Halvdelen af befolkningen kræver grundvandsparker til beskyttelse af det rene drikkevand mod landbrugets sprøjtegifte

Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, DANVA og Danske Vandværker er gået sammen om fælles udmelding: Opret Grundvandsparker i ca. 200.000 ha sårbare områder med behov for drikkevandsbeskyttelse og skab mere plads til natur, friluftsliv og økologisk jordbrug De folkelige […]

Farlig trængsel på toppen af Mount Everest

For syv årtier siden nåede Edmund Hillary og Tenzing Norgay toppen af Mount Everest og blev de allerførste klatrere til at erobre verdens højeste bjerg. Siden den utrolige bedrift i maj 1953 er toppen af Everest blevet mere og mere overbelastet og forurenet med affald. […]

Er Samsø en grøn ø? Næppe…

I flere omgange har redaktøren denne sommer tilbragt nogle dage på Kattegatøen Samsø, der har ry for at være en grøn rollemodel for resten af verden. Men er det prædikat sandt? Engagerede borgere satte Samsø på verdenskortet i 00’erne som et samfund, der er selvforsynende […]

Friluftsaktiviteter overalt presser dyr i vigtige naturområder

Nye bekendtgørelser for vildtreservaterne skal tage højde for fritidsaktiviteter som kitesurfing og paddleboarding, så bl.a. ynglende og fældende fugle bliver skånet for forstyrrelser Der er 92 vildtreservater i Danmark, hvor dyrelivet er særligt beskyttet, men fugle og pattedyr er mange steder under pres, fordi de […]