”Jeg er ikke landbrugets minister”, hævder landbrugsministeren

”Han er stolt af at være landmand, og det var kun statsminister, han hellere ville have været end landbrugsminister. Men han er ikke landbrugets mand i ministerstolen, lyder det fra Jacob Jensen i LandbrugsAvisens podcast ‘Topmødet’, hvor han var gæst 5. februar.” Sådan præsenterer landbrugsavisen […]

Miljøministeriet stopper to ulovlige sprøjtegifte, men overvejer fortsat dispensationer til 10 andre

Ulovlige dispensationer til neonikotinoiderne  thiamethoxam og metalaxyl-M tilbagekaldes straks af Miljøstyrelsen, men man ”analyserer” fortsat, hvad der skal ske med de øvrige dispensationer til danske landmænd EU-Domstolen fastslog i sin opsigtsvækkende afgørelse C-162/21 af 19. januar 2023, at dispensationer fra EU-forbuddet mod anvendelse af forbudte […]

FORSLAG TIL NATURLOV

Lov om beskyttelse af biodiversitet på land- og søterritoriet Fremsat den 3. februar 2023 I det følgende fremsættes et privat forslag til en ny naturlov, der skal bremse den alarmerende ødelæggelse af Danmarks biodiversitet. Det gøres ved at yde naturen retfærdighed på lige fod med […]

Axelborgministeriet: Hvad bringer S og V i regering sammen?

Af Søren Rønhede KOMMENTAR   Lige indtil denne regering sprang ud af forhandlingslokalerne, ville man ikke have troet den mulig, selv om Socialdemokratiet og Venstre i de sidste årtier har ført stort set den samme politik – på skift.. Når det ene hold fik ministerløn, var […]

Heunicke blev vildledt af Miljøstyrelsens folk

En aktindsigt hos Miljøministeriets departement viser, at det var Miljøstyrelsen selv, der redigerede sin egen udtalelse, så miljøminister Magnis Heunicke kom til at frikende PFAS-baserede sprøjtegifte for at forurene Det var MF Zenia Stampe (RAD), der havde stillet spørgsmål til Magnus Heunicke for at få […]

Heunicke vildleder Folketinget om PFAS i landbrugets sprøjtegifte

Miljøminister Magnus Heunicke har afgivet et groft vildledende svar til MF Zenia Stampe (Rad.), der havde bedt ministeren om en redegørelse for landbrugets forurening med PFAS. Ved at manipulere med ordlyden i en faglig redegørelse fra Miljøstyrelsen har ministeren givet det indtryk, at landbrugets PFAS-baserede […]