Klaus Flemløse

Dansk Landbrug – en moderne dødekult?


Dødemasken tilhørende Tutankhamon, egyptisk farao 1333-1323 f.Kr. Efter forfatterens mening kunne den være en ny logo for dødskulten i dansk landbrug. Foto: MykReeve/Wikpedia.

Når en gruppe af personer altid taler om døden og intet om himmel, limbo, skærsilden eller helvede, er det så ikke nærliggende at betegne denne gruppe som en dødekult?

Nogen kunne tro det drejer sig om seriemordere eller bedemænd, men de fleste vil blive overrasket over, at den gruppe jeg taler om, er Sundhedsministeriet, Dansk Landbrug og deres tænketanke i forbindelse med omtalen af CC398 og pesticider.

I Dansk Landbrugs omtale af CC398 nævnes primært døden og kun i få tilfælde alvorligt blodforgiftninger. Intet om en række andre infektioner. Intet om forebyggelse. Intet om at CC398 er en arbejdsskade.

Hertil kommer, at man på det seneste inddrager stafylokok-infektioner (SAB), der typisk rammer personer over 65 år. Det bemærkes, at ca. 25% af alle stafylokok-infektioner erhverves på hospitaler.

CC398-incidencen blandt personer ansat i svineindustrien er væsentlig større end SAB-incidence for personer under 65 og som ikke har erhvervet SAB fra hospitalsindlæggelse.

Klaus Flemløse, cand. stat.

Jeg har søgt efter evt. ændringer i omtalen af CC398 over de sidste 10 år og det eneste nye er, at man nu inddrager antal døde som følge af stafylokok-infektioner (SAB) i en sammenligning. Meget lidt er ændret. Det er stadigvæk døden, der er i centrum. Det gentages igen og igen.

Set i forhold til markedsføring af Dansk Landbrug er omtalen af CC398 meget uheldig. Man fører læserne ind i dødsunivers.

Der er en række prominente personer inden for Dansk Landbrug med tilhørende hjemmesider, der har omtalt CC398 og givet næring til myten om en dødekult.

Læs resten

Landbrug frem for alt….

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er parat til doppe en egentlig godkendelse af cannabis som human medicin. Hvorfor dette hastværk?

Cand. stat Klaus Flemløse skriver 16. august 2018 med eneret for gylle.dk:

I sin bestræbelser på at sikre landbruget indtægter ønsker sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tilsyneladende at omgå alle regler for udvikling af human medicin.  Det drejer sig helt konkret om godkendelse af cannabis til human anvendelse. Ministeren ønsker at se bort fra de protokoller, der gælder for udvikling af human medicin.  Det er disse protokoller ministeren omtaler som ”unødigt bureaukrati.”

Klaus Flemløse.

Dagbladet Information skriver den 13.august 2018:

”Der er ikke klare beviser for at cannabis har en positiv effekt, men man har udpeget 4 områder, hvor der måske kan være en positiv virkning, nemlig multipel sklerose, rygmarvskader, kemoterapi og neuropatiske smerter, som er smerter på grund af sygdom i hjernen eller nerver.”

I dette ligger ingen godkendelser og heller ikke til at afvige fra reglerne for udvikling af human medicin. Det er blot et kvalificeret gæt på de mest oplagte områder for yderligere forskning. Læs resten

Nutids kundeklager er fremtids guld

Proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, der formand for protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug, er en af de hårde landbrugslobbyister, der håner og truer landbrugets kunder, journalister, poltikere og embedsmænd i uhørt grad. Det er dumt, mener dagens debattør.

Det helt centrale for alle erhverv er, at kunden altid har ret.

Hvis der klages over et produkt, ja så har kunden som udgangspunkt ret. At det så senere kan viser sig, at kunden ikke har ret, er en anden sag, som skal håndteres på en god måde for begge parter.

Klaus Flemløse er cand. stat. og med en lang karrierer i danske virksomheder og offentlige institutioner.

Enhver virksomhed vil undgå at genere kunderne verbalt og i stedet for lytte til dem.

Hvis det viser sig, at kunden faktisk har ret i en klage, er der alle tiders mulighed for at rette produktet til. Det kan så føre til en øget salg, og dermed triller guldet ind i virksomheden i endnu større omfang end tidligere. Deraf overskriften ”Nutids kundeklager er fremtids guld”.

Skyder sig i foden Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.