Af rapporten fremgår det, at de fleste sanktioner i 2019 er givet, fordi dyrene ikke er blevet behandlet forsvarligt og eksempelvis forsømt, hvis de er kommet til skade eller er syge. Billedet viser et svin med halebid; det stammer ikke fra denne rapport

Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i 2019 har resulteret i en større andel indskærpelser end året før. Fødevareministeren hæver kontrollen og går i dialog med erhvervet.

Cirka hver tredje danske svinebonde eller kvægavler, som Fødevarestyrelsen kontrollerede sidste år, har overtrådt reglerne for dyrevelfærd og modtaget indskærpelser.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens årlige Dyrevelfærdsrapport, som er udgivet den 21. december 2020.

”De fleste sanktioner i 2019 er givet, fordi dyrene ikke er blevet behandlet forsvarligt og eksempelvis forsømt, hvis de er kommet til skade eller er syge”

Fødevareministeren vil derfor styrke kontrollen fra de normale ca. fem procent til ti procent for både svine- og kvægbesætninger. Det træder i kraft den 1. august 2021.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S)

– Der er ingen tvivl om, at dyrevelfærdsreglerne skal overholdes. Men jeg må samtidig gå ud fra, at de danske landmænd gør deres bedste ud fra de vilkår, de er underlagt. Derfor vil jeg starte en dialog med erhvervet om, hvad der går galt, samtidig med at vi vil søge at få overtrædelsesprocenten ned ved at hæve kontrollen – det greb har vi set virke før, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Manglende optegnelser og forsømmelser

Landmænd, der overtræder reglerne, kan derudover se frem til to frem for ét opfølgende kontrolbesøg, som de selv skal betale for. Det koster typisk 4.500 kroner pr. besøg, men vil afhænge af overtrædelsens karakter samt besætningstype.

Af rapporten fremgår det, at de fleste sanktioner i 2019 er givet, fordi dyrene ikke er blevet behandlet forsvarligt og eksempelvis forsømt, hvis de er kommet til skade eller er syge.

Men der er også indskærpelser for mangelfulde optegnelser over dyrenes medicinforbrug eller manglende dokumentation for de lovpligtige dyrlægebesøg.

– Det er vigtigt, at det her område bliver løftet. Både af hensyn til dyrevelfærden, men også til erhvervet, der skal have de bedst mulige rammer for at opnå gode resultater. Det her er første skridt, og når rapporten kommer til næste år, vil jeg evaluere på udviklingen og vurdere, hvilke skruer der skal strammes eller eventuelt løsnes, siger Rasmus Prehn.

Læs rapporten her.

I løbet af første halvår 2019 blev der i Danmark indført nye krav til halekupering af grise i Danmark. De nye krav betyder, at besætningsansvarlige skal kunne fremvise dokumentation for, at der har været problemer med halebid i besætningen. Kun 68% af de kontrollerede fabrikker overholdt dette lovkrav. Lidt mere end halvdelen af sanktionerne er givet på baggrund af manglende overholdelse af de nyligt indførte dokumentationskrav. Billedet er en reklame for et særligt arbejdsbord til rutinemæssig afbrænding af haler på smågrise.

Fakta om den elendige dyrevelfærd:

 • Der er i 2019 udført velfærdskontrol i 821 svinebesætninger.
 • I 2019 er der sanktioneret i 36 pct. af de 821 kontrollerede svinebesætninger, mens der i 2018 blev sanktioneret i 34 pct. af 303 kontrollerede besætninger.
 • Der er indgivet politianmeldelser mod 37 besætninger med svin i 2019 (4,5 pct.), mens der i 2018 blev indgivet 23 politianmeldelser mod svinebesætninger (7,6 pct.).
 • Der er udført velfærdskontrol i 375 kvægbesætninger, og der er sanktioneret i 30 pct. af besætningerne.
 • I 2018 blev der sanktioneret i 23 pct. af de kontrollerede kvægbesætninger.
 • Rapporten viser ligeledes, at 86,3 procent af besætningerne i 2019 havde rettet op på overtrædelserne ved første opfølgende kontrolbesøg. I 2018 gjaldt det for 94 procent af besætningerne.
 • Antallet af grovere overtrædelser med politianmeldelser af landmændene er faldet markant fra 2018 til 2019.

 

Kommentarer

 1. Leif Iversen

  Ak ja, det er jo et tydeligt tegn på, at vi hurtigst muligt skal have afviklet grisefabrikkerne og andre dyrefabrikker, så vi kan få genoprettet Landbruget, som det var i fordums tid.

 2. Torben Aagesen

  Det skal da fedt hjælpe, sådan som vikarbureauerne hyrer udenlandsk arbejdskraft og de forhold de så får tilbudt. Rasmus Prehn bør stoppe med at være så naiv.
  Læs mere her
  https://fagbladet3f.dk/artikel/rekrutteringsbureauer-lokker-udenlandsk-arbejdskraft-til-landet?utm_campaign=23122020&utm_medium=email&utm_source=Newsletter
  forbyd den lobbyisme landbruget driver idag.

 3. Leif Iversen

  Ja, det har du ret i, Torben Aagesen, så det er ikke fordums tid, men fremtiden med initiativer som f.eks.
  andelsgaarde.dk ,der skal omlægge landbruget. jo før jo bedre, helst i går.

 4. Preben Kofod

  Glem nu ikke at Danmark er førende når det gælder dyrevelfærd. Langt de fleste overtræder loven om halekupering,og lov er lov og lov skal holdes som bønderne siger men åbenbart ikke når det gælder dem selv. Så længe vore folkevalgte accepterer og støtter dette kommer vi ikke ud af stedet.

  • Torben Aagesen

   Hvad kan man forvente – når de folkevalgte danner Klimapartnerskab for landbrug og fødevarer med henblik på forslag til fremtidens danske fødevareproduktion. Se hvem der står i spidsen for dette. CEO for Danish Crown står jo i spidsen og de skal nok vide at sætte blår i øjnene alle politikere

 5. Leif Iversen

  Dyrevelfærd med 9 millioner døde smågrise om året og svinemor indespærret i et trangt jernbur? Samt alt det andet dyrplageri med de andre dyr, der lider. Og så en tidligere landbrugsminister, der kun kunne fortælle, at han elsker bacon. Lad os få ryddet ud i folketinget, så der kan komme nogle flere fremsynede politikere ind. Den grønne omstilling kan ikke gå hurtigt nok. Er det Danish Crown (tænk at kalde det for en Krone), der regerer landet?

Leave a Reply to Preben Kofod Cancel reply