I fuglenes tjeneste

”Med DOF i et halvt århundrede” er titlen på Christians Hjorths erindringer – en 352 sider rigt illustreret bog. Christian Hjorth var formand for ornitologerne i perioden 1988-2011 Tekst og illustrationer: Jens Gregersen, Vorsø Det er på sin vis et pragtværk og en milepæl den […]

Blå toner i Ejby Ådal

Oktober blev ekstrem solfattig og ekstremt regnfuld, og dermed en hård kontrast til septembers rekordmange meteorologiske sommerdage. Månedens få solskinsdage indbød til spontane ture ud i det blå – også en eftermiddag til Ejby Ådal, som helt fortjent kaldes en naturperle, ikke mindst på grund […]

Ørnen er atter i landet

Den mægtige havørn har bredt sig til næsten hele Danmark. Den er igen blevet en del af det danske landskab. I tekst og billeder fortæller Jens Gregersen i denne bog historien om havørnen. Der er sket en stor forandring i naturen. Den mægtige havørn har […]

Septembers lys over Skarø, Hjortø og Drejø

Det gælder om at tage imod de mange gratis glæder, som byder sig til, når septembers himmel er så blå, og meteorologiske sommerdage kommer som perler på en snor. Det sidste har dog også en mere dyster side. Rekordudbruddet af dansk Indian Summer føjer sig […]

Verdens største terne har nu etableret kolonier i Danmark

Den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, har i en årrække været i tilbagegang i sine yngleområder i Østersø-regionen, men den går frem som ynglefugl i den østlige del af Danmark. I disse uger kan der landet over ses småflokke af rovterner efter en ynglesæson med over 100 […]

Rylefestival på Drejø

Vadefugle udfolder en verden af skønhed og mangfoldighed – en kilde til betagelse og inspiration, som nok kan udgøre en tiltrængt modvægt til vores egen fladtrådte verden med dens skærpede kriser og omsiggribende menneskelige dårskab. Her midt i højsommeren er mange vadefugle allerede midt i […]