DEN REELLE MINKSKANDALE

Nu skal udbetalingerne til minkfarmerne fremskyndes af folketinget Af arkitekt MAA, Thorkil Brodersen, Hellerup Folketingets beslutning om at udbetale op til 18-19 mia. i erstatning hviler på et fejlagtigt grundlag. Der er tre årsager til at minkavlerne ikke har krav på erstatning: Smitten på minkfarmene […]

Ingeniøren skriver: Hemmelige dokumenter fra kemikalieindustrien afslører at producenter kendte faren ved PFAS

Virksomheder som DuPont og 3M kendte og skjulte de sundhedsskadelige effekter ved PFAS i mange år Historien gentager sig. Tobaksindustrien kendte til deres produkters sundhedsskadelige virkning, men skjulte informationen for offentligheden. Olieindustrien kendte til fossile brændstoffer skadelige virkninger på klimaet, men skjulte informationen, og nu […]

Lynetteholmen: Stormflodssikring som en falsk fortælling

Beslutningstagerne retfærdiggør projektet som klimasikring, men det kan klare hurtigere og billigere uden Lynetteholmen, siger kritikere. Og vigtige dele som fx dokporte til Københavns havn indgår slet ikke i projekteringen ”Det er rigtigt fantastisk, at vi kan komme i gang med at få klimasikret København […]

Landbrug & Fødevarer forgylder sexkrænker i al stilhed

Der var næsten ingen grænser for beklagelserne, da det i efteråret 2021 kom for en dag, at direktøren i et af Landbrug & Fødevarers datterselskaber i flere år havde krænket unge kvindelige ansatte i firmaet. Direktøren blev fyret, og L&F-formanden, svineproducent Søren Søndergaard tog derefter […]

Leoparden kan aldrig slette sine pletter

OPINION   Inden Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne kommer alt for godt i gang i den kommende valgkamp med at fremstille sig selv som klimaets frelsermand og den store ven af Danmarks natur, må det være på sin plads at erindre om samme Løkke Rasmussens […]