Halvdelen af befolkningen kræver grundvandsparker til beskyttelse af det rene drikkevand mod landbrugets sprøjtegifte

Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, DANVA og Danske Vandværker er gået sammen om fælles udmelding: Opret Grundvandsparker i ca. 200.000 ha sårbare områder med behov for drikkevandsbeskyttelse og skab mere plads til natur, friluftsliv og økologisk jordbrug De folkelige […]

Kolindsund Sø kan hjælpe havet

Havet og fjordene omkring Danmark er angrebet af iltsvind på grund af stor udledning af kvælstof (N) og fosfor (P), som fortrinsvis kommer fra landbruget, men Kolindsund Sø kan aflaste Kattegat for i alt 280 t N årligt Kommentar af ‘Kolindsunds Venner‘ ved Thøger Pauli, […]

De store vandmasser i Danmark vil koste samfundet mange penge

Vandmasser som følge af klimaforandringerne kommer til at udfordre samfundets økonomiske råderum. Det mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA, der imødeser krav om investeringer i milliardklassen for at kunne leve op til samfundets behov for håndtering af vandmasserne 2023 blev det historisk vådeste år i Danmark, og […]

Vandmiljøet er taberen

I den sidste tid har vi kikket på deprimerende billeder af død hav- og fjordbund. Et tungt dødt mudderlag tager ilten og hindrer liv. Det er i øvrigt ikke et nyt syn. Sådan har det set ud flere steder i årevis. Det alarmerende og deprimerende […]

Den kroniske uskyld sprøjtes væk

Kemiafhængige agroproducenter sprøjter årligt 97% af det konventionelle landbrugsareal, som dækker knap halvdelen af Danmark. Resultatet er en hastigt voksende forurening af det grundvand, der skal tjene kommende generationer som drikkevand. Denne tragiske udvikling kan aflæses i den netop offentliggjorte VAP-rapport, der dækker perioden 1. […]

Solcelleparker kan giftsprøjtes – og nogle bliver det

Den planløse udbygning af solparker uden klare regler om vedligeholdelsen gør dem uegnede som beskyttelse af drikkevand og biodiversitet Landet over skyder solcelleparkerne op, tilsyneladende uden nogen overordnet planlægning. Anlæggene markedsføres som bæredygtige og naturvenlige af de konsulenter, der tjener deres penge på at rådgive. […]