To år efter politi-anmeldelse: Endnu ingen afgørelser om kvotekongerne, men deres revisorer idømt rekordstor bøde

Det er snart to år siden – nemlig den 20. juni 2017 – at Fiskeristyrelsen anmeldte fem kvotekonger – storfiskere – til politiet for bl.a. dokumentfalsk (falske underskrifter), overtrædelser af fiskeriloven, forkerte oplysninger (har opgivet kvoter og fartøjer, de ikke ejer) og stråmandsvirksomhed. Endnu har bagmandspolitiet ikke besluttet – officielt – om der skal rejses tiltale mod seks kvotekonger. Efter den første politianmeldelsen er endnu en kvotekonge blevet anmeldt.

Bøder på 900.000 kr.

Til gengæld er to revisorer og deres fælles firma blevet idømt en rekordstor bøde på 900.000 kr. samt betingede frakendelser af deres revisor-godkendelser i henholdsvis fem og tre år. Det er revisionsnævnet, der har afsagt disse kendelser/domme. Det skete allerede i december sidste år, men de er blevet holdt hemmelige og navnene på de dømte er anonymiseret.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er den ansvarlige for at få ryddet op i al det rod med kvotekongerne.

Uafhængigheden så som så

De to såkaldte uafhængige revisorer har haft alt for tætte forbindelser til kvotekongerne, som de samtidig var uafhængige revisorer for.

Anmeldelserne kørt rundt i systemet

Mens nogle af kvotekongernes revisorer altså er blevet dømt, så trækker en evt. straffesag mod seks kvotekonger stadig ud. Det er nu som nævnt snart to år siden, at de første politianmeldelser blev indgivet af Fiskeristyrelsen. De er siden blevet tilbagekaldt,

implicerede embedsmænd blevet fyret, anmeldelserne er blevet kørt rundt i systemet for til sidst at ende hos Bagmandspolitiet.

Det er i Udenrigsministeriet, at sagerne om kvotekonger sejler. Ministeren har fornylig modtaget endnu en næse fra Folketingets flertal for håndtering af muslingekvoter.

Ingen konkrete svar trods mange henvendelser

www.gylle.dk har gentagne gange været i forbindelse med de implicerede politimyndigheder. Det første og eneste spørgsmål har hver gang været:

Hvornår afgør politiet, om der skal rejses tiltale mod kvotekongerne?

Svaret – på SMS – så sent som den 9. maj fra lederen af efterforskningen, politiinspektør Thomas Agerskov, SØIK – Bagmandspolitiet:

– Der er mange årsager til efterforskningens forløb og udstrækning. Bundet af tavshedspligt kan jeg desværre ikke dele dette med dig. Jeg kan til gengæld forsikre om, at ingen efterforskninger hos SØIK – heller ikke kvotekongerne –har et længere forløb, end hvad der er nødvendigt, skriver politiinspektøren.

Comments

comments

2 kommentarer til To år efter politi-anmeldelse: Endnu ingen afgørelser om kvotekongerne, men deres revisorer idømt rekordstor bøde

Skriv et svar til Holger Øster Mortensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.