Landbrugsminister Mogens Jensen har hårdnakket insisteret på, at COVID-19 ikke kan smitte fra moderne, danske landbrug – han har taget fejl, viser det sig nu.

Der er nu konstateret coronasmitte i 41 minkbesætninger i Nordjylland, ligesom der er mistanke om smitte i yderligere 20 danske minkbesætninger. Regeringen har derfor besluttet at slå besætningerne ned.

Efter flere ugers vaklen træder landbrugsminister Mogens Jensen (S) nu i karakter og prioriterer befolkningens sundhed højere end minkfabrikkernes omsætning. Fødevareministeriet har netop udsendt denne pressemeddelelse:

1. oktober 2020

På trods af en række forebyggende tiltag, er der på kort tid sket en stor stigning i antallet af minkbesætninger i Nordjylland, som enten er smittede med COVID-19 eller under mistanke herfor.

Smittespredningen hos de nordjyske minkbesætninger udgør efter myndighedernes opfattelse nu så alvorligt et problem, at regeringen har besluttet at aflive smittede besætninger, besætninger hvor der er mistanke om smitte, samt besætninger i den umiddelbare nærhed af de smittede besætninger.

– Jeg ser selvfølgelig med stor alvor på situationen i Nordjylland, hvor smitten i øjeblikket spreder sig hurtigt. Mit hovedfokus er på at sikre, at de nordjyske minkfarme ikke bliver en smitterisiko for mennesker, og derfor har regeringen besluttet at slå minkene ned, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Mogens Jensens beslutning er en dødsdom over mere end 100.000 dyr. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Myndighederne har med en række forebyggende tiltag forsøgt at inddæmme smittespredningen. Allerede i juli indførte Fødevarestyrelsen en øget smitteovervågning af minkfarmene, ligesom der blev indført krav om øget brug af værnemidler hos de ansatte på farmene. Og fra mandag d. 21 september fik Fødevarestyrelsen mulighed for at komme på uanmeldte kontrolbesøg på farmene. De forebyggende tiltag blev alle indført på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen.

– Myndighederne har iværksat en række forebyggende tiltag med det formål at kunne stoppe spredningen, men det har vist desværre ikke at være tilstrækkeligt, og derfor må vi nu tage dette skridt, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Beslutningen om at aflive minkbesætninger sker på baggrund af myndighedernes vurdering af smitteudviklingen gennem de seneste dage. Baseret på den nuværende situation vil beslutningen kunne medføre aflivning af op imod 100 besætninger, men dette tal afhængige af den fortsatte smitteudvikling og dermed antallet af berørte besætninger.

Fødevarestyrelsen iværksætter nu planlægningen og gennemførelsen af den besluttede aflivning.

Landbrug & Fødevare har ikke kommenteret den drastiske beslutning om at aflive flere hundredetusinder af mink. Foreningens formand Martin Merrild er inhabil i dette spørgsmål, da han selv er minkproducent. Pressefoto

Kommentarer

  1. Annette Rosenmunthe

    Minkavlerne jubler formentlig! De har vundet i det store lotteri! De får i erstatning 500 kr pr. mink. Nedlæg dog den modbydelige branche! Skal vi gætte på hvordan massenedslaktningerne kommer til at foregå?

  2. Nu er der fest i minkbranchen, og minkavlerne griner hele vejen ned til banken, for skatteyderne skal nemlig betale dem for de mink, som de p.t. ikke kan sælge skindene fra.

    Og det mest tossede er faktisk, at minkavlerne pelser minkene efter de er blevet aflivet, og så kan de lægge skindene i en fryser, hvor de kan gemmes til bedre tider.

  3. Annette Rosenmunthe

    Ved de seneste auktioner gik skindene for priser fra 80 kr til 175 kr. Nu kommer staten så med en gevaldig støtte til hele svineriet!

Leave a Reply to Niels Riis Ebbesen Cancel reply