Magnus Heunicke: – Styrk biodiversiteten i skovene nu!

Statens skove mangler biodiversitet. En af grundene hertil er skovens mangel på dødt ved, hvorfor statens skove nu udlægges som urørte. Det betyder, at den kommercielle skovdrift på hjemmehørende arter ophører om 4 år. I den periode er løvtræssavværkerne sikret danske træ fra statens skove. […]

Klimaskovfonden planter sine første skove

Lidt har også ret, synes de at tænke i Miljøstyrelsen, hvor Klimaskovfonden har hjemme. Den er etableret af Folketinget for at understøtte det danske CO2-reduktionsmål ved at fremme etableringen af mere skov og udtagning af lavbundsarealer i Danmark. Ifølge en pressemeddelelse fra fonden, blev spaden […]

Den urørte skov, naturen og klimaet

Grundlæggende er det tankevækkende, at et markant flertal i Folketinget i bestræbelserne på at rette op på den vaklende natur vælger at se bort fra langt den største del af det danske landskab, hvor biodiversiteten er helt i bund, og hvor prioriteringen i forhold til […]

Naturbevaring for dummernikker

Regeringens 888 mio. kr.-dyre projekt for urørt skov og naturnationalparker har skabt dybe kløfter i den del af befolkningen, der opfatter sig selv som naturinteresserede. Ikke mindst har et betydeligt islæt af arrogance, bedrevidenhed og akademisk selvtilfredshed forpestet debatklimaet efter nogles meninger, mens andre ser […]

Det enorme kulstofaftryk fra tropisk skovrydning

Ved den netop overståede COP26 i Glasgow har over 100 verdensledere lovet at stoppe skovrydningen inden 2030. Landene tegner sig tilsammen for omkring 85 procent af verdens skove og omfatter Kina, Brasilien, Rusland, USA, Indonesien og Den Demokratiske Republik Congo. Selvom det stadig er uklart, […]

Flere hundrede nye småskove på vej

381 landmænd vil erstatte deres marker med nye skove. Mest interesserede er de jyske landmænd i at modtage offentlige kroner i tilskud til at plante private skove Landbrugsstyrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd om økonomisk tilskud til at rejse ca. 2000 hektar skov på […]