Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer

Borgerforslag – du kan skrive under frem til den 8. december 2019. Flere end 22.000 har allerede gjort det…

Vi ønsker et totalt forbud mod ukrudts- og insektmidler samt andre pesticider, der er skadelige eller blot potentielt skadelige for grundvand, biodiversitet og sundhed. Det gælder f.eks. ukrudtsmidler med indhold af glyphosat, mest kendt fra Roundup, og insektgifte med indhold af neonikotinoider.

Landbruget bruger langt det meste af al sprøjtegift i Danmark. Det optimale ville være at kræve et forbud mod det hele, men da brug af gift i private haver samt på offentlige arealer må formodes at være nemmere at få vedtaget, koncentrerer borgerforslaget sig i første omgang om dette.

Forslaget er derfor rettet mod den private brug af alle pesticider og ikke den erhvervsmæssige brug. Det kalder tydeligvis på handling og lovgivning, når vi ser på påvirkningen af grundvand og insekter.

Vi står lige nu i Danmark faretruende tæt på at skulle rense vores hidtil så gode drikkevand, der danser pardans med grænseværdierne for diverse sundhedsfarlige stoffer fra mange årtiers massive udledning af disse stoffer fra landbrug, industri og husholdninger.

I dag indeholder 41% af danske vandværksboringer pesticider eller pesticidrester, og i 12% af dem er grænseværdien overskredet. Og der påvises hele tiden nye stoffer ved analyse af grundvandet. Danske Regioner har i en ny undersøgelse fundet 129 stoffer i grundvandet, og 75 af dem har man ikke tidligere påvist. Der er bl.a. fundet rester af glyphosat. Samtidig viser tallene fra regionerne, at fem af de ti hyppigst fundne stoffer i undersøgelsen er nye stoffer (Ingeniøren 25. april 2019).

Men selvom WHOs kræftforskningsinstitut IARC har advaret imod glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende, kan man i Danmark stadig finde den slags bekæmpelsesmidler på hylderne. Og de er stadig populære.

Danmark har i EU stemt for en forlængelse af brugen af glyphosat indtil 2022, men selvom glyphosat er lovligt i EU indtil da, kan Danmark godt forbyde specifikke anvendelsesområder. Og nu, i kølvandet på FN´s rapport om den skrantende biodiversitet og de mange truede dyrearter, foreslår vi, at vi i Danmark går den grønne vej og laver et totalt forbud mod sprøjtegifte. Midler, som vi ved, gør skade på bier og andre insekter, der er afgørende for et balanceret økosystem og derved vor egen eksistens.

Vi foreslår med dette borgerforslag derfor et øjeblikkeligt stop for salg og anvendelse af disse bekæmpelsesmidler til ikke-erhvervsmæssig brug. Også de midler, der kun er ”under mistanke” for at være skadelige. Dette skal ses som et første skridt i retning mod helt at udfase brugen af sprøjtemidler i Danmark – også for landbrug og industri.

Det private forbrug er kun en beskeden del af det totale forbrug, og omend salget er mere end halveret de seneste år, kan bl.a. Danmarks Naturfredningsforening d. 6. maj 2019 fortælle, at der sprøjtes hyppigere på danske marker end nogensinde før. Et faktum er, at der anvendes mere end to tusind tons aktivt stof om året i Danmark.

Med den viden vi besidder i dag, kan vi ikke lade det passere længere. Lad dette være en start til beskyttelse af drikkevand og biodiversitet.

Forslag stillet af:

Christiane Bjørg Nielsen København E-mail: christiane@christiane.dk

Medstillere:

Kontaktoplysninger:

Kristian Sloth Kristensen KøbenhavnE-mail: ksloth@greenpeace.org

Anne-Sophie Ambo Nielsen København E-mail: phie@viola-lucia-film.dk

Per Mølgaard Rudersdal E-mail: per.molgaard@sund.ku.dk

Ole Georg Terney Frederiksberg E-mail: oleterney@bionyt.dkTlf.nr.: 21729908

Diana Axelsen Antonakakis Helsingør E-mail: diana@antonakakis.dkTlf.nr.: 26224979Erik

Erik Arvin Rudersdal E-mail: erik@arvin.dkTlf.nr.: 40628153

Jens Møller Andersen Gribskov E-mail: jensandersen056@gmail.com

Walter Michael Brüsch København E-mail: wb@dn.dkTlf.nr.: 61788929

Karoline Leth København E-mail: karoline.leth@filbyen.dkTlf.nr.: 21731991

Berit Holbech Asmussen København E-mail: beritasmussen@privat.dkTlf.nr.: 40416648

Comments

comments

6 kommentarer til Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer

 • Henrk Rathje skriver:

  Ok

 • Holger Øster Mortensen skriver:

  Dette åbne brev er sendt til Fødevareminister (de facto Landbrugsminister) Mogens Jensen (S) og Miljøminister Lea Wermelin (S) og Klimaminister Dan Jørgensen (S) O G til pressen. Brevet har været bragt i flere aviser.

  Aktivstof i roundup skal forbydes

  Socialdemokratiets søsterparti i Østrig har netop fået vedtaget i det østrigske parlament, at al brug af glyfosat (aktivstoffet i roundup) skal forbydes i Østrig. I ansvarlige ministre og den nye regering opfordres til at gøre det samme i Danmark. Vi kan passende starte med de danske småøer – incl. Bornholm. “Bright Green Island” – nu med økologisk fortegn. Sikke et brand!
  WHO anser glyfosat for kræftfremkaldende. Ganske vist anser både EFSA og ECHA (EU) samt det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur EPA glyfosat (roundup) for at være uskladeligt, men ikke desto mindre har flere amerikanske borgere vundet retssager mod den nuværende af roundup BAYER, da domstole har ment det bevist, at glyfosat E R kræftfremkaldende. Det forlyder, at blåstemplingen af det forkætrede pesticid er foretaget af Monsanto og evt. BAYER. Flere tusinde lignende retssager om det forkætrede pesticid er under opsejling.
  Også arbejdstilsynet i Danmark anser glyfosat for at være sygdomsskabende / kræftfremkaldende.
  Så vi ser frem til, at I tager initiativ til at forbyde al brug af glyfosat (roundup) i Danmark. Ikke kun til nedsvidning af “ukrudt” og tvangsmodning af kornafgrøder, men i det hele taget. Og naturligvis også et totalt forbud mod det giftige middel i haver, langs veje, fortove og jernbaner.
  Miljøminister Lea Wermelin har haft kontakt til sin østrigske kollega, og eksemplet fra østrig danner præcedens. Et dansk forbud mod roundup strider ikke mod EU-regler for landbrugsdrift i Danmark.

 • Berit Bjørnsten skriver:

  det skal stoppes nu i lighed med andre lande i EU, Havde stor forventning til den nye regering, at det ville de da få has på og stoppet, men nej nej nej endnu engang valgflæsk.

 • Niels Jongdahl skriver:

  Hvorfor kun forbud for private og offentlige arealer – landbruget bruger jo mest af det lort – de skal da også forbydes st bruge det!

 • Karin Schilling skriver:

  Det er på høje tid, at der kommer et forbud.

 • Hanne Fureby skriver:

  Forbyd Round Up

Skriv et svar til Hanne Fureby Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.