www.pillmerit.com

Kjeld Hansen

kjeld-hansen

Kjeld Hansen | Foto: Territorium/Jes Larsen

Kjeld Hansen, f. 1947. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1981.

KH har udgivet kritiske reportager, dybdeborende journalistik og en række miljøbøger (se bibliografi under BØGER). Kjeld Hansen er bedst kendt som forfatter til den danske udgave af bestselleren ”Den Grønne Forbrugerguide” (1990), der satte gang i den grønne bølge og udkom i fem oplag med 53.000 eksemplarer.

KH er internationalt kendt for sin afsløring af rovdriften på Grønlands natur med bogen “A Farewell to Greenland’s Wildlife” (2001).

Bogen “Der er et yndigt land” – om Danmarks naturs tilstand – vakte stor opmærksomhed i 2003 og understregede hans position som landets førende miljøskribent.

KH har flere gange været indstillet til Cavlingprisen, og han har arbejdet tæt sammen med Nils Mulvad, direktør for DICAR (tidl. Center for analytisk journalistik). Han er en af stifterne af det internationale web-site www.farmsubsidy.org  der afdækker landbrugsstøtteforhold i samtlige EU-lande.

KH udgav i maj 2008 storværket “Det Tabte Land” på Gads Forlag (se anmeldelser på www.baeredygtighed.dk). Bogen er en kulturhistorie, der fortæller om det danske landskabs dramatiske forandring gennem de seneste 250 år. Modtog Dansk Forfatterforenings fagbogspris i oktober 2008 som en anerkendelse af bogens faglige og litterære kvalitet.

KH modtog miljøprisen på 100.000 kr. fra Bodil Pedersen Fonden i 2012 som anerkendelse af forfatterskabet og indsatsen som debattør.

Seneste udgivelse er to-bindsværket “Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land”, der udkom i december 2011 og maj 2014. Bøgerne, der hver er på 852 sider og i stort format, dækker Jylland i bind I og Øerne i bind II.

Populær foredragsholder og debattør. Driver det økologiske deltidslandbrug Druebjerggård på Stevns.

Har du lyst til at høre Kjeld Hansen holde et af sine levende foredrag, så er chancen her. Foredraget med titlen “Tre undere og et større mirakel – Naturens Genkomst i Danmark” blev holdt på Århus Universitet i dagene 14.-16. oktober 2014 for skønsmæssigt 3000 tilhørere.

Klik her og spol frem til ca. 30:00, hvorefter foredraget begynder…

 

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.