GMO

Dicamba-sprøjtegift har skadet natur og afgrøder på 445.000 hektar i USA – alene i første halvår af 2018

Monarch-sommerfuglen er ved at blive sprøjtet væk af de amerikanske GMO-landmænd.

En netop offentliggjort rapport fra University of Missouri anslår, at vinddrift med Monsanto-sprøjtegiften dicamba har ramt 445.000 hektar landbrugsafgrøder, træer og anden plantevækst hidtil i år. Arealet svarer til halvanden gange Fyns størrelse. Det skriver EcoWatch den 20. juli 2018.

Situationen nærmer sig det katastrofale for store områder i USA.

Denne forurening er konstateret mindre end et år efter USAs miljøstyrelse, EPA, og mange stater indførte yderligere begrænsninger på anvendelsen af dicamba med netop det formål at forhindre skader fra vinddrift, så hvordan kunne det ske?

I 2017 skabte dicamba kaos for dyrkningen af anslået 1,5 millioner hektar af sojabønneafgrøder, der ikke var genetisk manipuleret til at modstå den berygtede vinddrift med dicamba.

Seniorforsker Nathan Donley.

“De udbredte skader på afgrøder og endda fredsommelige træer som Catalpa- og Bradford-pæren bekræfter, at denne flygtige sprøjtegift ikke kan anvendes sikkert og bør ikke godkendes af EPA igen,” siger Nathan Donley, seniorforsker ved Center for Biologisk Mangfoldighed (CBD). “Det er lettere at få et kuld kattekillinger til at gå i flok end at få dicamba til kun at ramme der, hvor du sprøjter. EPA’s nye ledelse bør stoppe brugen af ​​dette farlige pesticid.”

De meget giftige dicamba-sprøjtegifte produceres af især Monsanto, og de er designet til primært at bruges på andengenerations sojabønner, der er genetisk manipuleret til at modstå, hvad der normalt ville være en dødelig dosis af pesticidet.

En CBD-rapport udgivet i juni i år fastslog, at rapporterede skader på specialafgrøder, grøntsager, populære blomster og træer er steget dramatisk, hvilket tyder på, at mange typer af planter kan blive beskadiget af dicamba.

Tidligere i år viste en CBD-rapport, at mere end 24,3 millioner hektar af monarksommerfuglens habitat forventes at blive sprøjtet med dicamba til næste år. Arealet svarer til lidt mere end halvdelen af Danmark. Læs resten

Bliver man syg af glyphosat?

Hør radioudsendelsen om de mange sygdomstilfælde i Argentina. Klik her eller på billedet.

Oversat fra tysk og bearbejdet af Lars Henriksen for gylle.dk

I Argentina anvendes glyphosat og andre agrokemikalier i enorme mængder, fremfor alt ved dyrkning af genmodificeret soja. Der er ganske vist videnskabelige indikationer for at dette sker på bekostning af landbefolkningens sundhed.

Men i politik og medier finder der ingen diskussion sted.

På den argentinske pampa kan man køre i timevis og gennem bussens vindue alene se endeløse flade marker med én afgrøde: sojaplanter. I alle bebyggelser glimter mægtige bølgebliksiloer i solen. Her venter tonsvis af sojabønner på videre forarbejdning eller eksport, fx til foder i den europæiske dyreavl.

Et soja-boom har gjort Argentina til en af verdens største agrareksportører, muliggjort ved enorme monokulturer og dyrkning af genmodificerede planter. Og dertil hører en massiv anvendelse af glyphosat. Læs resten

Skotland ulovliggør dyrkning af GMO-afgrøder

lorraine_chow

Lorraine Chow.

I et forsøg på at beskytte sin “rene grønne status” vil Skotland forbyde al dyrkning af genetisk modificerede (GMO) afgrøder. Det rapporterer Lorraine Chow 10. august 2015 på ecowatch.com.

Landdistriktsminister Richard Lochhead (Skotlands minister for miljø og fødevarer) meddelte i en erklæring søndag 9. august 2015, at Skotland agter at benytte de nye EU-regler, der tillader medlemslandene at fravælge dyrkning af EU-godkendte GMO-afgrøder, herunder GMO-majs og seks andre GMO-afgrøder, der afventer godkendelse i EU..

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Richard Lochhead er mere optaget af at beskytte Skotlands status som et rent og grønt land end af vækst i landbruget.

“Skotland er kendt verden over for vores smukke natur og miljø og et forbud mod dyrkning af genetisk modificerede afgrøder vil beskytte og yderligere styrke vores rene grønne status,” udtalte Lochhead. “Der er ingen tegn på nogen betydelig efterspørgsel efter GMO-produkter blandt skotske forbrugere, og jeg er bekymret for, at hvis vi tillader GMO-afgrøder i Skotland, ville det skade vores rene og grønne image og derigennem spille højt spil med fremtiden for vores 14 mia. kroners fødevaresektor. “

Læs resten

Bæredygtig soja er en reklamegimmick

peter_lund_thomsen_14764_filterSkriftlige aftaler om krav til bæredygtig produktion af soja er næppe nok til at sikre, at kravene bliver opfyldt ned gennem produktionskæden, hvis det ikke følges op af en form for uafhængig kontrol.

Det vurderer Peter Lund-Thomsen, lektor på CBS, ifølge Altinget.dk 1. april. Lund-Thomsen forsker i etisk handel, som handler om, hvordan man stiller krav omkring økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed til underleverandører i udviklingslande.

“En ting er, at der sættes nogle krav. At producenter skriver under på, at de lever op til nogle ting og regler på områder, importørerne har stillet op. Noget andet er, om der en form for kontrol. Med mindre der er opfølgning og en form for uafhængig kontrol af, hvorvidt producenter overholder de krav, der måtte stilles, er det ikke meget andet end en markedsføringsgimmick,” siger han.

Læs resten

Roundup i GMO-soja: “Ekstreme niveauer ” i fødevarer er normen

Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014.

Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan defineres som tilstrækkelige mængder af egnede mineraler, vitaminer og fedtstoffer etc., men det omfatter også fravær af giftstoffer (toksiner), hvorvidt menneskeskabte eller fra andre kilder. Overraskende nok findes der næsten ingen data i den videnskabelige litteratur om sprøjtemiddelrester i herbicidtolerante genetisk modificerede (GMO) planter, selv efter næsten tyve år på markedet .

I en undersøgelse, der nylig blev offentliggjort af vores laboratorium (Bohn m.fl. 2014), havde vi samlet prøver af sojabønner dyrket under tre typiske landbrugsforhold: økologiske, GMO og konventionelle (uden GMO). GMO sojabønner er resistente over for herbicidet Roundup, hvis aktive bestanddel er glyphosat.

Læs resten

Nej til “historisk aftale” om soja og palmeolie med Dan J.

NOAH_soja_hostMiljøorganisationen NOAH siger fra overfor fødevareminister Dan Jørgensens forsøg på at få en “historisk aftale” i stand om bæredygtig soja og palmeolie. Organisationen har forladt den nedsatte arbejdsgruppe, som i dag afholder det afsluttende møde. Det fremgår af en pressemeddelelse 27. marts.

På mødet skal de endnu fortrolige fælles hensigtserklæringer diskuteres, men efter at have set udkastene må NOAH erkende, at erklæringerne hverken fører til ansvarlighed eller bæredygtighed. Det er dog ikke overraskende efter en udemokratisk og på forhånd fastlagt proces.

Læs resten

DTU-forsker om slettet Roundup-artikel: Problematisk

Der er tale om stærkt problematisk forskelsbehandling, når forlaget Elsevier sletter en artikel, der konkluderer, at genmanipuleret majs og Roundup giver rotter kræft, vurderer dansk GMO-forsker. Det skriver Ingeniøren 3/12.

Det er ‘meget usædvanligt’, når et anerkendt tidsskrift som Elsevier sletter en forskningsartikel fra sin database, efter at den i første omgang har været gennem peer-review. Sådan lyder det fra den danske seniorforsker Rikke Bagger Jørgensen fra Risø-DTU, der udfører risikovurderinger af blandt andet genspredning fra genmodificerede afgrøder og er medlem af Etisk Råd. Læs resten

Ville du spise en “Frankenfisk”?

Frankenfisk-foto

GMO-laks med gener fra Kongelaksen, der giver hastig vækst.

Der er givet grønt lys for at opdrætte genmodificerede laks, der vokser DOBBELT så hurtigt som deres mere naturlige slægtninge. “Frankenfisk” – opkaldt efter den fiktive Frankenstein-figur – er laks, der er blevet genetisk manipuleret med gener fra kongelaksen (chinook-laksen), som  får dem til at vokse hurtigere end deres vilde eller op-drættede slægtninge. Kritikerne frygter, at gmo-laksen skal undslippe til naturen og effektivt udrydde de vilde bestande, fordi gmo-laksen er større og stærkere, og derfor vil æde al føden.

Laks er den første GMO-fisk, der sandsynligvis snart vil blive kommercielt accepteret, men der er også projekter undervejs for hurtigtvoksende ørreder og tilipia.

Læs hele historien i Daily Mail.

Ny FN-rapport opfordrer til skifte mod økolandbrug

un-report-210x300Selvom den amerikanske regering fortsætter med at presse på for at tillade flere kemisk-intensive og stordriftsdominerede dyrkningsmetoder med GMO- og monokultur-afgrøder, så vælger FN den stik modsatte udvikling og slår alarm. Ifølge verdensorganisationen er der et stadigt mere presserende behov for at vende tilbage til (og udvikle) et mere bæredygtigt, miljøvenligt og økologisk landbrug.

Det er den centrale anbefaling i en ny publikation fra FN om Handel og Udvikling (UNCTAD). Rapporten har titlen “Handel og Miljø Status 2013: Vågn op, før det er for sent”. Den rummer bidrag fra mere end 60 eksperter fra hele verden.

Omslaget på rapporten ligner noget fra en populær dokumentarfilm, men det dramatiske ordvalg i titlen skal ikke undervurderes: Tiden er nu kommet til at vende tilbage til vores naturlige landbrugsrødder. Ellers vil det snart være for sent.

Resultaterne i rapporten lyder som et ekko af den FN-December 2010-rapport, der hovedsagelig fremhævede økologiske og små landbrug som svaret på at “brødføde verden” i modsætning til GMO-afgrøder, industrisvin og monokulturer. Ifølge den nye rapport fra FN, er der behov for store ændringer i udvalget af fødevarer og i landbrugs- og handelssystemer. Der anbefales et skifte i retning af lokale småbønder og  lokale. decentrale fødevaresystemer.

Læs hele omtalen af den nye rapport.

 

Tusindvis af genmodificerede insekter på vej ud i naturen

Frankenflie


”Frankenfly” er den populære betegnelse for de tusinder af genmodificerede insekter, der er på vej ud i naturen.

Netop som man troede, at genmodificerede myg og GMO-opfedede middagsretter var højdepunkterne i biotekindu-striens manipuleringer med genetisk kodning, har biotekforskerne nu udtænkt en plan, der går ud på at udsætte tusindvis af ‘frankenfly’-insekter i naturen for at bekæmpe skadedyr.

Det skriver redaktør Anthony Gucciardi, Natural Society, i en stort opsat artikel 6. sep-tember 2013.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.