Fisk

Stenrev er istidslandskaber under havoverfladen

Torsk samles i større flokke ved de nye stenrev. Foto: Jon C. Svendsen

Som enorme landskaber breder stenrev sig under havoverfladen i store dele af de danske farvande. De er dannet af gletsjernes bevægelser og aflejringer i den seneste istid.

Det er over 10.000 år siden, at stenrevene blev dannet. Samlet set vurderer DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), at stenrev i danske farvande dækker et areal på 82.157 km2. Næsten dobbelt så meget som Danmarks landareal. Heraf er 65 områder udpeget som Natura-2000 områder, hvor bl.a. stenrev skal beskyttes.

Det skriver Danmark Naturfredningsforening den 1. juli 2020.

Søanemoner. Foto: Wikipedia

Stenrev er unikke levesteder for planter og dyr

Læs resten

Tiltale mod 10 i kvotekonge-sagen: Kræver 232 mill. kr. konfiskeret fra hovedanklagede

Danmarks største fiskekutter, ”S 349 Gitte Henning”. Den er 87 meter lang, 20 meter bred og har kostet 230 mill. kr. Pressefoto.

Tre år efter den første politianmeldelse af kvotekongerne – de sidder på næsten 70 % af de danske fiskekvoter – har Bagmandspolitiet nu rejst tiltale mod i alt 10 personer i sagen. En af de 10 er hovedmanden. Bagmandspolitiet kræver 232 mill. kr. konfiskeret, som de mener han har tjent på ulovlig stråmandsvirksomhed. Det vil sige, at han i forskellige stråmands-virksomheder har erhvervet og ejer fiskekvoter, som reelt ikke tilhører ham.

Flemming Seiersen

I alt ejer hovedmanden i sagen fiskekvoter til en værdi af 730 mill.kr. Ifølge dagbladet Politiken er hovedmanden fiskeskipper Henning Kjeldsen i Skagen, ejeren af selskabet Gitte Henning A/S.

Bagmandspolitiet vil ikke oplyse navnene på de 10 tiltalte og altså heller ikke på hovedmanden.

Bagmandspolitiets pressetalsmand i kvotekonge-sagen, Jens Fuglsang Edelholt, opfordrer i stedet www.gylle.dk til at søge aktindsigt i tiltalen. Så vil vi nok få navnene, så det har vi gjort.

Vi har også – forgæves – forsøgt at få en kommentar fra statsadvokat Per Fiig fra Bagmandspolitiet, der står bag oplysningerne om de rejste tiltaler.

Læs resten

Sagen mod kvote-kongerne udsat endnu en gang

Lars Løkke Rasmussens rolle i sagen om kvotekongerne er endnu ikke belyst. Foto: Niels Riis Ebbesen

Afgørelsen i sagen mod kvotekongerne, der anklages for dokumentfalsk, stråmandsvirksomhed og andre ulovligheder, er udsat endnu en gang. Bagmandspolitiet har ellers længe sagt, at det senest 1. april ville blive afgjort, om der skulle rejses tiltale mod storfiskerne, der sidder på op imod 65 procent af de danske fiskekvoter, men den 1. april udsatte bagmandspolitiet afgørelsen til nu ”omkring midt i maj”.

Sagen ligger til afgørelse hos anklagerne i Bagmandspolitiet. Dertil kommer, Corona-krisens indflydelse på bagmandspolitiets arbejde.

Tre år siden kvotekongerne blev politianmeldt

Læs resten

MF’er kvitterer for honorar fra havbrug: Bruger Corona til at få droppet stop af havbrug

Fødevarestyrelsen udskyder det varslede stop for ulovlige havbrug til ˮen gang i april eller majˮ

MF Jacob Jensen. Foto: Venstres Pressetjeneste

Noget for noget: Venstres folketingsmedlem af miljø- og fødevareudvalget, Jacob Jensen, kvitterer nu for sit bestyrelseshonorar på omkring 300.000 kr. gennem de seneste seks år fra det japansk ejede Musholm Havbrug A/S. Med 11 spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin forsøger han nu at forhindre et eventuelt to-årigt driftsstop af havbrug, så længe Miljøstyrelsen undersøger deres skadevirkning på Natura2000 habitat-områderne, som de ligger i eller tæt ved.

Folketingsmedlem Jacob Jensen var indtil august sidste år medlem af bestyrelsen for Musholm Havbrug A/S – efter sigende med et årligt honorar på 50.000 kr. Helt lovligt, men en betænkelig sammenblanding af hans rolle som folketingsmedlem og medlem af miljø- og fødevareudvalget. Denne sammenblanding er han da også blevet kritiseret for.

Med Coronaen kan danske burfisk være nødvendige

Læs resten

Sildens nedtur i Limfjorden

Lokale medier har berettet om de døde sild i Limfjorden, men længere ud i samfundet er bekymringen ikke nået.

Jens Østergaard, Valsted, der er tidligere Limfjordsfisker, har skrevet denne manende appel om at redde den store fjord og dens fiskebestande:

Mit forhold til Limfjordsilden er fyldt med kærlighed og bekymring. Sild har fra tidlig middelalder været en af de vigtigste spisefisk i Nordeuropa. Nibe havde tre sild i sit byvåben. Det markerede det store sildefiskeri ved Nibe fra tidlig middelalder og frem til 1820-erne, hvor gennembruddet ved Aggertangen skabte nye strøm- og saltforhold i Limfjorden. Det bevirkede, at sildestimerne i mange år svandt ind og sildefiskere og sildehandlere mistede deres erhvervsgrundlag.

Nibe byvåben

I den store sildetid havde de magtfulde herskaber og købmænd taget for sig af sildestimerne. Ja, selv den danske konge var sildeeksportør med egne sildeboder (Sildefabrikker) i Nibe. I slutningen af 1400-tallet, da man var begyndt at fiske med de store sildebundgarn, ejede kongen og nonnerne på Sebberkloster fiskepladser i Sebber Bredning – stort set lige ud for min dør i landsbyen Valsted.

Det er så med andre ord kongelige sild, som jeg trækker op af nonnevandet en tidlig forårsmorgen, når morgenrøden over Heklas Bakke mellem Nibe og Klitgaard markerer, at solen er ved at stå op.

Nogle af sildene bliver befriet for indvolde og gæller; parvis lægges de i saltlage et døgn og hænges til tørre. Mens jeg fileterer resten af sildene, dukker naboens katte op for lige at hilse på, men de gider knap at rejse halen. De spiser kun industriel kattemad.

Værsgo – et stykke med lynmarineret Thildesild. Privatfoto

Det var rigtig nok noget helt andet, når min mor på gården på min barndomshalvø, Lundø, gjorde de første forårssild klar til lynsaltning. Så dukkede gårdkattene op med halen på helstang. Mor lagde sildefileterne i et fad, overdryssede med salt og diverse krydderier. Herefter blev den stillet ned på kældergulvet i nogle få dage. Der blev lavet en marinade og hældt over de skyllede og afskindede sild. Efter en uges forløb kunne vi smage mors Lundø-æggesilde-mad: Rugbrød med smør, herpå skiver af kogt æg og ovenpå tre stykker smalskåret lynmarinerede ”Thildesild”. På luksusudgaven var der også lidt nyt forårspurløg, Velbekomme! Prøv selv at lave denne sildemad. Der er ingen ophavsret! Hvert forår er det et helt ritual for mig at lave mors Lundø-æggesildemad, hertil en snaps og en kælderkold øl til årets første sildemad.

Fra barndomslandet mindes jeg i 1950-erne synet af rækker af sildebundgarn i Lovns Bredning, når vi på a´ Stenager ud mod Bredningen til lærkesang og vibekoncert nød mors formiddagsmad med æg og sild i en pause med roehakning. Det var før sprøjtedysserne klarede ukrudt i roerækkerne.

Læs resten

Man gjorde et erhverv fortræd

Fiskeriet er helt centralt for Læsø, men erhvervets udøvere er stærkt utilfredse med den planlagte totalovervågning. Billedet er fra Østerby Havn på Læsø. Foto: Wikipedia

”Er danske fiskere nogle røvere og baroner, der udbytter, fusker og ødelægger?”

Lone Broe Christiansen (V)

Fra forhandlinger natten til onsdag den 18. december 2019 gik fiskeriminister Mogens Jensen (S) sejrrigt ud og proklamerede, at han fik det, som han ville; videoovervågning af fiskerfartøjer, øget kontrol og en nedsættelse af torskekvoten med 77 procent i bæredygtighedens hellige navn…

Udgangspunktet for Mogens Jensen er, at det er helt naturligt i en demokratisk retsstat som Danmark, at man er skyldig indtil det modsatte er bevist, og når man “ligger” med Danmarks Naturfredningsforening, så er udgangspunktet, at fiskere er nogle røvere og baroner, der udbytter, fusker og ødelægger, og som i hvert tilfælde ikke tænker bæredygtigt…

Det skriver Lone Broe Christiansen, der er kommunalpolitiker på Læsø for Venstre.

Fiskeriministeren spiller med sin sejr hasard ikke kun med hele fiskerierhvervet, men også med alle de leverandører, opkøbere mm, der har erhvervsmæssig interesse i, at fiskeriet holdes i gang. Fiskeriministerens sejr presser mange lokalsamfund – det er disse lokalsamfund, der er beskæftiget i fiskeriet og i fiskeriets følgeerhverv.

Når fiskeriets minister pålægger sit erhverv øget kontrol og øgede udgifter (til kameraer, nye trawl m.m.) så er det nærliggende at spørge; hvis minister er du egentlig, Mogens Jensen? Det spørgsmål rejser Lone Broe Christiansen i denne artikel. Foto: Regeringen

Fiskeriet har i efterhånden nogen år været underlagt øget kontrol. I fiskeriet anvendes selektive redskaber (som kontrollen tjekker), fartøjerne overvåges via AIS og satellit, skipperne melder afsejling, ankomst, skift af farvand, mængder og sikkert også, hvis de ombord skal stort og småt. Men det er ikke nok – nu skal fartøjerne have nogle kameraer ombord, så fiskeriministerens folk kan tjekke det, der meldes i tide såvel som utide.

Læs resten

Mange flere torsk efter nye stenrev

Torsk ved et af de nye stenrev. Foto: Jon C. Svendsen

Forskere fra DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg

Resultater fra DTU Aqua viser, at nye stenrev kan betyde, at der kommer langt flere torsk i et område. Resultaterne stammer fra Bredgrund ved Sønderborg, hvor forskerne undersøgte forekomster af torsk i 2016, inden der blev udlagt stenrev. Stenrevene blev udlagt i 2017. Da forskerne kom tilbage i 2018, registrerede de over 100 gange så mange torsk i området. Resultaterne understreger de positive effekter af at beskytte og udlægge stenrev i danske farvande.

Det skriver Jon C. Svendsen, Tim Wilms, Josianne G. Støttrup, Henrik Baktoft, DTU Aqua og Bo M. Kruse, Foreningen Als Stenrev.

Jon C. Svendsen

Stenrev er fjernet af stenfiskere

Der er fjernet mange sten fra havbunden i Danmark i tidens løb. Stenfiskeri foregik i årtier for at skaffe kampesten til havnemoler og andet kystnært byggeri. Inden stenfiskeriet gik i gang, var der store og talrige stenrev i kystnære områder i Danmark. Nu er stenrev desværre blevet en mangelvare. Det betyder, at vigtige arter, som f.eks. torsk, har færre steder at gemme sig for rovdyr som skarv og sæler. DTU Aqua undersøger derfor, hvordan man kan genskabe de tabte levesteder for fisk i danske farvande.

Der er udlagt mange stenrev ved Sønderborg

For at genskabe de tabte levesteder for fisk samarbejder DTU Aqua med foreningen Als Stenrev. Foreningen har modtaget 10,4 millioner kr. fra VELUX FONDEN til etablering af stenrev i perioden 2016 – 2020. I 2016 undersøgte DTU Aqua derfor forekomsten af fisk på Bredgrund i nærheden af Sønderborg. Det var inden, stenrevene blev udlagt. I det følgende år blev udlægningen af stenrev planlagt og derefter udført i slutningen af 2017. DTU Aquas undersøgelser blev foretaget på Bredgrund, men der blev udlagt sten i mange forskellige områder. I 2018 tog DTU Aqua tilbage for at undersøge forekomsten af fisk efter stenudlægningen. Forskerne blev overraskede over, hvor mange fisk der allerede var dukket op i området.

Læs resten

Sportsfiskere vil skabe større bestande af bækørred

Bækørred på 56 cm, fanget og sat fri igen i april 2014 – den størrelse er efterhånden en sjældenhed. Foto: Rune Hylby

Bandeleder, Rune Hylby, fra Den Sjællandske Grusbande skriver:

I mere end en halv snes år, er det gået støt ned ad bakke for de danske bækørredbestande. Særligt antallet af store bækørreder er gået markant tilbage, ikke blot på Sjælland, men over det ganske land.

Vi kan naturligvis godt pege på en række faktorer, der spiller ind, men ”bottom line” er det svært at sætte fingeren på en enkelt årsag.

Jo, – vidst har skarven taget sin del af bestanden, odderen ligeså, og i enkelte vandløb kan vi heller ikke sige os fri for, at et øget fisketryk kan være årsag til bækørredens tilbagegang.

Men vi er ikke helt kloge på årsagen.

Den historiske gamle Byrådssal på Stændertorvet i Roskilde, som stort set står uændret siden indvielsen den 26. november 1884, dannede rammen om de 40 deltagere, der rettede fokus på tilbagegangen af de danske bækørredbestande under temadagen. Foto: Rune Hylby

Fornemt samarbejde med kommunen

Læs resten

Afgørelser om kvotekongerne inden for tre måneder – måske – Justitsministeren er tavs

Justitsminister Nick Hækkerup er tavs som en østers om sagen mod kvotekongerne. Foto: Regeringen

To år har Bagmandspolitiet på søndag den 2. februar brugt til at efterforske politianmeldelsen mod kvotekongerne for bl.a. dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed. Endnu er der ikke truffet en afgørelse om tiltale mod storfiskerne. I hvert fald ikke officielt, men redaktionen på Gylle.dk erfarer, at der – måske – kan ventes en afgørelse inden for de kommende tre måneder.

Så er det da også næsten tre år siden, den første politianmeldelse mod kvotekongerne blev indgivet af Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fiskeriministeriet.

– Men det er en kompliceret sag, der i øjeblikket ligger til behandling hos vores jurister. Det er det eneste lederen af efterforskningen mod kvotekongerne, politiinspektør Thomas Agerskov Riis, vil sige.

Så føljetonen fortsætter i den usædvanlige sag. Usædvanlig, fordi et ministerium anmelder fiskere for ulovligheder. Usædvanlig, fordi Fiskeristyrelsen på et tidspunkt trak anmeldelsen tilbage. Usædvanlig, fordi to embedsmænd i styrelsen blev hjemsendt og usædvanlig, fordi anmeldelsen derefter igen blev indgivet til politiet. Efter et års tid overgav politiet sagen til Bagmandspolitiet, altså som nævnt for næsten to år siden.

Derfor spurgte redaktionen af Gylle.dk den 26. november sidste år justitsminister Nick Hækkerup, om han ville gå ind i sagen på samme måde, som han gjorde i sagen mod Dan-Bunkering i Middelfart. Her kritiserede han bagmandspolitiet for langsom sagsbehandling. Med den  lange sagsbehandlingstid ligner sagen mod Kvotekongerne sagen fra Middelfart. Her er der senere blev rejst tiltale mod olie-firmaet for levering af flybrændstof til de russiske bombetogter i Syrien. Firmaet nægter sig dog skyldig.

Læs resten

Sæt fiskekvoterne ned, siger eksperter – fiskeriministrene sætter dem i stedet op

På tværs af alle anbefalinger fra både EU-kommissionen og eksperterne om, at fiskekvoterne  bør sættes voldsomt ned, har fiskeriministrene i EU gennemtrumfet, at en stor del af dem de i stedet sættes op. Det får bl.a. de politiske ordførere i regeringens støttepartier i Folketinget til at beskylde fiskeriminister Mogens Jensen for at tale  usandt.

Mogens Jensen (S) er minister for fiskeriet og beskyldes nu for at fifle med kvoterne. Pressefoto.

Ministeren har brudt sit løfte

Inden et ministermøde i EU lovede fiskeriminister Mogens Jensen, at højere kvoter i bl.a. Østersøen ville holde sig inden for den biologiske rådgivning og dermed ikke skade miljøet i havet. Alligevel får fiskerne nu lov til at fange mere, end EU-kommissionen og eksperterne  har anbefalet. På to ud af ti kvoter har ministeren klart overskredet sit løfte. Det mener regeringens tre støttepartier.

En meget alvorlig sag

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.