Hemmelig video afslører, hvad der blev sagt i “skovsminke-sagen”

Troels_Lund_Poulsen_Skamlingsbanken

Troels Lund Poulsen er landmand i sin fritid, men ellers har han aldrig præsteret andet end at være Venstre-politiker.

Skovsminkesagen begyndte sidste arbejdsdag før jul 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte en pressemeddelelse om, at man havde indberettet til EU, at skovenes tilstand var ‘ gunstig’. Og at den indberetning byggede på ministeriets rådgivere i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Det var direkte forkert, for DMU havde tværtimod erklæret, at skovenes tilstand var ‘ ugunstig’. Der var – og er – for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden.

Sminkningen skabte voldsom kritik fra forskere, ngo’er og den daværende opposition.

Nu giver en hidtil hemmeligholdt video-optagelse af selve beslutningsforløbet et enestående indblik i de specielle forhold i Miljøministeriet. Hør hvordan ministeren hidser sig op, bander af de ansatte og giver dem besked på at “brænde” deres rapporter… Læs her, hvordan den pinlige sag alligevel er endt godt. 

PS. Besked til Astrid Krag og anklagemyndigheden: Vi har fået dette materiale tilsendt anonymt,  så med mindre Sundhedsstyrelsen også mener,  at vi krænker patientrettigheder i denne sag (Troels Lund Poulsen optræder ganske uligevægtigt på filmen, indrømmet), så er der ikke noget at komme efter.

God jul!

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.