Stop for traktordemo på skatteydernes regning

Truslerne om at sende traktorer ind i byernes gader har sat fornyet fokus på landbrugets favorable støtteordning med afgiftsfri diesel til arbejdskørsel, men skatteministeren er uklar i mælet, når han skal svare på, om han agter at håndhæve lovgivningen Står det til Enhedslistens landbrugsordfører MF […]

Første menneske smittet med fugleinfluenza fra kreaturer i USA

Et udbrud af fugleinfluenza har foreløbig ramt kvæg i fem amerikanske stater, og fra Texas rapporteres om det første bekræftede tilfælde af en menneskelig infektion med samme fugleinfluenzavirus, der har fundet vej til malkekøer. En førende dansk virolog finder tilfældet ”stærkt bekymrende”, da kvæg hidtil […]

”Drop industri-landbrug”: Mennesker og miljø har det bedst med varieret landbrug, men bundlinjen trives også

Blandede dyrehold og afgrøder, blomsterstriber og naturområder, vand- og jordforbedringer og meget andet er fremtiden for landbruget. Nyt globalt kæmpestudie fra Københavns Universitet sammen med tyske Hohenheim Universitet har undersøgt effekten af diversitet i landbrug. Konklusionen er lysende klar: De positive effekter stiger for hvert […]

Kommer viberne igen?

Nu kommer fuglene igen, synger Alberte Winding i sangen om foråret og de kommende lyse nætter. Fugle og forår hører sammen dybt i folkesjælen – og højt på listen blandt elskede fuglearter rangerer den sort-hvide vibe med den lange nakketop Viben ER kommet, for længst, […]