Kongeørn i nærkontakt med drone, der skulle tælle harer

De første fotos nogensinde af en dansk kongeørn i sit rette element, den høje himmel, blev fornyligt taget over ørnens nordjyske jagtmarker. Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 25. november 2022. Da specialestuderende Peter Povlsen fra Aalborg Universitet i dagslys ville prøve […]

En fjerbold med hale

I november forbereder livet i skoven sig på den stille tid. Sommerens fugle- og florafestival er for længst forbi, nu er det så sæson for det store udtræk af svampe, som sine steder lyser op i skovbundens våde mørkebrunhed. Skovstierne bliver sløret af nedfaldsbladene, det […]

Vild dansk havørn sætter aldersrekord

Jysk ørn på 37 år er suverænt Danmarks ældste havørn og kan være verdens ældste. Den har opfostret 23 unger og fået en ud at flyve i år Fine billeder af en ringmærket havørn (Haliaeetus albicilla) i det sydlige Jylland har afsløret, at den ikke […]

Sult og jagt på føde er fugletrækkets motor

Insektædende fugle er de første af vores ynglefugle, der forvandler sig til trækfugle og forlader os om efteråret og flyver sydpå. Til gengæld modtager vi fra fjerne egne mod nord mange andre arter af trækfugle, som kræver isfri havområder at dykke i eller frostfri jordbund […]

Danmarks bestand af traner på vej mod 1000 ynglepar

Omkring 1980 ynglede kun 1-2 par traner i den danske natur. I 1990’erne begyndte en epoke med en voksende bestand, og efter årtusindskiftet tog ynglebestanden et stort tranehop fremad. Nu spås det, at tranebestanden kan nå 1.000 ynglepar. Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk […]

Miljøministeren bør prioritere biodiversitet over hobbyjagt

Miljøministeren bør snarest få stoppet den skadelige motorbådsjagt i de 22.600 kvadratkilometer åbne havområder, som Danmark har udlagt som fuglebeskyttelsesområder. Det svarer til 22 % af det danske havareal. Det skal ske for at beskytte de millioner af trækugle, der hvert år passerer eller overvintrer […]

Den usynlige gedemalker

Det har altid været nærliggende at forbinde natlig aktivitet med skumle hensigter og mørkets gerninger. Førhen var det også en udbredt holdning at overføre menneskelige værdier og normer til vores sagesløse medskabninger – og de gamle naturforskere holdt sig ikke tilbage. Heller ikke 1700-talsgiganten, svenske […]