Klima

Flertal i EU’s Landbrugsudvalg er i lommen på erhvervet

EU-Parlamentets landbrugsudvalg er domineret af nuværende og tidligere landmænd og lobbyister. Magtbalancen er helt skæv, viser ny undersøgelse fra Greenpeace, der blev offentliggjort den 25. maj 2018. EU’s landbrugsstøtte belønner de største ammoniakforurende landbrug og understøtter den intensive kødproduktion.

Over halvdelen af beslutningstagerne i Europa-Parlamentets Landbrugsudvalg, der har stor indflydelse på udformningen af den kommende reform af EU`s fælles landbrugspolitik (CAP), har tætte forbindelser til erhvervet.

25 af udvalgets 46 medlemmer er nuværende eller tidligere landmænd og andelshavere i landbrugsselskaber, ligesom gruppen tæller tidligere lobbyister for landbruget og andre eksempler på tætte bånd til sektoren, dokumenterer den nye Greenpeace-undersøgelse »Out of Balance«.

Greenpeace advarer om, at det kan få alvorlige konsekvenser for hensynet til folkesundheden og miljøet, hvis Europa-Parlamentet fortsat tildeler Landbrugsudvalget en dominerende rolle i arbejdet med reformen, der kommer til at sætte rammerne for de omfattende støtteordninger til landbruget i perioden 2021-27.

Kristian Sloth, Greenpeace.

»Det er problematisk, at et flertal af medlemmerne fra det magtfulde landbrugsudvalg har direkte eller indirekte interesser i landbrugserhvervet, for de har dermed en personlig økonomisk interesse i, hvordan landbrugsreformen udformes,« siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace. Læs resten

Regeringens energiudspil rammer plet, men på den forkerte skive

Middelgrunden havmøllepark. Foto: Kim Hansen/Wkipedia.org.

Regeringens udspil har lave ambitioner. Det nedprioriterer energieffektivitet og foreslår kun én havmøllepark. Der bruges flest penge på at sænke afgiften på el, uden nogen væsentlig positiv klimaeffekt. Det skriver Det økologiske Råd i en pressemeddelelse den 26. april 2018.

Hvis regeringens mål er lempelser af afgifter og den billigst mulige opnåelse af regeringens 2030-målsætning for vedvarende energi, så rammer energiudspillet ganske godt. Det er bare ikke opgaven.

Udspillet bliver præsenteret som strålende grønt, hvad det ikke er. Danmark har brug for en bred politisk energiaftale, der sikrer langsigtet, grøn omstilling af energiforbruget, således at belastning af klima og miljø mindskes. Den skive skyder regeringens udspil pænt forbi.

Direktør Claus Ekman, DØR.

”Udspillet har et for ensidigt fokus på en uambitiøs VE-målsætningen for 2030. Reel, grøn omstilling af energiforbruget, herunder et fortsat fokus på energieffektivisering, burde i stedet være omdrejningspunktet. Jeg vil kalde det et udspil med skyklapper på,” siger Claus Ekman, (ny) direktør i Det Økologiske Råd.

Læs resten

Connie Hedegaards formidable tale

ConnieHedegaardGik du glip af Connie Hedegaards opløftende tale til klimamarchen 29. november 2015 i København? Se og hør den her.

Bedste klimatilpasningsprojekt: byparken “sØnæs” i Viborg

Orbicon_landskab_CarstenIngemann

Den nye bypark i Viborg.

Femte år i træk uddeler KTC (Kommunalteknisk Chefforening) den kommunaltekniske innovationspris, og i år med særlig fokus på klimatilpasningsprojekter. Prisen går til byparken ’sØnæs’ i Viborg, som Viborg Kommune i fællesskab med Energi Viborg Vand A/S har været bygherre på. Det oplyser KTC i en pressemeddelelse 23. oktober 2015.

Formålet med prisuddelingen er at påskønne nyskabende løsninger i den kommunaltekniske sektor, til gavn for alle.

Det er KTCs medlemmer, der har afgjort, hvilket klimatilpasningsprojekt der fortjener prisen som Danmarks bedste.

Læs resten

Regeringen ødelægger miljøet

“Alt der er blevet kæmpet så hårdt for gennem årtier er lige så stille ved at blive revet fra hinanden og kastet på gulvet på foruroligende kort tid og med uforudsigelige konsekvenser på grund af en snævertsynethed uden mage”. Det skriver ingeniørstuderende Rasmus Bartram i Politiken 17. oktober 2015. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Rasmus

Rasmus Bartram, Sisimiut.

Det har længe været kendt, at Venstre ikke er tilhængere af grøn klimapolitik og uafhængighed af skadelige fossile brændstoffer.

Den politiske smøre består bl.a. i, at et grønnere miljø er dårlig forretning og, at der skal spares. Men det er jo det rene sludder, når det jo gang på gang har vist sig at være en god forretning at have fokus på miljøet, både image-mæssigt, men også på sundhedsområdet. Arbejdspladser i diverse firmaer med fokus inden for miljø boomer i disse år frem, og eksporterer deres ekspertise til udlandet. Danmarks ingeniører har bl.a. i årevis slået på at varmepumper er en rentabel måde at skære ned på CO2-niveauet og integrere vindkraften ind i det danske fjernvarmesystem. I stedet har man nu stik i mod al logik valgt at fjerne disse investeringer fra finansloven. Læs resten

Varmeste oktober nogensinde baner vej for klodens varmeste år

VarmOktober

Mange forskellige områder af kloden havde rekordhøje varmetemperaturer i oktober 2014. Figuren er udlånt af National Oceanic and Atmospheric Administration.

Har du brug for mere dokumentation for klimaændringerne på kloden? Så se her – det nationale klimadatacenter (NCDC) under US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapporterer, at den globale temperatur i oktober var det varmeste nogensinde målt. Det skriver Anastasia Pantsios, 21. november 2014 i EcoWatch.com.

“Den globale gennemsnitstemperatur over land og hav i oktober 2014 var den højeste for måneden siden målingerne begyndte i 1880,” dokumenterer NOAA. “Det markerede også den 38. oktober måned i træk med en global temperaturstigning over gennemsnittet for det 20. århundrede. Den sidste oktober måned under gennemsnittet for globale temperaturer havde vi i 1976.”
Læs resten

Venstrefolk spreder usande påstande om det danske korn

Høegh_lyver001_edited”Venstre arbejder for grøn realisme” proklamerer de to MF’ere Lars Chr. Lilleholt og Henrik Høegh i Politiken 21. 10. Det er da en hæderlige ambition, men både realisme og troværdighed går fløjten, når man læser argumenterne.

De to Venstre-folk forsøger at bilde os ind, at de danske miljøregler har medført, at ”vi hverken kan lave brød, øl eller svinefoder af de afgrøder, som vi selv dyrker”.

De påstande er så usande, at det skriger til himlen. Læs resten

Katastrofal ny klima- og energikommissær i EU

MargreteAukenCaneteJean-Claude Juncker præsenterede i dag sit hold af nye europæiske kommissærer, og danske Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF, er rystet over udsigten til at den nuværende konservative spanske landbrugsminister Miguel Arias Canete får ansvaret for at lede EU’s klima- og energipolitik.

”Jean-Claude Juncker er startet med at begå en brøler af dimensioner. Vi står over for at skulle vedtage en global klimaaftale i Paris til næste år, men manden der nu skal forhandle på vegne af hele EU, har både rødder og fingre i olieindustrien. Det er dybt pinligt,” siger Margrete Auken i en pressemeddelelse fra SF.

Miguel Arias Canete var landbrugs- og fiskeriminister i 2002, da Spanien blev ramt af sin værste oliekatastrofe med olietankeren Prestiges forlis vest for den spanske kyst. Her gjorde han dog alt for at bagatellisere omfanget af skaderne. EU har brug for en klimakommissær der tør se problemerne i øjnene og tage affære.

”Klima- og energipolitikken er helt central for at trække os ud af krisen og udvikle EU gennem en grøn omstilling af økonomien. Med Canete ved roret vil vi med stor sandsynlighed se en afvikling af et bare nogenlunde rettidigt klimahensyn. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at vi i parlamentet sender ham retur til Spanien og får en brugbar kommissær på denne vigtige post,” siger Margrete Auken.

Verdens største oliefond investerer i grønt klima

NorskOlieboomNetop som FN’s klimapanel har offentliggjort sine anbefalinger om omlægning af de globale energiinvesteringer, rykker verdens største investeringsfond på sig. Norges enorme oliefond vil øge sine klimainvesteringer med 60 pct. og undersøge mulighederne for helt at droppe investeringer i fossile brændsler. Det skriver ugebrevet MandagMorgen 22. april 2014.

Læs resten

Slagtesvin må ikke blive en hellig ko

Konklusionen er ganske klar: Der er ingen betydelig nationaløkonomisk virkning af en øget produktion af slagtesvin. Sådan skriver professor Søren Kjeldsen–Kragh, Københavns Universitet, i denne tankevækkende analyse.  Den mere end antyder, at politikere og lobbyister løber med mindre end en halv vind, når de fører kampagne for 3 mio. flere svin.

SorenKjeldsenKraghDen danske slagterikoncern Danish Crown er for nylig fremkommet med et nyt forslag om lønnedgang for slagteriarbejderne. Danish Crown foreslår, at slagteriarbejderne i de næste 10 år går 5 procent ned i løn. Denne lønbesparelse skal indgå i en fond, som skal bidrage til finansiering af landmændenes udvidelse af svineproduktionen.

Forslaget skal nu til afstemning blandt slagteriarbejderne. At gå ned midlertidigt i løn for at sikre, at virksomheden overlever på lang sigt, kan være en klog strategi. Om Danish Crowns forslag, hvis det gennemføres, vil have en mærkbar positiv effekt, er tvivlsomt.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.