Aktindsigt

Usmagelig BL-hetz mod kendt TV-journalist

Kristian Sloth

TV-journalist Kristian Sloth (med briller) i en interview-situation med en person, der angiveligt intet har at gøre med landbrug. Foto: DR.

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug har atter igangsat en personhetz i et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra landbrugserhvervets mørke sider. Denne gang skal det gå ud over en af Danmarks Radios mest kompromisløse og ubestikkelige journalister, Kristian Sloth Kristensen, fra DR Database. Han beskyldes for at “mistænkeliggøre” landmændene i stedet for at beskrive “forholdene i dansk landbrug”. Den direkte anledning er en stribe begæringer om aktindsigt, der er rettet mod BL-topfolk.

Kristian Sloth har gennem årene gang på gang sat fokus på kritisable forhold i landbruget, ikke mindst i svineindustrien, hvor emner som pinefuld kastrering af smågrise, halebid og ulovlig halekupering, den alvorlige forurening med tungemetaller som zink og kobber, MRSA-epidemien og ikke mindst den brutale håndtering af levende grise på eksportlastbiler har været medvirkende til at skabe bedre forhold for dyrene i landbruget.

Læs resten

Lunde Larsen mørklægger al fødevare- og miljøkontrol

EsbenLunde_EB

Allerede fra de første dage i ministerstolen har Esben Lunde Larsen (V) været på kollisionskurs med medierne på grund af sine bizarre meninger.

Med øjeblikkelig virkning har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besluttet, at journalister ikke længere vil få adgang til at overvåge ministeriets tilsynsbesøg. Det betyder, at ministeriets tilsynspersonale vil kunne behandle fødevarevirksomheder, agroproducenter, m.fl. efter forgodtbefindende uden at skulle risikere kritik fra medierne.

Læs resten

Hver 6. landmand ligger inde med ulovlige sprøjtegifte

DR_ulovlige-sprojtegifte-infografik

Den 5. februar 2014. NaturErhvervstyrelsen er på uanmeldt kontrolbesøg hos en landmand ved Søndersø på Fyn. Kontrollørerne finder disse seks ulovlige sprøjtegifte i en kummefryser: Manex Flo, Derosal, Roundup 2000, Devrinol 45, Premilan og Refugon. Landmanden får en bøde på 10.000 kroner.

Sagen her er blot en af mange, som DR`s Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i.

Data fra NaturErhvervstyrelsen viser, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 fik enten en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte.

– Der er desværre ikke tale om en enkelt svipser men om systematiske overtrædelser, når man finder de ulovlige gifte hos hver sjette landmand. Og det er alvorligt, fordi der i flere tilfælde er tale om nervegifte, som kan forvolde stor skade på udviklingen hos både mennesker og dyr, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

(forts.)

Læs hele artiklen her.

Advokat forsøger at true sig til tavshed om svindel med “sort” gødning

Joan-Vollertsen_advfink

Advokat Joan Vollertsen, der truer redaktøren med erstatningssag, hvis ikke han fjerner hendes klienters navne fra hjemmesiden sickpigs.dk.

Advokatfirmaet Fink fra Aabenraa v/Joan Vollertsen har i et brev til redaktøren af nyhedssiden sickpigs.dk krævet to navngivne agroproducenter, nemlig Claus Wildenschild, Bjergmose A/S, og Jørgen Phillipsen slettet fra en liste over dømte agroproducenter fra myndighedernes optrevling af en række omfattende sager om “sort” gødning.

De to agroproducenter blevet dømt i 2011 for at snyde med deres gødningsmængder, hvilket redaktøren fik bekræftet hos myndighederne tidligere i 2014. Landbrugsavisen skrev også dengang om sagen.

Nyhedssiden sickpigs.dk bragte en officiel liste med 103 landmænd, der alle havde overskredet deres gødningskvote, og derfor mistet en større del af deres landbrugsstøtte. Sidens titel indeholdt ordet “Gødningssnydepelse”, fordi listen altså omfattede landmænd, som bevisligt havde fået foretaget træk i støtten på grund af ulovlig overskridelse af gødningskvoten.

Sagerne indgår i flere tilfælde i et større sagskompleks med såkaldt “sort gødning”, der altså blev indført fra Tyskland, omfaktureret og solgt som cement, kalk eller andet.

Advokaten mente, at ordet “Gødningssnydepelse” om Claus Wildenschild, Bjergmose A/S, og Jørgen Phillipsen var i strid med Markedsføringslovens §1 og havde medført et økonomisk tab for de pågældende. Derfor forlangte advokaten, at hendes klienters navne blev fjernet, da hun ellers ville opgøre deres økonomiske tab og søge erstatning fra redaktøren i et civilt søgsmål.

Læs hele artiklen her og se den samlede liste over “Gødningssnydepelsene“.

MRSA-sabotage mod Ombudsmanden skjult for Dan J.

???????????????????????????????????????OmbudsmandRobertSkovHenrik Mortensen_staldbillede_lille

De tre “skurke” i MRSA-sagen: fhv. fødevareminister Mette Gjerskov (S), der besluttede hemmeligholdelsen, overlæge Robert L. Skov, SSI, der forsøger at sabotere Ombudsmandens afgørelse, og svinefabrikant Henrik Mortensen der kræver fuldstændig tavshed om de inficerede fabrikkers placering.

 

I næsten to år har myndighederne tilbageholdt oplysninger om, hvilke svinebesætninger der er smittet med den særlige svinestafylokok, CC398 MRSA, der breder sig ukontrollabelt til både svin og mennesker fra de inficerede virksomheder.

Både Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut under Sundhedsstyrelsen har indtil nu givet afslag på aktindsigter om adresserne på de inficerede svinebrug. Men de afslag underkendes nu af Folketingets Ombudsmand i en foreløbig redegørelse fra 16. januar.

“Med det forbehold, at det er en foreløbig redegørelse, er det rigtigt, at der skulle være givet aktindsigt”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen 27. januar til dr.dk.

Men fødevareminister Dan Jørgensen (S) er ikke indstillet på at bøje sig for ombudsmanden. Han har givet sine embedsmænd besked på at forsøge at sabotere afgørelsen. Eller har han?

Læs resten

Markant underkendelse af Fødevareministeriet i klagesag om de hemmelige MRSA-svinefabrikker

 

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Socialdemokraten Mette Gjerskov var den ansvarlige fødevareminister, der gav grønt lys for hemmeligholdelsen af de MRSA-inficerede svinefabrikker.

Af Kjeld Hansen & Nils Mulvad

Danskerne har ret til at få oplyst, hvor der i svineindustrien er konstateret smittefarlige MRSA-bakterier. Flere års hemmeligholdelse af navnene på hundreder af inficerede svinefabrikker er blevet underkendt af Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Andersen.

Fødevareministeriet og Statens Serum Institut under Sundhedsstyrelsen har fået en klokkeklar besked om, at deres strategi med hemmeligholdelse ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. I snart to år har myndighederne tilbageholdt deres viden om de smittefarlige fabrikker, trods flere anmodninger om aktindsigt i oplysningerne. Nu viser det sig, at afslagene er givet med urigtige begrundelser.

Læs resten

Åbenhed sejrer – bravo, Ida Auken!

Nedenstående artikel er skrevet af journalist Nils Mulvad og lagt ud på Åbenhedstinget.dk 21. december som en julegave til alle ordentlige danskere. Læs den og forstå, at det nytter med protester…

NilsAabenhed

Nils Mulvad.

Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov.

“Det er den største sejr for åbenhed i 2013, som ellers har været et rigtigt skidt år,” jubler forskningschef Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Åbenhedstinget udtalte i et høringssvar meget stærk kritik af regeringens forslag til miljøoplysningslov.

Krtikken fik støtte fra CO-Industri, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og de socialedemokratiske medlemmer af Europaparlamentet.

Læs resten

LYSFEST imod MØRKLÆGNING

 

LysfestDen nye offentlighedslov blev vedtaget 4. juni 2013. Forinden havde 85.000 danskere vist deres modstand ved at skrive under på NEJ tak til den nye offentlighedslov.

Det skriver Susanne Jespersen på en åben facebook-side med opfordring til at protestere mod loven. Og hun fortsætter:

Desværre mødte kun omkring 3000 af disse op ved demonstrationen på Christianborg Slotsplads.

Læs resten

Ny miljøoplysningslov strider afgørende mod EU-regler

Den ny miljøoplysningslov er ikke mindre end en katastrofe. Den strider på en lang række områder mod EU-direktivet om adgang til miljøoplysninger. Frem for at sikre adgang til vigtige miljøoplysninger, smækker myndighederne i for aktindsigt med de nye regler.

Den nye lov vil være et markant tilbageskridt. Der er lagt op til en ny langvarig fase med kampe om enkeltsager og fortolkninger. Det skriver Oluf Jørgensen og Nils Mulvad i et “Synspunkt” på Åbenhedstingets hjemmeside.

 

Politisag om MRSA-fabrikker kører på 900. døgn

HnerikLHansen

“Skurken” i MRSA-sagen er den ledende embedslæge Henrik L. Hansen, der foretog politianmeldelsen bag om ryggen på daværende sundhedsminister Bertel Haarder.

I dag er det 900 dage siden, kontorchef Henrik L. Hansen fik overtalt direktionen i Sundhedsstyrelsen til at politianmelde journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, fordi de havde offentliggjort navne og adresser på 11 stafylokok-inficerede MRSA-svinefabrikker.

Siden hen er politianmeldelsen blevet udvidet med en formel sigtelse i oktober 2012. Den foretog politiet efter aftale med embedslægen for ikke at risikere, at sagen skulle blive forældet.

Men siden da er der ikke sket noget. Politiet hævder, at man arbejder med at sammenstykke et anklageskrift – på tredje år.

For tre uger siden skrev fhv. sundhedsminister Bertel Haarder (V) til den nuværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) og rykkede for en afgørelse i den farceagtige sag. Haarder var selv sundhedsminister dengang politianmeldelsen blev foretaget, men han hævder i dag, at det skete uden hans vidende.

Derimod er Astrid Krag ikke uvidende om, at hun er den ansvarlige i dag. Som minister for Sundhedsstyrelsen har Krag alle muligheder for at stoppe styrelsens helt igennem uacceptable trækken sagen i langdrag.

I sin henvendelse har Haarder gjort det klart, at der bør ske noget. “Enten må sagen føres, eller også må den frafaldes!” Så præcist formulerede den fhv. minister sig.

Men uden resultat. Astrid Krag har valgt at ignorere Haarders henvendelse.

Læs mere om Haarders henvendelse her: www.gylle.dk/harder-gar-ind-i-mrsa-sag/#more-495

 

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.