Nej til patenter på fisk, høns, grise og køer

Den Europæiske Patent Organisation (EPO) har udstedt patent på en laks, der fodres med særlige planter (EP1965658).

Det skriver No Patents on Seeds! i en pressemeddelelse, den 10. Maj 2019. 

Foderet er blevet patenteret sammen med opdrættet og fodringen af fiskene, ligesom fisken og fiskeolien er blevet patenteret.  Fisken kan blive fodret med enten genetisk manipulerede planter eller med almindeligt forædlede planter. Kødet fra laksen skal angiveligt have et forhøjet indhold af omega-3 fedtsyrer. Disse fedtsyrer bliver almindeligvis betragtet som særligt sunde. Men dette er ikke en ny ide eller opfindelse: Det er velkendt, at mælk fra køer, der har græsset frit, har et højt indhold af disse fedtsyrer.

Patentet førte til protester i 2016, da EPO første gang annoncerede, at de ville udstede patentet.  Dengang modtog den Europæiske Patent Organisation hundredevis af protestbreve, og det stoppede foreløbigt godkendelsen af laksepatentet.

Alligevel blev patentet på laksen udstedt i oktober 2018.

No patents on seeds! mener, at dette patent er en omgåelse af forbuddet mod patenter på traditionelt forædlede og avlede planter og dyr.

”Hvis dyr bliver en til opfindelse, fordi de får særligt foder, så bliver den logiske følge, at man også vil kunne få patenter på f.eks. grise og køer,” siger Erling Frederiksen fra No patents on seeds! Danmark.

”Den slags patenter kan påvirke landbruget og fødevareforsyningen meget voldsomt, fordi patentholderen også bestemmer om landmanden må malke koen og sælge mælken eller slagte grisen og sælge hønsenes æg.”

Det juridiske kaos fortsætter i den Europæiske Patent Organisation. I december 2018 underkendte EPOs ”Board of Appeal” de 38 medlemslandes tidligere beslutning om, at der ikke skal kunne tages patenter på traditionelt forædlede planter og dyr. Altså planter og dyr som ikke er genmanipulerede.

De 38 medlemslandes beslutning blev bl.a. underkendt af Board of Appeal med henvisning til, at teksten i beslutningen var/er for juridisk uklar.

Som en konsekvens heraf besluttede præsidenten for den Europæiske Patent Organistion i marts 2019 at stoppe godkendelsesproceduren for en lang række patentansøgninger og -godkendelser.  Men altså langt fra i alle relevante tilfælde – som f.eks. det aktuelle laksepatent, der burde være bremset. 

Præsidenten for EPO har nu bedt den højeste juridiske appelinstans i EPO, ”The Enlarged Board of Appeal” om at sikre en  juridisk afklaring på området. Men foreløbigt ved vi ikke, hvornår dette eventuelt vil ske.

No patents on seeds! opfordrer politikerne til at tage ansvar, gribe ind og om nødvendigt få lovgivningen præciseret yderligere. Fremover skal det gøres umuligt at udstede patenter på planter og dyr, der avlet konventionelt.

Vi frygter, at patenter på planter og dyr vil medføre yderligere monopolisering af fødevareforsyningen og altså primært være til fordel for multinationale firmaer som f.eks. Bayer.

Johanna Eckhardt

”Hvis politikerne ikke sætter nogle klare grænser og regler for patentudstedelsen, så vil firmaer, patentadvokater og EPO fortsætte med at finde nye veje til profit via nye patenter,” siger Johanna Eckhardt fra No patents on seeds!  ”I en fremtid uden klare regler på området vil både mad og drikkevarer kunne blive patenteret som værende en opfindelse.”

NPOS forbereder en klage over lakse-patentet, og man kan støtte protesten mod laksepatentet ved at underskrive en protestskrivelse og sende den til NPOS.  – www.no-patents-on-seeds.org  

Kontakt

Erling Frederiksen, No Patents on Seeds! in Denmark  Tel. +45 (0) 28212989, erling.frederiksen@gmail.com 

Yderligere info

Text of the patent

Text to support the opposition

Background: Patents on animals

Comments

comments

En kommentar til Nej til patenter på fisk, høns, grise og køer

Skriv et svar til Rene' Dahl Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.