Vis dem døden og de vil acceptere feberen

“Vi har at gøre med generationer af arrogante, ligeglade og handlingslammede politikere”, mener artiklens forfatter og henviser til den manglende oprydning af giftdepoterne ved høfde 42 på Harboøre Tange.

Af journalist og kommunikationsrådgiver Jørn Verner Stendorf, Stadiløvej 25, Stadilø, 6950 Ringkøbing

Et nyt begreb, der skal få gift og gødning til at glide lettere ind i folkets bevidsthed om tilgivelse af fortidens synder, er ”Generationsforureninger”.

Det gælder eksempelvis de modbydelige forureninger som Cheminova har efterladt ved høfde 42, Harboøre Tange og på den grund Cheminova oprindelig blev opført på.

Jørn Verner Stendorf.

Også Grindstedværket har efterladt omfattende forureninger i og omkring Kærgård Klitplantage, der ligger mellem Vejers Strand og Henne Strand ud til Nordsøen. Der er også omfattende forurening i selve Grindsted by, hvor virksomheden havde domicil.

På disse lokaliteter er der fra 1953 og et par årtier frem dumpet tonsvis af giftige kemikalier og spildevand. En fuldstændig uhørt forurening, som generationer af lokale og nationale politikere nu igennem snart 70 år, ikke har evnet at få ryddet op, og fjernet fra jordens overflade.

Politiker-hjerner

Vi har at gøre med generationer af arrogante, ligeglade og handlings-lammede politikere, og det endda efter, at Danmark i 1971 på det nærmeste blev verdenskendt for at udpege en miljøminister (Jens Kampmann).

Siden har der været en snes ministre fra både ”blå og røde” partier på denne post. Eksempelvis Svend Auken, Per Stig Møller, Lone Dybkjær, Karen Ellemann, Ida Auken, Pia Olsen Dyhr og Esben Lunde Larsen. Fælles for dem alle er, at de ikke har evnet endegyldigt at få fjernet disse kræftknuder fra det danske landskab.

Hvad der dybest set foregår i en politikers hjerne, kan der givetvis skrives en doktor disput om. Almindelig forstand, fornuft og format er i hvert fald ikke en del af hjerneaktiviteten!

Her er den retorisk opfindsomme Jakob Ellemann-Jensen (V) på tur i det grønne.

Det er nu miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, der sidder med ”aben”. Det er ham, der desperat forsøger at mildne dette overgreb mod den danske natur ved at opfinde begrebet ”Generationsforureninger”, og med nogle sølle hundrede millioner kroner, forsøge at gøde vandene i en 10 års periode, hvor Staten nu vil bevise, at den træder i karakter for at få fjernet disse kræftknuder i det danske landskab.

Lappeløsninger

Et beløb alle ved, rækker som en skrædder et vist sted, og endnu engang et sørgeligt bevis på, med hvilken arrogance og ligegyldighed, også han som ansvarlig miljøminister, agerer i forhold til denne katastrofale forurening.

Gennem årene er der kun foretaget lappeløsninger uden én gang for alle at få fjernet disse miljømæssige betændte bylder. Det burde være logik for agerhøns og politikere, at der én gang for alle skal bruges de nødvendige midler til at få fjernet disse for Danmark så pinlige forureninger.

Jeg kan stadig se finansminister Kristian Jensen, som for nogle få dage siden næsten med himmelvendte øjne kunne præsentere, at der på 10 år skal bruges 112 milliarder kroner på nye motorveje og øvrig infrastruktur.

Det er ikke saftevand, der produceres på Cheminova.

Et par milliarder kroner på at fjerne Cheminova forureningen og ditto Grindstedværkets, burde derfor være pebernødder i den store sammenhæng. Pengene skal findes og bruges nu, og arbejdet med at få disse forureninger fjernet fra jordens overflade skal iværksættes øjeblikkeligt.

Turismekortet

Der er et begreb, der hedder ”Vis dem døden og de vil acceptere feberen”. Nuvel store ord i dette forår, men som ikke under nogen omstændigheder må blive det forsømte forår. Denne miljøkatastrofe må og skal blive et markant emne i den kommende valgkamp, hvor man jo kunne trække ”turismekortet”, hvis diverse såkaldt ansvarlige politikere fortsat er uden for pædagogisk rækkevidde!

Det handler kort og godt om at invitere både den elektroniske og trykte presse fra Tyskland, Holland og nordiske lande til pressemøde en lun forårsdag med udsigt ud over havet ved høfde 42.

Den sødlige duft af bladan vil blæse i vinden mens disse internationale mediefolk vil blive forsynet med giftig information om, hvordan frejdige og fredelige Danmark forsøger at bilde sagesløse turister en historie på ærmet om vores enestående friske og smukke uberørte natur!

Comments

comments

En kommentar til Vis dem døden og de vil acceptere feberen

  • Niels Riis Ebbesen skriver:

    Det er tilsyneladende sådan, at det danske kemi- og industrilandbrug ikke tror, at det kan overleve uden de gifte som Cheminova producerer, og derfor har landbrugets magtfulde lobby sørget for, at der i det politiske system er blevet lagt låg på enhver kritik af forureningen fra Cheminovas produktion.

Skriv et svar til Niels Riis Ebbesen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.