Søgeresultat for "sprøjtegift dispensation"

Gylle.dk under angreb?

sprøjtegifte, men rester af sprøjtegift findes også i fødevarer, der er dyrket i Danmark. Danske ikke-økologiske æbler kan være forurenede med helt op til seks forskellige sprøjtegifte. Privatfoto. 10 fødevarer…

Kommuner øger forbruget af sprøjtegift

…2019. Når ukrudtet i kommunerne skal fjernes, så bliver der nu i højere grad brugt sprøjtegift end tidligere. Fra 2013 til 2016 er forbruget af sprøjtegift steget fra 1262 kg….

Forbudt sprøjtegift – og så alligevel ikke…

…får rutinemæssigt dispensation af Miljøstyrelsen til at anvende forbudte sprøjtegifte, så dispensationen til Asulox er ikke enestående. Alene i 2017 blev der uddelt dispensation til at benytte 14 pesticider, som…

Ny politisk aftale lemper reglerne for sprøjtegift

…sikrer et flertal i Folketingen for at lempe reglerne for sprøjtegifte, så flere i fremtiden bliver lovlige. Pesticidaftalen fastlægger reglerne for landbrugets brug af sprøjtegift frem til 2021. Det skriver…

Markfirben overtrumfer molerindustrien på Mors

…en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opgravning af det beskyttede overdrev. Dispensationen Morsø Kommune havde beskrevet, at indvindingen ville ske ned til 30 meter under terræn, og at det…

Høegh sat på plads af Natur- og Miljøklagenævnet

…kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet blev Stevns kommune pålagt at trække sin dispensation tilbage som værende i strid med lovgivningen. Dispensationen var oprindeligt givet administrativt, men siden stadfæstet politisk i…