Bøger skrevet af Kjeld Hansen

Ny debatbog af Kjeld Hansen

FRA MARK OG STALD

13 uønskede reportager fra et landbrug på kanten

Annonce_645

Når fodboldklubben ikke har scoret tre kampe i træk, hvad gør bestyrelsen så? Fyrer træneren.

Eller når vindmøllegigantens regnskab kommer ud med røde tal på bundlinjen? Så må direktøren se sig om efter en anden stilling.

Men sådan gør vi ikke i landbruget. I intet andet erhverv holder man så stædigt fast ved de samme inkompetente ledere og den samme tragiske katastrofekurs år efter år.

Mildt sagt virker det ikke klogt.

Det er både synd og skam for de tusinder af flittige bønder, der knokler på lige fod med samfundets lønarbejdere for at få virksomheden til at løbe rundt. Synd fordi de knokler forgæves. Mere flæsk, mere mælk, flere mink og nye bjerge af billigt korn redder næppe nogen landmand i fremtidens verden.

I de seneste seks år har dansk landbrug lagt sig fast på en skæbnesvanger kollisionskurs, ikke bare mod banker og investorer, men mod samfundet som sådan og mod det store flertal af borgere.

Politisk har man stadig de traditionelle venner, men det uskønne svindelnummer med landbrugspakken redder ingen bønder. Landbrugspakken bidrager tværtimod til tilsmudsningen af landskab, vandløb og kystnære farvande – og til endnu større disrespekt for landmanden.

Danskernes voksende mistro til de vellønnede lobbyister på Axelborg med navne som Martin Merrild, Lars Hvidtfeldt og Karen Hækkerup er dokumenteret af brancheorganisationen selv. Også ”landbrugets venner” på Christiansborg – MF’ere som Søren Gade, Erling Bonnesen, Mette Bock og Esben Lunde Larsen – må stå for skud, når virkeligheden indhenter de visionsløse politikere.

I 13 veldokumenterede reportager demonstreres erhvervets afmagt og manglende evner til at udstikke en ny kurs, der kunne skabe fremgang og velfærd for både landmænd og landdistrikter. I stedet fifles med EU-tilskud i millionklassen, konspireres om politisk favorisering og lyves lodret om det ”elendige” danske korn, men alt sammen forgæves.

Også hemmeligholdelsen af MRSA-inficerede svinefabrikker, medlemstal og medlemslister, stævninger mod stat og ministerier samt luskeriet med landbrugspakken rammer Axelborgs lobbyister som et Damokles-sværd.

Efter tre års intensiv kampagne med reklamefremstød for mere end 100 mio. kroner, stillede Landbrug & Fødevarer i maj 2015 dette helt afgørende spørgsmål til et repræsentativt udvalg af danskere: Hvilke brancher mener du, har det største vækstpotentiale i fremtiden?

Svaret resulterede i et knusende nederlag: Blot seks ud af hver 100 danskere sagde ja til landbrugs- og fødevareerhvervet som det vigtigste vækstområde i fremtiden.

Skriften står malet på væggen – og i denne veloplagte debatbog.

God fornøjelse! Venlig hilsen Kjeld Hansen!


“Fra mark og stald” udgives 1. september 2016. ISBN 978-87-89723-12-9.

Udgiver: Forlaget Bæredygtighed, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge. Tlf. 56522270 – 26215326

96 s. Pris: 80 kr. plus forsendelse 30 kr. Indbetal 110 kr. på konto 8401-1024167 – og posten kommer med bogen!

 

 

Bondefangeri

 

 

 

annonce-Folk-og-fortaellinger

AnnonceBindII

Send mail til Kjeld Hansen

 

Bibliografi for Kjeld Hansen

Sølvmågen. Skarvs Forlag 1979.

Skarven. Skarvs Forlag 1980.

Når Jorden er syg. Greenpeace 1988.

Hul i Himlen. Greenpeace 1989.

Drivhuseffekten slår til! Munksgaard 1989.

Bæredygtig Udvikling. Verdensnaturfonden 1989.

Den Grønne Forbrugerguide. Høst & Søn 1990. 5 oplag, 53.000 eks.

Den Grønne Telefonnøgle. Eget forlag. 5 udgaver, 1990-1999.

Dejlig er Jorden. Hovedland 1990.

Hvordan redder vi verdens dyr? Munksgaard 1991.

Den Grønne Kontorguide. Høst & Søn 1991.

Den Lille Grønne for skoleelever. Høst & Søn 1992.

Den beskidte del af Europa. Munksgaard 1992.

Guide til Genbrug. Høst & Søn 1994.

Håndbog i grøn livsstil. Global Action Plan, 1994.

Når offentlige køkkener vil handle grønt. Miljøstyrelsen 1996.

Sund Mad – Bedre Helse. Cicero/Chr. Erichsens Forlag 1998. UDSOLGT!

Gyldendals Grønne Forbrugerleksikon. Gyldendal 1998. UDSOLGT!

Guide til et grønt årtusind. Høst & Søn 2000. UDSOLGT!

Farvel til Grønlands natur. Gads forlag 2001.

Pinngortitarsuaq Inuulluarina. Eget forlag 2002.

A Farewell to Greenland’s Wildlife. Eget forlag 2002.

Der er et yndigt land. Gads forlag 2003. UDSOLGT!

Hasardspillet med Danmarks natur. Dansk Ornitologisk Forening/Birdlife International 2003.

Det tabte land. Gads Forlag 2008. UDSOLGT!

Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land: Jylland. Bind 1. Forlaget Bæredygtighed 2011.

Bondefangeri. Debatbog. Forlaget Bæredygtighed 2012.

Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land: Øerne. Bind 2. Forlaget Bæredygtighed 2014.

Fra Mark og Stald. Debatbog. Forlaget Bæredygtighed 2016. NYHED!

En kommentar til Bøger skrevet af Kjeld Hansen