Miljø

Sprøjtegifte: Særligt udvalg skal undersøge EU’s godkendelsesprocedure

Det er især de tyske forbrugere, der har udtrykt bekymring over den udbredte forurening med glyphosat i naturen og i fødevarer.

Europa-Parlamentet har nedsat et særligt udvalg med 30 medlemmer, der skal kigge nærmere på EU’s godkendelsesprocedure for pesticider. Det oplyser parlamentet i en pressemeddelelse 8. februar 2018.

Det særlige udvalg kommer som svar på bekymringer om risikoen ved ukrudtsbekæmpelsesmidlet glyfosat. EU’s medlemslande valgte i november at forlænge markedsføringstilladelsen for glyfosat med fem år.

Læs resten

Sorø-borgmester i aktion mod virksomhed i lokal miljøsag

Brokkerne ligger der endnu.

I dagene op mod julen i 2016 herskede der slet ikke den fred og julestemning i Sorø kommunes forvaltning, som man ellers kunne forvente op til den søde juletid. Med borgmesteren som deltager bryggede miljømyndighed og kommunens byggefolk tværtimod i fællesskab på en plan, rettet mod en lille lokal virksomhed.

Det skriver Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard i en dybdeborende artikel til www.gylle.dk om bortskaffelsen af PCB-forurenede byggebrokker fra en kommunal skole i Sorø.

Journalist Jette Hvidtfeldt.

Journalist Lars Rugaard.

Vor aktindsigt i dokumenter om nedrivningen og bortskaffelsen af kommunens PCB-forgiftede skole i bydelen Frederiksberg viser, at kommunes politiske og administrative top i fællesskab lavede en slagplan mod virksomheden Sjællands Lastvognsophug A/S (SLO). Virksomheden har kontrakt med kommunen om at indbygge affaldet fra nedrivningen under sit parkeringsanlæg. Men virksomheden har målt mere PCB i bygningsresterne end tilladt og afviser at foretage en ulovlig indbygning.

Læs resten

Skolen var stærkt forurenet af PCB – men murbrokkerne blev erklæret rene

Betonbrokker fra den forurenede skole i Sorø.

Nedrivningen af en skole med et højt PCB-indhold i Sorø viser, hvor problematisk det er, når bygherre og miljømyndighed udgøres af de samme personer. Det har betydet,

·       at nedrivningen af den første del af skolen ikke blev håndteret miljømæssigt forsvarligt,  

·       at den anden halvdel af den PCB-forurenede skole stadig ikke er nedrevet,

·       at de PCB-forurenede murbrokker ikke er blevet genanvendt som planlagt,

·       at hele projektet bliver mange millioner kr. dyrere end først antaget, og 

·       at en lokal erhvervsdrivende bliver gjort til Sorteper.

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, som i dag er helt forbudt. Den spredes gennem fødekæden og kan optages ved indånding. Da Frederiksberg Skole i Sorø viste sig at have et meget højt indhold af PCB, besluttede byrådet i Sorø Kommune at nedrive skolen og bygge en ny. Afdelingen for Teknik, Miljø og Drift skulle både stå for nedrivning, bygning af ny skole og for, at det hele blev gjort miljømæssigt forsvarligt. Det hele er samlet under samme chef, som altså har instruktionsbeføjelser over for både miljø- og bygherreenheden.

Læs resten

Er kød det nye tobak? Hvad vil en skat på kød betyde for planeten?

Humphrey Bogart (1899-1957) opnåede stor popularitet op gennem 1930’erne og 1940’erne, hvor han medvirkede i en række klassiske film noirs og krimier, hvor de mest kendte roller tæller privatdetektiverne Sam Spade i Ridderfalken og Philip Marlowe i Sternwood mysteriet. Bogart døde af spiserørskræft. Rygning øger risikoen for spiserørskræft.

Selvom kun ganske lidt kan sammenlignes med Humphrey Bogarts ”cool-faktor” i filmen Casablanca fra for næsten 75 år siden, hvor han ryger en Chesterfield-cigaret, så er cigaretter i dag slet ikke så ”cool” mere (Bogart er stadig, selvfølgelig). Æren går til årtiers sundhedsbevidste kampagner, der skrællede cellofanen af industriens smarte (og sågar ulovlige) markedsføringskampagner, der overbeviste forbrugere om, at cigaretter var nødvendige. Det skriver Jill Ettinger, 12. december 2017 hos organicauthority.com.

Studie efter studie har i overvældende grad vist, at rygning er opskriften på dårligt helbred og et kortere liv. Men det var først da høje skatter og tiltag – som fx da apotekskæden CVS i 2014 bekendtgjorde, at de ville stoppe med at sælge cigaretter – at vanen hurtigt blev umoderne i USA.

Millennials (også kendt som Generation Y), der er mere fokuserede på deres helbred end tidligere generationer, ryger mindre, hvilket skubber industrien yderligere ud af billedet. Og hvis miljøforkæmpere får deres vilje, kan kød blive den næste industri, der lider samme skæbne.

Her kommer: Kødskatten.

”’Syndeskatter’ på kød for at reducere den kæmpe store indvirkning på klimaforandringer og menneskets sundhed virker uundgåelige”, skriver avisen The Guardian 11. december 2017. Skatten har til formål at mindske udledningen af drivhusgasser fra husdyrindustrien, som ifølge nogle skøn står for 15 % af alle drivhusgasser, men andre sætter industrien til hele 51 % af alle udledninger.

Hvorfor så stor en forskel?

Fordi kød er mere end blot de køer, det kommer fra; det er foderet, der skal dyrkes til dyrene (og pesticiderne der bruges på det), den energi, der bruges til at drive de store landbrug, transporten af dyrene til slagtning og derfra kødet ud i butikkerne. Og med mere end 55 mia. dyr opdrættet til menneskeføde hvert år over hele kloden, er det nemt at regne ud. Lige nu er der otte gange så mange husdyr på Jorden som mennesker, og i takt med at verdensbefolkningen vokser og vores efterspørgsel på kød stiger, kan det tal snart fordobles.

Ikke helt så populær som Bogart men med betydelig sexappeal reklamerede i 2012 den danske elitesvømmer Jeanette Ottesen ganske ubekymret for at spise mere svinekød. Ottesen har været både verdens- og europamester angiveligt på en diæt af dansk svinekød.

Uden en reduktion af drivhusgasser står vi over for alvorlige klimakriser. Og ifølge en nylig analyse udført af investeringsnetværket Farm Animal Investment Risk and Return (Fairr) Initiative er det stærkt nødvendigt med en skat på kød ligesom på tobak, CO2-udledninger og sukker, for at reducere vores afhængighed af husdyrkød.

”Hvis politikere skal kunne dække de virkelige omkostninger ved menneskelige epidemier såsom fedme, diabetes og kræft, og husdyrepidemier såsom fugleinfluenza, mens de samtidig takler udfordringerne ved klimaforandringer og antibiotikaresistens, så synes et skift fra subsidiering til beskatning af kødindustrien at være uundgåeligt,” udtalte Jeremy Coller til The Guardian. Han er grundlæggeren af Fairr og øverste investeringschef hos det private investeringsselskab Coller Capital og mener, at ”fremsynede investorer bør planlægge fremad mod denne dag.”

Også lægeverdenen medvirkede til at bagatellisere tobaksprodukternes sundhedsskadelige virkninger.

Direktøren hos Fairr, Maria Lettini, sagde: ”I takt med at implementeringen af klimaaftalen fra Paris skrider frem vil vi højst sandsynligt se regeringsindsats for at reducere miljøbelastningen fra den globale husdyrsektor. Som det ser ud nu, vil vi sikkert få en eller anden form for kødbeskatning inden for fem til ti år.”

Læs resten

25 øre ekstra for en sprøjtefri agurk – hvem ville sige nej til det tilbud?

Forsiden på dagbladet Politiken blev ryddet 2. december 2017 af en femspaltet overskrift, der lød: ”27 procent af danske grøntsager indeholder rester af sprøjtegift.”

Nogen nyhed var det sådan set ikke, bortset fra at der er tale om en tredobling af giftrester siden 2011. Den virkelige nyhed var puttet ind i avisen på side 8, hvor den løb over hele seks spalter: ”Man behøver ikke sprøjte, men det er sværere og dyrere uden gift.”

Læs lige de to sætninger endnu en gang: det er altså slet ikke nødvendigt med det al den sprøjten, men det er nemmere og billigere…

Læs resten

Haveejere sikrer fem giftfrie kvadratmeter per dansker

Miljøstyrelsens seneste opgørelse over salg af sprøjtemidler til privat brug viser et markant fald fra 63 tons aktivstoffer i 2007 til 20 tons i 2016. Kilde: landbrugsavisen.dk.

Danskerne vælger i stigende grad at tage spaden i egen hånd og droppe giften i haven. Initiativet Giftfri Have runder haveåret 2017 af med mere end 27 millioner giftfrie kvadratmeter.

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening, 10. oktober 2017.

Kulden trænger ned i havemulden, og rimen lægger sig på bøgehækkens blade. Haveåret 2017 synger på sidste vers, og initiativet Giftfri Have, der forener haveejere, der ikke bruger sprøjtegift i haven, varmer sig på årets grønne resultater.

Medlemsskaren har rundet 10.000 medlemmer – private haver, store vandforsyninger og virksomheder. Tilsammen et giftfrit areal på mere end 27 millioner kvm på Danmarkskortet. Det svarer til 5 kvm per dansker.

Gitte Holmstrup, DN.

– Det er dejligt at se, at haveejerne tager sagen i egen hånd og dropper giften i stedet for at sidde og vente på politisk handling. Sprøjtegift risikerer at ende i vores grundvand, naturen og os selv. Det er der mange haveejere, vandforsyninger og virksomheder, der vælger at tage ansvar for i dag, siger projektleder Gitte Holmstrup fra Danmarks Naturfredningsforening. Læs resten

Fransk domstol forbyder midlertidigt to ukrudtsmidler pga. mulig trussel mod bier

Verden over uddør bifamilierne med foruroligende hast, og landbrugets sprøjtegifte mistænkes for at være årsagen. Foto: Jens H. Pedersen.

Bier er årsagen til en fransk retsafgørelse, der har suspenderet licensen af to pesticider produceret af Dow Chemicals.

Fredagens indledende afgørelse gjort af en forvaltningsdomstol i Nice nævnte de miljømæssige risici ved pesticidet sulfoxaflor. Beslutningen omgjorde en afgørelse fra ANSES, det franske agentur for sundhed og miljø. Det skriver EcoWatch.dk 27. november 2017.

Læs resten

Lunde Larsens urørte skove er politisk fup

Her ligger en stor del af træerne fra Klinteskoven på Møn, der er en af kandidaterne til “urørt skov”.

Motorsavene hyler hysterisk i statens skove i disse uger. Landet over skal der hentes tømmer ud, før det er for sent. Hvorfor denne hektiske aktivitet? Skovene skal tømmes for træer, før de skal fredes som urørlige.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) proklamerede stolt i maj 2016, at ”vi er nu i mål med vores løfte. Vi leverer 25.000 hektar biodiversitetsskov, og der kommer 10.000 hektar ny urørt skov. Det viser, at vi har lyttet til biodiversitetsforskere, som har givet os nogle virkelig gode råd.”

MF Carsten Bach, LA.

Imidlertid undlod ministeren at fortælle, at det med leveringen af de ”urørte” skove er en morbid vittighed. De udpegede skove vil blive tømt for træer, før de udlægges som aftalt med Mette Abildgaard fra de konservative, Carsten Bach fra Liberal Alliance og Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti. Så meget for det ”urørte”. Læs resten

Danmark er gennemsprøjtet med pesticider

Selv de beskedne to meter bræmmer langs vandløbene får ofte en omgang med sprøjten.

Med tilladelse fra forfatteren Hans Løkke bringer vi her kronikken af samme navn, der blev offentliggjort 9. november 2017 i dagbladet Information.

Stort set hele det danske areal er blevet udsat for pesticider. Sprøjtetågerne fra landbruget er blevet båret til arealer uden for markerne, og selv skove og fredede naturarealer har man sprøjtet. I dag står man tilbage med forarmet flora og fauna, og den netop vedtagne pesticidstrategi gør ikke nok for at ændre kursen.

Regeringen, DF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF har netop vedtaget en pesticidstrategi for 2017-2021. Overskriften er »Fakta, forsigtighed og omtanke«. Partierne er enige om at fastholde beskyttelsesniveauet og forsigtighedsprincippet med en uændret høj beskyttelse af grundvandet mod pesticider, høj fødevaresikkerhed og minimering af pesticidernes miljø- og sundhedsbelastning. Men strategien negligerer pesticidernes påvirkning af på økosystemerne i det åbne land.

Biavlere over det meste af verden må se magtesløse til, mens deres bifamilier dør en efter en.

Pesticider er blandt de kemiske stoffer, som undersøges mest indgående, inden de godkendes. De regnes derfor for at være miljø- og sundhedsmæssigt sikre. Men de seneste årtiers bidød, tilbagegang for insekter og små mængder af glyfosat i kroppen hos mennesker tyder på, at reguleringen af pesticider alligevel ikke er tilstrækkelig. Der er brug for et paradigmeskift, forbruget skal sættes væsentligt ned, og samspillet mellem stofferne skal i centrum – det er ikke nok at godkende dem hver for sig. Læs resten

Til kamp mod kviksølv i EU og resten af verden

En forkrøblet hånd hos et offer for kviksølvforureningen i Japan, der blev kendt som Minamata-sygdommen.

Kviksølv er et tungmetal kendt for at være det eneste metal i verden, der er flydende ved stuetemperatur og normalt lufttryk. Det er også en potent nervegift med alvorlige konsekvenser for den globale folkesundhed. Ved naturlige processer kan det omdannes fra én form til en anden, og når det først er frigivet, cirkulerer det i miljøet i hundreder til tusinder af år, før det begraves i sedimentet.

Den dybdegående rapport “Tackling mercury pollution in the EU and worldwide” fra Science for Environment Policy opsummerer de seneste videnskabelige studier og forskningsresultater om kviksølvforurening i det globale miljø.

Skadeligt for liv

Kviksølv er et yderst giftigt og naturligt forekommende metal, der forårsager betydelig skade på både menneskets og økosystemernes sundhed. Kviksølvforgiftning kan opstå efter eksponering for vandopløselige kviksølvforbindelser (fx kviksølvklorid) eller indånding af kviksølvdampe, eller hvis man spiser kviksølvholdige fisk og skaldyr. Når kviksølv indtages, skaber det betydelige bivirkninger hos mennesker, og det er især farligt for fostre, spædbørn og småbørn.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.