Kun politisk vilje kan sikre danskernes drikkevand

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder vores drikkevand, der hentes fra undergrunden, for Danmarks guld. DANVA kæmper for grundvandsparker som værn mod miljøfarlige stoffer, der i stigende grad findes i grundvandet. Men beskyttelsen af drikkevandet afhænger i sidste ende af politisk vilje Midt i maj afholdt […]

Der skal også være rent vand i hanerne til næste generation

I Det Konservative Folkeparti taler vi ofte om generationskontrakten. Om vores ansvar for at give Danmark videre i bedre stand til de næste generationer, og vi har en forpligtelse til at sikre, at der også fremover er rent drikkevand i hanerne i Danmark Af Mette […]

De franske sundhedsmyndigheder forbyder populær sprøjtegift

Franske landmænds brug på majsafgrøder af S-metolachlor nedbrydes til biprodukter, der er ansvarlige for omfattende forurening af fransk grundvand. S-metolachlor har været forsøgt introduceret i Danmark som sprøjtegift af producenten Syngenta, men er aldrig blevet godkendt Ukrudtsmidlet S-metolachlor, der er ansvarlig for en omfattende forurening […]

Fuldt forbud mod PFAS-stoffer skal også omfatte dem i sprøjtemidler

Mens vandværker og spildevandsselskaber lige nu gør, hvad de kan for henholdsvis at tilbageholde og mindske spredningen af PFAS-stoffer, så er der kun én reel, langsigtet løsning på problemet, og det er et totalforbud. Kun på den måde kan vi med tiden blive helt fri […]

Grundvandsparker er nødvendige

Grundvandsparkerne løser problemerne, ikke her og nu, men for kommende generationer, påpeger de to forfattere til denne artikel. Foto: Jen Theodore/Unsplash  Partilederne fra »rød blok« med statsminister Mette Frederiksen i spidsen fremsatte lige før valget et ambitiøst forslag om at beskytte op mod 200.000 ha […]

Gødning og vandmiljø – i gamle dage og nu

Af Bent Lauge Madsen, mag. scient & åmand emeritus (Første gang publiceret i Miljøstyrelsens blad: Miljø Danmark 1992. Nu opdateret til gylle.dk.) I dag er landbrugets husdyrgødning ofte til mere besvær end gavn,og det kan sklade vandmiljøet,. Mængden af husdyr der må produceres er begrænset […]