derfor er det på tide, vi omlægger landbruget og spreder risikoen.

Læs resten

Gyllebaronerne

En ny godsejerstand sidder tungt på den danske muld. Hvornår bryder vi monopolet?

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.