FRA FODER TIL FØDE – EN BÆREDYGTIG VISION FOR DANSK LANDBRUG OG FØDEVAREFORBRUG

Danmark har sat et klimamål for CO2, så vi kan bidrage til at indfri Paris-aftalen. I 2030 skal vi have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70 % sammenlignet med 1990. Det kræver politisk handling og ambitiøse omstillingsplaner for især de mest klimabelastende sektorer. Det … Læs resten af FRA FODER TIL FØDE – EN BÆREDYGTIG VISION FOR DANSK LANDBRUG OG FØDEVAREFORBRUG