Landbruget spreder PFAS-gifte overalt

Officielle tyske miljørapporter angiver sprøjtegifte som en potentielt vigtig kilde til den omfattende forurening af terrænnært grundvand med nedbrydningsproduktet TFA, men i Danmark sprøjtes der lovligt med 14 PFAS-gifte   Af professor Kaj Sand-Jensen, KU (uddrag af en større artikel fra Aktuel Naturvidenskab 2: 2023) […]

Følsom natur vinder over udledning af ammoniak fra svinefabrik

Sagen drejer sig om, hvordan fristen i åremål for overholdelse af kravet om totaldeposition for ammoniak skal fastsættes ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse, herunder navnlig hvordan bestemmelsen i husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen skal fortolkes. Eller sagt med almindelige ord – hvor mange år må en svinekødsfabrik fortsætter […]

Sprøjtegifte: Fortidens synder bliver skabt i dag

”De midler, som i dag er godkendte både til privat- og erhvervsbrug, kan man trygt og roligt anvende, for de skader ikke grundvandet. Problemet er fortidens syndere.” Erling Bonnesen, MF (V) Sådan lyder den mest anvendte bortforklaring af den stadigt stigende påvisning af landbrugets sprøjtegifte […]