Følsom natur vinder over udledning af ammoniak fra svinefabrik

Sagen drejer sig om, hvordan fristen i åremål for overholdelse af kravet om totaldeposition for ammoniak skal fastsættes ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse, herunder navnlig hvordan bestemmelsen i husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen skal fortolkes. Eller sagt med almindelige ord – hvor mange år må en svinekødsfabrik fortsætter […]

Sprøjtegifte: Fortidens synder bliver skabt i dag

”De midler, som i dag er godkendte både til privat- og erhvervsbrug, kan man trygt og roligt anvende, for de skader ikke grundvandet. Problemet er fortidens syndere.” Erling Bonnesen, MF (V) Sådan lyder den mest anvendte bortforklaring af den stadigt stigende påvisning af landbrugets sprøjtegifte […]

Kystnationen Danmark bør sikres mod fremtidens vejr

Kysterne bør kun sikres, hvor vi mister store værdier, hvis vi lader være. Det skal kunne betale sig – ellers bør vi lade naturen gå sin gang. Det skriver Henrik Lynghus, Lynghus Consult ApS, i en kronik, der blev bragt 10. januar 2017. Med forfatterens […]

Miljøministeriet stopper to ulovlige sprøjtegifte, men overvejer fortsat dispensationer til 10 andre

Ulovlige dispensationer til neonikotinoiderne  thiamethoxam og metalaxyl-M tilbagekaldes straks af Miljøstyrelsen, men man ”analyserer” fortsat, hvad der skal ske med de øvrige dispensationer til danske landmænd EU-Domstolen fastslog i sin opsigtsvækkende afgørelse C-162/21 af 19. januar 2023, at dispensationer fra EU-forbuddet mod anvendelse af forbudte […]

Heunicke taler godt for sin syge PFAS-moster

Hvorfor spilder miljøministeren tiden på at fjerne en smule brandskum til næste år, når kemilandbrugets frontsoldater stadig spreder tonsvis af PFAS-sprøjtegifte ud over det ganske land? Af Kjeld Hansen, journalist og gårdejer KOMMENTAR  Miljøminister Magnus Heunicke (S) fastslog i et interview med TV2øst 13. januar, […]

Lynetteholmen: Danmarks første klimaretssag

Klimabevægelsen har fået fri proces til at efterprøve, om projektet overholder miljøkrav: Og retssagens indledende papirer afslører vores pointe, nemlig at projektmagerne ikke kan eller vil ikke oplyse om afgørende miljøaspekter Af journalist JØRGEN ØLLGAARD Det kaldes landets første klimaretssag, at Klimabevægelsen for et par […]