GMO

Masser af forsøgsdyr får kræft af glyfosat

Den internationalt anerkendte kræftekspert Christopher J. Portier har den 12. februar 2020 offentliggjort en omfattende analyse af alle valide rapporter om kræfttilfælde hos forsøgsdyr efter eksponering for glyfosat. Resultatet er alarmerende: i alt 37 signifikante kræfttumorer kunne med stor sandsynlighed tilskrives dette giftstof, der anvendes i enorme mængder over hele verden

Analysen har den knudrede titel ”A comprehensive analysis of the animal carcinogenicity data for glyfosate from chronic exposure rodent carcinogenicity studies”. Den kan læses i tidsskriftet Environmental Health, volume 19, hvor den netop er offentliggjort.

Verdens mest udbredte sprøjtegift

Dr. Portier har orienteret EU-kommissionen om skyggesiderne ved anvendelsen af glyfosat-baserede sprøjtegifte. Lyt til debatten om de såkaldte Monsanto-arkivalier fra 2017. Klik her og deltag i forelæggelsen her. Kilde: EU-kommissionen

Siden introduktionen af ​​glyfosat-tolerante genetisk modificerede planter er den globale anvendelse af glyfosat steget dramatisk, hvilket gør giftstoffet til den mest anvendte sprøjtegift på planeten.

Alligevel er der en betydelig videnskabelig kontrovers omkring den kræftfremkaldende virkning af glyfosat. Forskere og myndigheder, der er involveret i revisionen af ​​tilladelsen til at anvende glyfosat, har markant forskellige meninger. Et vigtigt aspekt i denne kontrovers er, i hvilken grad glyfosat forårsager kræft hos forsøgsdyr efter eksponering.

En arbejdsgruppe på 17 eksperter fra 11 lande mødtes hos Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) den 3.-10. Marts 2015 for at gennemgå de tilgængelige publicerede videnskabelige beviser og evaluere kræftfremkaldende virkning af fem organofosfatinsekticider og herbicider: diazinon, glyfosat, malathion , parathion og tetrachlorvinphos. IARC er FN-organisationen WHO’s internationale afdeling for kræftforskning.

Resultatet af eksperternes syv dages indsats var, at ukrudtsmidlerne glyphosat og insektgiftene malathion og diazinon blev klassificeret som sandsynligvis (probably) kræftfremkaldende for mennesker, mens insektgiftene tetrachlorvinphos og parathion blev klassificeret som muligvis (possibly) kræftfremkaldende for mennesker.

Læs resten

Åbent brev til alle ansvarlige politikere: Beskyt økosystemerne mod gendrivere uden for lukkede systemer

I modsætning til medlemmerne af det danske Etisk Råd, der går op imod Europaparlamentets indstilling, advarer en bred vifte af folkelige bevægelser mod forhastede beslutninger, da disse kan vise sig irreversible. Disse organisationer henstiller, at der vedtages et globalt moratorium gældende brug af alle gendrivere uden for lukkede systemer.

Emne: Vi beder regeringen om at støtte arbejdet for et globalt moratorium/midlertidigt forbud mod gendrivere på COP15, Kina, i efteråret 2020

Lea Wermelin (S)

Kære miljøminister, Lea Wermelin

Den 16. januar 2020 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde for et globalt moratorium (midlertidigt forbud) mod brug af gendrivere, herunder til forsøg i felten (1). Dette skal ske for at forhindre, at disse nye genteknologier frigives, før der er overblik over, hvilke konsekvenser de har for vores økosystemer. Det er vigtigt, at der også i Danmark bliver taget stilling til spørgsmålet, i processerne op til – og under Konventionen om Biologisk Diversitet (CBD)-mødet i Kunming, Kina, i efteråret 2020 (COP15).

Vi beder regeringen om at støtte arbejdet for, at der vedtages et globalt moratorium gældende brug af alle gendrivere uden for lukkede systemer. Moratoriet bør således ikke udelukke yderligere forskning. Gendrivere er en genredigeringsteknologi, der ændrer det genetiske materiale, så det hurtigt kan spredes til hele populationer af vilde planter og dyr ved at tilsidesætte den naturlige arvegang (2). Gendrivere er udviklet med CRISPR-teknik, som er reguleret under GMO-lovgivning.

Teknologien er designet til at sprede sig til vilde arter for at udrydde malariamyg og skadedyr, som for eksempel rotter og insekter i landbruget. Indtil videre er teknologien kun testet i laboratorier, og der er stor usikkerhed om, hvad der vil ske, hvis gendrivere frigives i vores natur og dermed spredes i vores økosystemer (2).

Teknologien udfordrer i øjeblikket de etablerede metoder til vurdering af risici og kan udgøre en ny og stor trussel mod biodiversiteten. Den rejser samtidig en række juridiske problemer, idet gendrivere er uden evne til at begrænse konsekvenserne inden for nationale grænser. Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) fastslår, at ingen aktiviteter må forårsage skade på andre nationers landområder.

Forslag om at benytte gendriverteknologi gives i en periode af vores historie, hvor den biologiske mangfoldighed falder drastisk globalt set — med et tempo, der hidtil er uset i menneskets historie. Et skøn er, at en million arter trues af udryddelse. Dette er den dystre konklusion af milepælrapporten fra den mellemstatslige videnskabspolitiske platform for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES).

Midt i denne udvikling, kaldet planetens sjette masseudryddelse, mener vi, det er uansvarligt at bruge en teknologi som gendrivere, hvis indvirkning på økosystemer dårligt er forstået og kan vise sig at være irreversibel.

Selv om ny teknologi potentielt kan hjælpe med at løse store udfordringer, mener vi, at vores nuværende viden om de potentielle negative virkninger på økosystemer og socioøkonomiske forhold ved gendriverteknologi peger hen mod, at der skal oprettes et moratorium (2).

Over 200 internationale organisationer og forskere har anmodet om et moratorium før COP14 og har gentaget deres krav inden COP15 (3).

Læs resten

Danmarks Radio og andre medier står i kø for at herliggøre nye GMO’er

Meningerne om GMO i landbruget er delte – den kemiske afhængige producenter går ind for teknologien, mens de økologiske er imod.

Miljøorganisationen NOAH skriver i en pressemeddelelse 19. september 2019:

Vi er i NOAH blevet opmærksomme på en støt stigende ukritisk mediedækning af gensplejsningsteknologien CRISPR, specifikt på DR.dk siden januar 2019, men også generelt i de landsdækkende dagblade.

Medierne er så forblændede af de nye GMO’er, at de glemmer de utilsigtede effekter.

Vi er bekymrede fordi herliggørelsen af CRISPR er med til at overbevise befolkningen om teknologiens nytte på et mangelfuldt grundlag og kan gøre os blinde overfor potentielle risici, som de nye GMO’er kan udgøre.

Vi mener at promoveringen af CRISPR bør forelægges en realitetskontrol, hvilket betyder en mere dybdegående forståelse af CRISPR, herunder fokus på risici og begrænsninger.

Læs resten

Det Etiske Råd finder det ”problematisk” at afvise GMO-afgrøder

Læs kritikken her.

Af Ole Færgeman, bestyrelsesmedlem, Frie Bønder Levende Land og Hans Jørgen Nygaard, formand, Frie Bønder Levende Land

Det Etiske Råd er gennem årene blevet tiltagende mere venligt stemt overfor manipulation af arveanlæggene i landbrugets planter (GMO, genmodificerede organismer). Det kan der være flere grunde til, ligesom der kan være flere grunde til det modsatte synspunkt, og rådet har som oftest gjort forbilledligt godt rede for tekniske og etiske dilemmaer.

Professor, emeritus Ole Færgeman

I sin seneste udtalelse, ”GMO og etik i en ny tid”, tager rådet dog yderligere et skridt. Nu er det i følge rådet ikke blot etisk OK at anvende GMO, herunder de nyeste former for genredigering (CRISPR), i fremstillingen af foder til dyr og mad til mennesker. Det er nu, i følge rådet, blevet ”etisk problematisk” at afvise GMO afgrøder, hvis de kan bidrage til f.eks. at reducere klimatruslen. Rådets formand siger endda til Danmarks Radio, at det er uetisk ikke at bruge GMO afgrøder.

Gør det en forskel, om det ”ikke er uetisk” eller om det ”er uetisk ikke” at bruge GMO afgrøder?  Ja, det gør det, fordi sidstnævnte ordstilling gør sætningen til et påbud. ”Du må” er blevet til ”du skal”. Hvis landmanden skal handle etisk rigtigt, skal han producere GMO afgrøder.

Landmand Hans Jørgen Nygaard

Det skal han gøre af hensyn til den vitterligt overhængende klimatrussel. Men ville rådet, hvis det lå indenfor kommissoriet, også have påbudt de mange andre ”tiltag, der kan  bidrage til at forebygge eller begrænse følgevirkningerne af klimaforandringerne”?  Eksempelvis at undlade at spise kød, føde børn, køre bil, flyve til Thailand? Hvorfor er det alene GMO/genredigering af landbrugets planter, som etisk set er bydende nødvendig?

Læs resten

Jorden er meget grønnere i dag, men…

Det ser besnærende ud med en “grønnere” verden, men farven er forræderisk. Den dækker over skovplantning og øgede landbrugsaktiviteter.

Jorden er meget grønnere end for tyve år siden, men hvad der kunne ligne en god grund til at feste, skal tages med et gran salt. De nye ”grønne” områder, der er kommet til på Jordens overflade siden 2000, og som blev katalogiseret af NASA satellitten MODIS, er kun kommet til på grund af genplantning af skov og øget landbrugsaktivitet.

Katharina Buchholz, statista.com.

Det skriver Katharina Buchholz, den 4. marts 2019, for statista.com.

Især i Kina og Indien har øget menneskelig aktivitet forårsaget at større områder er blevet dækket af planter. Kina øgede sit grønne område med 17,8 procent mellem 2000 og 2017, mens Indien tilføjede 11,1 procent. EU, som undersøgelsen tæller blandt de elleve “lande” med det største samlede vegetationsdækkede område, kom ind på en tredjeplads.

Læs resten

US-morgenmadsproducent sagsøges på grund af forurening med glyphosat

Nærende morgenmad med sunde havregryn – men ikke et ord om resterne af sprøjtegifte.

En forbruger i Californien har sagsøgt morgenmadsproducenten Quaker Oats for ikke at fortælle, at 17 af producentens produkter indeholder verdens mest solgt ukrudtsmiddel, glyphosat. Det skriver sustainablepulse.com den 9. november 2018.

Sagsøgeren hedder Morgan Steckler, og han har på vegne af sig selv og alle andre i en tilsvarende situation, indgivet en stævning den 26. oktober ved den amerikanske distriktsdomstol for Central District of California mod ejeren PepsiCo Inc. og The Quaker Oats Co. Inc. med henvisning til loven om forbrugeres retlige beskyttelse og konkurrenceret.

Denne nye retssag følger lignende sager, der er rejst mod General Mills og Bobs Red Mill over glyphosat-forurening af deres produkter. Glyphosat er et klassificeret som muligt kræftfremkaldende ifølge staten Californien.

Ifølge Quaker Oats-stævningen sælger, fremstiller og markedsfører den sagsøgte flere produkter under mærket Quaker Oats og fremsætter “flere detaljerede udtalelser om produktets sundhedsattributter på forsiden af ​​produktpakkerne.”

Kampen mod verdens mest udbredte sprøjtegifte udkæmpes i stigende grad af forbrugerne i de amerikanske retssale.

I stævningen henvises til nylige test foretaget af Environmental Working Group, som afslørede, at den sagsøgtes produkter indeholder glyphosat. Sagsøgeren holder ejeren PepsiCo Inc. og The Quaker Oats Co. Inc. ansvarlige, fordi de sagsøgte angivelig har fremsat falske påstande om deres produkters sundhedsegenskaber og gjort væsentlige udeladelser vedrørende produktmærkning.

Advokaterne bag disse retssager, der er rettet mod kendte fødevareproducenter, har alle fulgt den epokegørende retssag i San Francisco, hvor kemikoncernen Monsanto blev beordret af en jury til at betale over USD 289 mio. (senere nedsat til 78 mio. dollars som svarer til 510 mio. danske kroner) i erstatning til den tidligere skolepedel Dewayne Johnson, en californisk familiefar, der er døende på grund af kræftsygdommen ikke-Hodgkins lymfom, som angiveligt blev forårsaget af Monsantos glyphosatbaserede ukrudtsmiddel Roundup.

 

Er det ufarligt at drikke glyphosat?

Her er det berømte interview fra 2015 på den franske Canal+ med den påståede Monsanto-lobbyist, der tilbyder at drikke et glas glyphosate for at bevise sprøjtegiftens ufarlighed, men afslår, da han bliver tilbudt det.

I virkeligheden er manden ikke Monsanto-lobbyist, men GMO-fortaler. Hele sekvensen er meningsløst teater. Der er tale om en mand, der fremsætter en dum erklæring (du bør aldrig drikke en kvart liter ukrudtsdræber), en journalist der står fast på en dum påstand om, at han skal drikke ukrudtsmiddel, og så igen denne mand, der er så dum, at han stormer ud af studiet. Interviewet fortæller os ingenting om sprøjtegifte eller noget som helst andet, bortset fra at folk siger dumme ting. Nyd alligevel at se det.

Dicamba-sprøjtegift har skadet natur og afgrøder på 445.000 hektar i USA – alene i første halvår af 2018

Monarch-sommerfuglen er ved at blive sprøjtet væk af de amerikanske GMO-landmænd.

En netop offentliggjort rapport fra University of Missouri anslår, at vinddrift med Monsanto-sprøjtegiften dicamba har ramt 445.000 hektar landbrugsafgrøder, træer og anden plantevækst hidtil i år. Arealet svarer til halvanden gange Fyns størrelse. Det skriver EcoWatch den 20. juli 2018.

Situationen nærmer sig det katastrofale for store områder i USA.

Denne forurening er konstateret mindre end et år efter USAs miljøstyrelse, EPA, og mange stater indførte yderligere begrænsninger på anvendelsen af dicamba med netop det formål at forhindre skader fra vinddrift, så hvordan kunne det ske?

I 2017 skabte dicamba kaos for dyrkningen af anslået 1,5 millioner hektar af sojabønneafgrøder, der ikke var genetisk manipuleret til at modstå den berygtede vinddrift med dicamba.

Seniorforsker Nathan Donley.

“De udbredte skader på afgrøder og endda fredsommelige træer som Catalpa- og Bradford-pæren bekræfter, at denne flygtige sprøjtegift ikke kan anvendes sikkert og bør ikke godkendes af EPA igen,” siger Nathan Donley, seniorforsker ved Center for Biologisk Mangfoldighed (CBD). “Det er lettere at få et kuld kattekillinger til at gå i flok end at få dicamba til kun at ramme der, hvor du sprøjter. EPA’s nye ledelse bør stoppe brugen af ​​dette farlige pesticid.”

De meget giftige dicamba-sprøjtegifte produceres af især Monsanto, og de er designet til primært at bruges på andengenerations sojabønner, der er genetisk manipuleret til at modstå, hvad der normalt ville være en dødelig dosis af pesticidet.

En CBD-rapport udgivet i juni i år fastslog, at rapporterede skader på specialafgrøder, grøntsager, populære blomster og træer er steget dramatisk, hvilket tyder på, at mange typer af planter kan blive beskadiget af dicamba.

Tidligere i år viste en CBD-rapport, at mere end 24,3 millioner hektar af monarksommerfuglens habitat forventes at blive sprøjtet med dicamba til næste år. Arealet svarer til lidt mere end halvdelen af Danmark. Læs resten

Bliver man syg af glyphosat?

Hør radioudsendelsen om de mange sygdomstilfælde i Argentina. Klik her eller på billedet.

Oversat fra tysk og bearbejdet af Lars Henriksen for gylle.dk

I Argentina anvendes glyphosat og andre agrokemikalier i enorme mængder, fremfor alt ved dyrkning af genmodificeret soja. Der er ganske vist videnskabelige indikationer for at dette sker på bekostning af landbefolkningens sundhed.

Men i politik og medier finder der ingen diskussion sted.

På den argentinske pampa kan man køre i timevis og gennem bussens vindue alene se endeløse flade marker med én afgrøde: sojaplanter. I alle bebyggelser glimter mægtige bølgebliksiloer i solen. Her venter tonsvis af sojabønner på videre forarbejdning eller eksport, fx til foder i den europæiske dyreavl.

Et soja-boom har gjort Argentina til en af verdens største agrareksportører, muliggjort ved enorme monokulturer og dyrkning af genmodificerede planter. Og dertil hører en massiv anvendelse af glyphosat. Læs resten

Skotland ulovliggør dyrkning af GMO-afgrøder

lorraine_chow

Lorraine Chow.

I et forsøg på at beskytte sin “rene grønne status” vil Skotland forbyde al dyrkning af genetisk modificerede (GMO) afgrøder. Det rapporterer Lorraine Chow 10. august 2015 på ecowatch.com.

Landdistriktsminister Richard Lochhead (Skotlands minister for miljø og fødevarer) meddelte i en erklæring søndag 9. august 2015, at Skotland agter at benytte de nye EU-regler, der tillader medlemslandene at fravælge dyrkning af EU-godkendte GMO-afgrøder, herunder GMO-majs og seks andre GMO-afgrøder, der afventer godkendelse i EU..

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Richard Lochhead er mere optaget af at beskytte Skotlands status som et rent og grønt land end af vækst i landbruget.

“Skotland er kendt verden over for vores smukke natur og miljø og et forbud mod dyrkning af genetisk modificerede afgrøder vil beskytte og yderligere styrke vores rene grønne status,” udtalte Lochhead. “Der er ingen tegn på nogen betydelig efterspørgsel efter GMO-produkter blandt skotske forbrugere, og jeg er bekymret for, at hvis vi tillader GMO-afgrøder i Skotland, ville det skade vores rene og grønne image og derigennem spille højt spil med fremtiden for vores 14 mia. kroners fødevaresektor. “

Læs resten

Bæredygtig soja er en reklamegimmick

peter_lund_thomsen_14764_filterSkriftlige aftaler om krav til bæredygtig produktion af soja er næppe nok til at sikre, at kravene bliver opfyldt ned gennem produktionskæden, hvis det ikke følges op af en form for uafhængig kontrol.

Det vurderer Peter Lund-Thomsen, lektor på CBS, ifølge Altinget.dk 1. april. Lund-Thomsen forsker i etisk handel, som handler om, hvordan man stiller krav omkring økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed til underleverandører i udviklingslande.

“En ting er, at der sættes nogle krav. At producenter skriver under på, at de lever op til nogle ting og regler på områder, importørerne har stillet op. Noget andet er, om der en form for kontrol. Med mindre der er opfølgning og en form for uafhængig kontrol af, hvorvidt producenter overholder de krav, der måtte stilles, er det ikke meget andet end en markedsføringsgimmick,” siger han.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.