Lunde Larsen betalte to kinesere for at skrive pænt om sig selv og dansk landbrug

Her er de to kinesiske journalister Angela Yang (i midt) og Yoyo Sun (nr. 2 fra venstre) fotograferet sammen med Esben Lunde Larsen (th.) og prinsesse Marie samt en ikke navngiven kinesisk deltager i fødevaretopmødet.

Da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besøgte chokolademælkefabrikken Cocio i Esbjerg mandag morgen kl. 0900 21. august sidste år, gjorde medarbejderne store øjne. Med på turen var folketingsmedlem Anni Matthiesen fra Krogager og lokale byrådsmedlemmer fra ministerens parti, men det var de to unge kinesiske journalister, der fik de ansatte til at spærre øjnene op. Kineserne fotograferede flittigt, og hver gang ministeren talte, tog de notater med en ildhu, som var de betalt for det. Hvad de rent faktisk var.

De to kinesere slap dog for at overvære ministerens videre besøg samme dag på fabrikken Sydvestjysk Pelsdyrfoder i udkanten af Esbjerg og derfra videre til Lars Sørensens minkfarm i Bramming, hvor frokosten blev indtaget. Over middag mødte de kinesiske mediefolk atter op, da ministerens travle dag sluttede med besøg hos Kelsen Småkager i Ribe.

Angela Yang.

De to journalister, Angela Yang og Yoyo Sun, havde forladt Shanghai søndag middag ombord på SAS-fly SK998 med planlagt ankomst i Københavns Lufthavn samme aften kl. 1845. Herfra fortsatte de straks i bil til Hjerting Badehotel i Esbjerg for at kunne være på plads ved Lunde Larsens side mandag morgen. Angela Yang og Yoyo Sun var åbenbart rejst den lange vej fra Riget i Midten for at følge i hælene på den betydningsfulde danske minister. Eller hvordan hang det sammen?

Forklaringen var ganske prosaisk. Esben Lunde Larsen havde betalt 98.382,19 kr. for at opnå den kinesiske opmærksomhed. Det hele fremgår af en aktindsigt i mailkorrespondancer, budget, regnskab og planlægning af World Food Summit 2017.

Økopenge til ministeromtale

Læs resten

Et større perspektiv i landbrugsdebatten

En ca. 6 måneder gammel russisk dværghamster (Phodopus sungorus) i et hamsterhjul kan tjene som et sindbillede på det gældsplagede danske landbrugs fortvivlede situation, mener forfatteren. De løber og løber, men kommer ikke ud af stedet. Foto: Doenertier82 at the German language Wikipedia.

Organist, lic.scent. Ian Heilmann skriver fra sit hjem på Thurø i Det Sydfynske Øhav:

I den løbende debat i avisernes spalter tager fortalere for det konventionelle landbrug stadigt heftigere sprogbrug i anvendelse overfor kritiske synspunkter: Man bliver kaldt fundamentalister, heksedoktorer, religiøse fantaster, nostalgiske drømmere, økologister og kloge-Åger. Det er i sig selv et svaghedstegn, også når man samtidig udnævner sig selv til ”det videns-optimerede landbrug”.

Ian Heilmann.

Langt de fleste anerkender, at danske landmænd er både veluddannede og rasende dygtige, ambitiøse og hårdt arbejdende og slider med at få enderne til at nå sammen. Men det udfolder sig inden for det hamsterhjul af nådesløs konkurrence, der hedder fødevareeksport af animalske metervarer til fjerne markeder.

Læs resten

Norge først i Norden med forbud mod minkavl

Norge bliver det første land i Norden, som forbyder industriel pelsdyravl. Her er det to purunge piger ved Folkemødet på Bornholm, som reklamerer for de danske pelsdyravlere i Copenhagen Fur. Foto: Gustav Bech

16. januar 2018 | Af Gustav Bech, Organic Today

DYREVELFÆRD – Den norske regering har præsenteret et nyt regeringsgrundlag, som lægger op til at afvikle landets mink- og rævefarme. Danmark bør følge nordmændenes eksempel, mener dyreværnsfolk.

Som det første blandt de nordiske lande vil Norge forbyde minkavl og anden form for industriel pelsdyravl. De eksisterende 300 pelsfarme i Norge vil blive udfaset frem til 2024 og 2025, og det bliver ikke længere tilladt at etablere nye farme.

Formanden for de danske landmænd er ejendommeligt nok en minkavler. Han hedder Martin Merrild og bor i Struer.

Det fremgår af et nyt regeringsgrundlag for den nye borgerlige mindretalsregering i Norge, der omfatter partierne Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Det er en fantastisk sejr for arbejdet med at stoppe pelsindustrien i Europa, siger Thorbjørn Schiønning, der er kampagnechef for dyreværnsorganisationen Anima.

Læs resten

Så slemt står det til med Danmarks indsats for biodiversitet

Danmark forpligtede sig i 2001 og igen i 2010 til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 , sammen med 192 andre lande. I 2010 blev der sat retning i arbejdet for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og genoprette forringede og tabte naturområder på land og i havene med 20 fælles globale mål for verdens natur, de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål.

Nu er der blot tre år til fristen udløber, så hvor langt er vi kommet?

Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdens naturfonden gør status over regeringens indsats for at nå hvert enkelt af de 20 internationale mål for biodiversitet. Med analysen – Biodiversitetsbarometeret – kan vi vise, hvor Danmark er på vej hen, og hvor en yderligere indsats er påkrævet. Læs resten

Hvor meget zink og kobber er der i kornet?

De data, der i findes i Fødevaredatabanken om kornets indhold af tungmetallerne zink og kobber er mere end 25-30 år gamle, og er nu helt irrelevante. Foto: Søren Wium-Andersen.

Af biolog Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød

Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann slår Frederiksborg Amts Avis den 12. januar et slag for at øge anvendelsen af fuldkorn i kosten, da der er en række gevinster ved at spise mere fuldkorn. Jane Heitmann nævner her specielt havregryn og rugbrødslagkager.

Jeg vil håbe, at sundhedsordførerens anbefalinger hviler på en ny viden om havregryn og rugkerner. For jeg savner oplysninger om disse produkter og specielt deres indhold af zink og kobber, som kan være et sundhedsproblem. Dette ikke mindst, fordi svineindustrien anvender kobber og zink i meget store mængder for at forbedre tilvæksten hos svinene.

MF Jane Heitmann (V) vil fylde mere fuldkorn på befolkningen trods uvidenhed om indholdet af tungmetaller som kobber og zink.

Det var et forhold jeg allerede nævnte i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis i 2014 med titlen: ”Uvidenhed om fødevarer”. Efterfølgende skrev fødevareministeren til mig i et brev ”at et projekt om kobber og zink i danske afgrøder indgår som et af de projekter, det er foreslået, at Fødevarestyrelsen skal prioritere i 2015.”

Men nu 3½ år efter, at jeg modtog dette brev fra ministeren, kan jeg konstatere, at oplysningerne i Fødevaredatabanken om indholdet af kobber i ”ikke berigede havregryn” ikke eksisterer, mens oplysninger om zink er fra 1992. Det vil sige, reelt inden landbruget begyndte at tilsætte zink til svinefoderet. Oplysningerne om indholdet af zink og kobber i ”hele og knækkede rugkerner” er fra 1984! Læs resten

Sorø-borgmester i aktion mod virksomhed i lokal miljøsag

Brokkerne ligger der endnu.

I dagene op mod julen i 2016 herskede der slet ikke den fred og julestemning i Sorø kommunes forvaltning, som man ellers kunne forvente op til den søde juletid. Med borgmesteren som deltager bryggede miljømyndighed og kommunens byggefolk tværtimod i fællesskab på en plan, rettet mod en lille lokal virksomhed.

Det skriver Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard i en dybdeborende artikel til www.gylle.dk om bortskaffelsen af PCB-forurenede byggebrokker fra en kommunal skole i Sorø.

Journalist Jette Hvidtfeldt.

Journalist Lars Rugaard.

Vor aktindsigt i dokumenter om nedrivningen og bortskaffelsen af kommunens PCB-forgiftede skole i bydelen Frederiksberg viser, at kommunes politiske og administrative top i fællesskab lavede en slagplan mod virksomheden Sjællands Lastvognsophug A/S (SLO). Virksomheden har kontrakt med kommunen om at indbygge affaldet fra nedrivningen under sit parkeringsanlæg. Men virksomheden har målt mere PCB i bygningsresterne end tilladt og afviser at foretage en ulovlig indbygning.

Læs resten

Fortidens synder skabes i dag

Her kan du få en fornemmelse af, hvor hårdt landbruget har belastet grundvandet med sprøjtegifte i din kommune.

Når det kemiske landbrugs lobbyister og visse embedsfolk i Miljøstyrelsen påstår, at der i Danmark hverken godkendes eller anvendes sprøjtegifte, der kan sive ned i grundvandet, så er dette næppe sandt. Fortidens synder er ofte begået i går, og fremtidens synder godkendes i dag. For at sætte landbrugets omfattende forureninger af grundvand og drikkevand med sprøjtegifte i perspektiv bringes her uddrag fra en af de sidste rapporter om kontrollen med sprøjtegifte i grundvandet. Den er fra 2007.

Der er fundet pesticider i grundvand de fleste steder i Danmark. Der er dog fundet pesticider i flere boringer under lerede arealer, end i boringer sat på f.eks. på den jyske hedeslette. Dette skyldes dels at en række pesticider omsættes under iltrige forhold i sand, mens stofferne ikke omsættes så let under anaerobe forhold under opsprækket moræneler.

Læs resten

Kemigiganter opruster til kamp for sprøjtegifte i Danmark

Er du dus med himlens fugle og markens dyr? Tegning: Julius – efter aftale med Dansk Planteværn.

Mistroen til de kemiske sprøjtegifte, der anvendes i landbrug og gartnerier, er vokset så voldsomt i de senere år, at brancheforeningen Dansk Planteværn nu fyrer sin direktør gennem de seneste otte år.  Det sker i forbindelse med implementeringen af en ny strategi, der skal forsøge at sikre branchen øget indflydelse og synlighed i Danmark. Det oplyser den private forening i en pressemeddelelse 10. januar 2018.

Bestyrelsesformanden Robert Racz er ansat hos BASF A/S, hvor han er country manager for Nordics Baltics (DK, SE, NO, FI, EE, LV, LT). Foto: BASF.

”I lyset af den konstante negative fokus på brugen af planteværn i medierne og på Christiansborg ønsker vi i Dansk Planteværn nu at styrke fokus yderligere på øget indflydelse og synlighed,” lyder det fra formand for bestyrelsen i Dansk Planteværn, Robert Racz.

Det er derfor besluttet, at direktør Helle Græsted Bennedsen, der har været ansat i Dansk Planteværn som direktør siden 2008, fratræder sin stilling i juni 2018, eller når foreningen har fundet en afløser til stillingen.

Den fyrede direktør Helle Græsted Bennedsen. Foto: Dansk Planteværn.

Robert Racz mener, at sprøjtegifte står meget højt på den politiske dagsorden i Danmark, og han oplever dagligt negativ omtale af sprøjteprodukter i medierne. Det giver behov for øget synlighed og involvering fra branchens side, der nødvendiggør tilførsel af nye kompetencer til foreningen, der kan sikre et endnu større fokus på den politiske interessevaretagelse og arbejdet med at få den fornødne balance tilbage i debatten, hedder det i pressemeddelelsen.

Dansk Planteværn er interesseorganisation for salg af sprøjtegifte i Danmark. Tidligere hed foreningen Dansk Agrokemisk Forening, men allerede i 1997 skiftede man til det nuværende navn som led i en strategi, der skulle dæmpe en voksende kritik af de kemiske sprøjtegifte.

Interesseorganisationen har blot otte medlemmer: BASF A/S, Bayer A/S, Cillus A/S, Dow Dupont, Nordisk Alkali, Nufarm, Syngenta Nordics A/S og FMC Corporation (der ejer den danske producent Cheminova).

De otte kemigiganter vil have øget indflydelse på den offentlige debat og de politiske beslutninger på Christiansborg, så derfor skal findes en mere slagkraftig direktør for interesseorganisationen. Foto: Arne Geil.

Foreningens kommunikationschef Jakob Tilma kommer fra en tilsvarende stilling hos protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, som han forlod i maj 2016. Ved den lejlighed udtalte han: ”Det har været utroligt spændende at arbejde for Bæredygtigt Landbrug de seneste fem år, og jeg er stolt af, at det arbejde, jeg har udført sammen med medlemmer og ansatte i foreningen, har været med til at sætte landbrugets udfordringer på dagsordenen.”

L&F kræver kompensation til danske landmænd for regnvejr

I århundreder har ådalene fungeret som bassiner for oversvømmelser, når det regner. Nu vil landmændene have erstatning af samfundet for regnvejret.

Oveni de årlige mere end seks mia. kr. i direkte indkomststøtte til danske jordejere, kræver den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer nu også erstatning, når det regner. Kravet fremgår af et høringssvar fra L & F til Folketingets Europa-udvalg, der har drøftet et forslag fra EU-kommissionen vedrørende nødforanstaltninger i form af støtte til landmænd som følge af oversvømmelser i visse dele af Litauen, Letland, Estland og Finland.

Ifølge forslaget vil landmænd i de pågældende medlemsstater kunne søge om kompensation i form af et støttebeløb pr. hektar, såfremt mindst 30 % af deres areal ikke kan anvendes til vintersåning som følge af oversvømmelser forudsat, at de samtidig ikke har modtaget anden kompensation. Forslaget forventes sat til afstemning i komitéen for Den Fælles Markedsordning 17. januar 2018. Regeringen agter at støtte forslaget.

I sit høringssvar skriver Landbrug & Fødevarer bl.a. “at det er yderst relevant at få Danmark med på denne liste, da Danmark har haft det vådeste efterår siden 1984. Landbrug & Fødevarer har rejst problemstillingen vedrørende det meget våde efterår i flere forskellige sammenhænge, både over for Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Landbrugskommissær Phil Hogan, samt DG Landbrug. Det er blandt andet sket i form af en fælles henvendelse til Phil Hogan sammen med landbrugsorganisationerne i Sverige, Litauen, Letland, Estland og Finland. Læs resten

Skolen var stærkt forurenet af PCB – men murbrokkerne blev erklæret rene

Betonbrokker fra den forurenede skole i Sorø.

Nedrivningen af en skole med et højt PCB-indhold i Sorø viser, hvor problematisk det er, når bygherre og miljømyndighed udgøres af de samme personer. Det har betydet,

·       at nedrivningen af den første del af skolen ikke blev håndteret miljømæssigt forsvarligt,  

·       at den anden halvdel af den PCB-forurenede skole stadig ikke er nedrevet,

·       at de PCB-forurenede murbrokker ikke er blevet genanvendt som planlagt,

·       at hele projektet bliver mange millioner kr. dyrere end først antaget, og 

·       at en lokal erhvervsdrivende bliver gjort til Sorteper.

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, som i dag er helt forbudt. Den spredes gennem fødekæden og kan optages ved indånding. Da Frederiksberg Skole i Sorø viste sig at have et meget højt indhold af PCB, besluttede byrådet i Sorø Kommune at nedrive skolen og bygge en ny. Afdelingen for Teknik, Miljø og Drift skulle både stå for nedrivning, bygning af ny skole og for, at det hele blev gjort miljømæssigt forsvarligt. Det hele er samlet under samme chef, som altså har instruktionsbeføjelser over for både miljø- og bygherreenheden.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.