Lange dyretransporter koster danske jobs og svinevelfærd

Smågriseproducenten vinder på at sende smågrise ud af landet – alle andre taber Af Henrik Tonnesen, afdelingsformand, Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne For få uger siden fik flere slagteriarbejdere hos Danish Crown i Ringsted en fyreseddel. Men det kunne meget nemt være undgået. For årsagen […]

Sexismen har dybe rødder i dansk landbrugs top

NB! NB! Læs tilføjelse 15.11. 2022 om sidste nyt i Danbred-sagen i bunden af artiklen… Af Kjeld Hansen, journalist ANALYSE   Sexchikane-sagen i den landbrugsejede DanBred-virksomhed kostede dyrt på Axelborg i sensommeren 2021. Landbrug & Fødevarers image blev eroderet ned til grundfjeldet, mens en stribe krænkede […]

Slagterierne styrer forskningsdata på svin

 Når svin bærer en parasit, der kan true folkesundheden, hvem har så retten til data fra slagterierne? Det har – slagterierne. Foto: Jo Anne Mcarthur/Unsplash KU-professor fastholdt, at kvalitetssikring af ph.d.-projekt var universitetets og hovedvejleders ansvar – ikke slagteriernes. Så blev hun først erstattet og […]