Stille flyder vandløbsloven

Dette Synspunkt er skrevet af mag. scient Bent Lauge Madsen. Teksten har tidligere været bragt i tidsskriftet Vand & Jord. Så blev det ikke i år vi fik at vide, hvad den forventede nye vandløbslov rummer. Den nye minister er ikke særlig meddelsom, og det