Hvor i verden vokser den vedvarende energi (og hvor går den i stå)

Kina buldrer derud, mens Afrika og Sydamerika sakker agterud Kapaciteten for vedvarende energi rundt om i verden er mere end fordoblet i løbet af de 10 år mellem 2013 og 2022. Det fremgår af en nyligt udgivet rapport fra International Renewable Energy Agency. Fremskridtene har […]

Støtten vokser til fossile brændstoffer

Begrænsninger i støtten til fossile brændstoffer ville ifølge IMF give en chance for at bringe menneskeheden tilbage på sporet for at nå dens klimamål Ifølge beregninger fra Den Internationale Valutafond (IMF) blev syv billioner amerikanske dollars brugt på direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer […]

De store olieselskaber scorer lidt færre milliarder end sidste år

Fossile brændstoffer som olie og gas skaber stadig enorme formuer, selvom profitten er dalet en smule fra sidste år til i år Mens verdens store olie- og gasselskaber har oplevet et fald i indtjening fra sidste års højder, henter de stadig store overskud. Nedenstående diagram […]

Pensionskæmpe opgiver dialogen med oliekæmper efter forgæves kamp

Pensionsselskabet Velliv frasælger investeringer for 3,4 mia. kr. i fossile energiselskaber, som modarbejder internationale klimamål I mere end fem år har en række af verdens helt store investorer i samlet flok forsøgt at presse olieselskaber som Shell, BP og Total Energies til at ændre deres […]

Jordens dag er over os

USA, Sverige, Singapore, Schweiz og Holland er de fem bedst forberedte lande til at bruge, adoptere eller tilpasse sig grænseteknologier, som vil være afgørende for den grønne teknologiske overgang, ifølge data udgivet af FN’s konference om handel og Udvikling (UNCTAD) Det skriver Anna Fleck for […]

Vedvarende energi overhaler kul i amerikansk elproduktion

For første gang er der produceret mere elektricitet fra vedvarende kilder i USA i løbet af et år end fra kul. I 2022 skabte vedvarende energikilder mere end 900 terawatt-timer elektrisk strøm i landet sammenlignet med lidt over 800, der kom fra kul. På globalt […]

Vedvarende energi overhaler snart kul i elproduktion

Hundredvis af demonstranter forsøger i øjeblikket at standse den fortsatte udvikling af en kulmine i Tyskland, fordi det ville involvere ødelæggelsen af den nu forladte landsby Lützerath. Det sætter søgelyset på den fortsatte anvendelse af fossile brændstoffer i et land, der tilsyneladende officielt søger at […]

Danmark er længere fra klimamålet i 2025 end forudset

Vi træder ind i en ny regeringsperiode med nu to ministerier, der skal tjene klimaet sag. Det er en styrkelse af den politiske klimaindsats, men det forpligter. Det er nu vi skal omsætte klimaplaner til konkret handling med øget fokus på implementering både indenfor og […]

Hvad skal ind? Sol og vind!

Vindmøller og solceller producerede i 2022 hele 59,3 procent af Danmarks samlede elforbrug – en kraftig stigning fra året før. Elproduktionen fra sol stiger markant på grund af rekordhøj ny solkapacitet. Stor forskel på den grønne elproduktion fra kommune til kommune. Det nationale elforbrug er […]