Strandenge i store problemer

Noget er rivegalt med de fleste danske strandenge, og en toårig kystfugletælling i 2021-2022 afslører drastiske nedgange især blandt vadefugle, terner og de små måger. Udover naturlige årsager som rovdyr, f.eks. ræv og mår, er øgede menneskelige forstyrrelser en negativ faktor. Læs hele historien her […]

Har naturbeskyttelsen ikke hjulpet på bevarelsen af arter?

Forskere har påvist, at verdens arter uddør i alarmerende og accelererende tempo, så vi er midt i den sjette masse uddøen af arter. Det internationale naturpanel IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) har baseret på de bedst studerede artsgrupper vurderet, at […]

”Vild med Vilje” på afveje

I Stevns Kommune konverterer forvaltningen nu sine uplejede naturarealer til traditionelle staudebede, men plantevalget møder skarp kritik fra kyndige botanikere Landet over har de unge entusiaster i den private kampagne ”Vild med Vilje” mødt stor velvilje og økonomisk støtte hos ikke mindst de kommunale naturforvaltninger. […]

Grøftekanterne – smånatur i klemme

Vejkanter – grøftekanter populært kaldet – udgør et vidt forgrenet, men spindelvævstyndt netværk af vild natur i den mere ydmyge ende af skalaen. De er til gengæld iøjnefaldende, især når man er på farten, og de tiltrækker sig opmærksomhed fra stadigt flere over det meste […]