EU-støtte

Urimelig landbrugsstøtte – landbruget skal kunne klare sig selv

Anker Nielsen, Bagenkop, skriver 9. marts 2018:

Landmændene i EU modtog i 2016 svimlende 336 milliarder kroner i landbrugsstøtte. Et enkelt erhverv modtager således cirka en milliard kroner i støtte dagligt.

Anker Nielsen, Bagenkop.

På trods heraf argumenterer erhvervet vedholdende for sin enorme betydning for de enkelte landes statsfinanser. Ikke mindst dansk landbrugs talsmænd forpasser ikke en eneste lejlighed til at angribe folk, der kritiserer landbruget, med tvivlsomme argumenter, der skal sandsynliggøre, at ikke mindst landbrugets eksportindtægter er af afgørende betydning for vor samfundsøkonomi. Altså til gavn for os. Borgerne.

Os, der betaler landbrugets svimlende støttekronesummer.

Os, der betaler for behandlingen af de sygdomme, forbrugerne påføres af landbrugets produkter og produktionsmetoder. Herunder resistens over for livstruende bakterier. Læs resten

SF på Djursland og Samsø går til EU for at stoppe nye havbrug i Kattegat

 

Socialistisk Folkepartis byrådsmedlemmer i Syd- og Norddjurs Kommuner og Samsø er gået til EU for at stoppe nye havbrug i Kattegat. De har sendt en klage til Europaparlementets Borgerklageudvalg (PETI). SF mener, at med lov nr. 111 overtræder den danske regering EU’s Vandrammedirektiv og Havstrategidirektivet, når de rent politisk opfinder et såkaldt nationalt ”miljømæssigt råderum”, der giver plads til forurening fra nye havbrug. ”Miljømæssigt råderum” eksisterer ikke naturvidenskabeligt og findes ikke i EU-lovgivningen.

Her på www.gylle.dk har vi længe beskæftiget os med det såkaldte miljømæssige råderum og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens påstand om, at nye havbrug ikke vil påvirke havmiljøet i Kattegat. Nøje undersøgelser har vist, at havbrug ikke vil påvirke og skade vandmiljøet, har han gentaget og gentaget. På et samråd i Folketingets Miljø – og fødevareudvalg  i forrige uge måtte han dog stærkt presset indrømme, at miljøet vil blive påvirket.

Læs resten

Søren Gade slap med skrækken i sagen om landbrugets misbrug af EU-millioner

Soeren-Gade

MF Søren Gade, Venstre.

EU-kommissionens antikorruptionsenhed OLAF har gennemgået den omfattende sag om misbrug af EU-midler i det privatejede videncenter under Landbrug & Fødevarer, hvor Venstre-politikeren Søren Gade var øverste ansvarlige chef i årene 2012-2014.

Sagen blev undersøgt af de danske fødevaremyndigheder, der konstaterede et klart misbrug af millioner af kroner i årene 2011-13, og L&F måtte tilbagebetale støtten sammen med en millionbod. Misbruget omfattede en broget vifte af ikke-eksisterende bilag, store mængder fejlkonterede løntimer og rejser, bunker af uberettigede konsulentudgifter, fejlkonterede indkøb af materialer, etc.

Læs resten

OLAF sætter søgelyset på millionsvindel hos Landbrug & Fødevarer

Soren_Gade

Venstre-politikeren Søren Gade havde det overordnede ansvar for VSP-centret, hvor misbruget af EU-millionerne fandt sted.

I oktober 2015 lukkede daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sagen om millionsvindel med EU-midler i Landbrug og Fødevarer i al stilhed, men nu genåbner EU-kommissionens antikorruptionsenhed sagen. Den implicerer daværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, der var øverste ansvarlige for det såkaldte videncenter for svineproduktion (VSP), hvor svindlen fandt sted.

Som et særligt krydderi på sagen var det den nuværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, der dengang var fødevareminister, mens Søren Gade i dag sidder i folketinget, hvor han bl.a. er formand for Venstres folketingsgruppe og rigsrevisor.

Læs resten

Revisorfirma reddede Søren Gade fra politiundersøgelse

Soren_Gade

Søren Gade var direktør for lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer fra maj 2012 til september 2014. I dag er han medlem af folketinget for formand for Venstres gruppe. Han er flere gange nævnt som kommende formand for partiet.

Du er direktør i en privat lobbyorganisation for et af landets større erhverv og står med ansvaret, da der dukker anklager op om svindel med offentlige EU-midler i millionklassen. Alt tyder på, at der i en årrække systematisk er fusket med millioner af projektkroner i en afdeling af den organisation, du er ansvarshavende direktør for.

Imidlertid er du så heldig, at den myndighed, der har ansvaret for de betroede midler, vælger at holde politiet ude af sagen. Man lader en revisor kikke på anklagerne. Dog ikke i form af en egentlig ansvarspådragende revisorundersøgelse, men blot med henblik på et mere underordnet ”notat”.

Læs resten

Hvad får vi for pengene?

EU_høst

Svimlende 277 mia. euro udbetales årligt til de europæiske jordejere uden sikker effekt

Til trods for at næsten en tredjedel af EU-budgettet stadig er direkte eller indirekte afsat til at støtte landbrugeres indkomst og bidrager dermed til at sikre landbrugerne en høj levestandard, så er EU-kommissionens system til måling af resultaterne af den fælles landbrugspolitik ikke tilstrækkeligt godt udformet, og mængden og kvaliteten af de statistiske data, der anvendes til at analysere landbrugeres indkomst, har store begrænsninger. Det fremgår af Den Europæiske  Revisionsrets særberetning nr. 01 fra 2016.

Eller sagt med andre ord: EU udbetaler stadig årligt op til 277 milliarder euro (29 % af det samlede EU-budget) til direkte støtte til landbrugere og til markedsstøtte i specifikke landbrugssektorer. Alligevel er der stor uvidenhed om effekten.

Læs resten

GYLLEGATE: Her er den faglige miljørapport, som blev undertrykt

TidTilForandring_Gris

Forskerforum.dk skriver 6. april 2016, at “Topembedsmænd skjulte EU-problemer”.

Påstanden dokumenteres med eksempler fra den faglige miljørapport, som blev udarbejdet om landbrugspakkens negative miljøeffekt. Imidlertid afslører en sammenligning mellem de faglige rapport og den “politiserede” rapport – som blev udgivet som den officielle – at stort set alle faglige indvendinger og betænkeligheder er blevet støvsuget ud af den endelige miljørapport, som daværende minister Eva Kjer Hansen (V) og regeringen har forsvaret som den endelige og fulde sandhed.

Læs den faglige rapport, som den lød, før jurister og cand.politter fik den rettet til. Her følger et uddrag af dokumentationen fra Forskerforum.dk.

Læs resten

Landbrugspakken “stjæler” millioner fra udviklingsprojekter ude på landet

Steffen_Damsgaard.wiki

Steffen Damsgaard er en typisk Venstre-mand, der i perioden 2004-2008 var landsformand for LandboUngdom og har siden 2006 været medlem af kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune.

Regeringen giver med den ene hånd og tager med den anden. Det mener Landdistrikternes Fællesråd, der er stærkt bekymret over, at godt 30 procent – 30 millioner kroner – forsvinder fra LAG-ordningen. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd, 26. januar 2016.

Som en del af den nye fødevare- og landbrugspakke er der lagt op til en besparelse på 33 procent af de samlede LAG-midler, der skal uddeles i 2017. Det svarer til 31,2 millioner kroner, der ikke længere vil være til rådighed til at støtte erhvervs- og kulturprojekter i landdistrikterne.

– Vi er stærkt bekymrede, for det er en stor procentdel af et lille beløb, man har skåret væk. Det er vi rigtig kede af, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, i en kommentar til JydskeVestkysten.

Læs resten

Milliarder til agro-producenter – alle andre må spinke og spare

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) overtager Fødevareministeriet efter Dan Jørgensen (S).

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har sendt en gaveregn på mindst 3,3 mia. kr. til landbovælgerne indtil nu. Det svarer til 14,5 mio. kr. om dagen i ministerens første 225 dage på taburetten.

Den smalle regerings politik på landbrugsområdet har fået et bibelsk format efter udnævnelsen af Eva Kjer Hansen (V) til minister for landbruget. Ikke bare har Venstre-regeringen fjernet resterne af det oprindelige miljøministerium, men man har sat gang i en uhørt gaveregn efter Matthæus 13:12-princippet: “Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har”.

I stedet for at målrette gaverne til de 15-20 procent af agroproducenterne, der er i svære økonomiske vanskeligheder, har regeringen atter valgt at begave alle i branchen, også de meget velhavende producenter. Denne politiske beslutning gør det nærliggende at betragte hjælpepakkerne som smørelse, der skal lokke landbrugsklienterne tilbage i regeringspartiet efter den voldsomme vælgerlussing i landdistrikterne ved det seneste valg til Folketinget.

Læs resten

Danmark er ingen EU-duks, tværtimod

DorteSindbjergMartinsen


Professor Dorte Sindbjerg Martinsen er viceinstitutleder på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Danmark beskyldes ofte af mere rabiate landbrugslobbyister for at have opnået et vist ry som “EU-duks”, når det kommer til implementering af den overnationale lovgivning.

Spørgsmålet er imidlertid, om påstanden holder, når man undersøger såvel den juridiske som den praktiske implementering?

På baggrund af implementeringsteori og EU-efterlevelsesstudier har professor Dorte Sindbjerg Martinsen undersøgt Danmarks implementering og efterlevelse af EU-lovgivningen, både generelt betragtet og sammenlignet med andre medlemslande.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.