Insekter

Støt bier og bønder – skriv under!

Det officielle liv i Europa har været standset på grund af corona-virus men ikke borgernes kamp for en omlægning af det europæiske landbrug.

Som du nok ved, findes der i EU-regi en mulighed for at borgere kommer til orde på samme måde som med borgerforslag i Danmark. Borgere i EU kan stille konkrete forslag til Europa-Kommissionen gennem et såkaldt borgerinitiativ. Dette går i al sin enkelthed ud på, at hvis borgerne samler en million underskrifter ind om et forslag, samt at mindst syv lande opfylder et minimum af underskrifter afhængigt af landets størrelse, skal EU-Kommissionen forholde sig til forslaget og beslutte, hvilken handling de vil fortage.

Læs resten

Sprøjtegifte påvirker biernes hjerneudvikling allerede på larvestadiet

Sådan ser et MikroCT scanningsbillede ud af en voksen humlebi hjerne. Foto: Dylan Smith, Imperial College London

Hjernevæksten hos humlebi larver kan bremses af sprøjtegifte, og det påvirker deres evne til at udføre en simpel læringsopgave som voksne humlebier ifølge en ny undersøgelse. Forskere ved Imperial College i London brugte mikro-CT-scanningsteknologi for at afsløre, hvordan specifikke dele af humlebiens hjerne voksede unormalt, når de blev udsat for sprøjtegifte som larver

De fleste tidligere undersøgelser har testet virkningen af ​​sprøjtegift eksponering på voksne bier, fordi disse dyr direkte indsamler sprøjtegiftforurenet nektar og pollen. Imidlertid viser denne undersøgelse, at bilarver også kan påvirkes af ​​den forurenede føde, der bringes tilbage til kolonien, hvilket gør dem dårligere til at udføre visse opgaver senere i livet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Imperial College London 4. marts 2020.

Dr. Richard Gill

Hjerneskade på larvestadiet

Den ledende forsker, dr. Richard Gill fra Institut for Life Sciences ved Imperial College, udtaler:

”Bikolonier fungerer som superorganismer, så når giftstoffer kommer ind i kolonien, har disse potentialet til at forårsage problemer for udviklingen af ​​bilarverne i den.

Det er bekymrende, at når unge bier fodres med pesticidforurenet mad, fik det dele af hjernen til at vokse mindre, hvilket førte til, at som ældre voksne bier har de mindre og funktionsnedsatte hjerner; en virkning, der syntes at være permanent og irreversibel.

Disse fund afslører, hvordan kolonier kan blive påvirket af pesticider uger efter eksponering, når deres larver bliver til voksne bier, der muligvis ikke er i stand til at fouragere ordentligt. Vores arbejde fremhæver behovet for retningslinjer for anvendelsen af pesticider for at belyse denne eksponeringsvej.”

Holdet, der offentliggjorde deres resultater i Proceedings of the Royal Society, brugte detaljerede mikro-CT-scanninger for at opnå en hidtil uset indsigt i udviklingen af ​​humlebiens hjerne under påvirkningen af ​​sprøjtegifte.

Læs resten

Tyskland vedtager storstilet plan, der skal beskytte insekterne

Forbundskansler Angela Merkel afsætter 100 mio. euro årligt til beskyttelse af insekter.

Den tyske forbundsregering har besluttet at bevillige 100 millioner euro årligt til beskyttelsen af insekter. En fjerdedel af pengene skal gå til forskning og overvågning

Forbundskansler Angela Merkel gjorde det meget klart på den årlige konference for det tyske råd for bæredygtig udvikling i begyndelsen af juni i år, hvor vigtig den føderale regering ser på insektbeskyttelse Forbundskansleren udtalte: “Jeg er meget glad for, at vi har besluttet at starte et insektbeskyttelsesprogram nu. Så kan man sige: det er ikke hurtigt nok, og hvor mange bier og insekter skal forsvinde, før vi handler. Nogle mennesker synes, vi er meget langsomme, men nu er vi besluttet på at gøre noget her.”

Merkel nævnte en ny landbrugsstrategi, mere fornuftigt husdyrbrugslovgivningen, dyrevelfærdsmærker og bedre forbrugeruddannelse som udgangspunkt for sådanne foranstaltninger. Nu har den tyske regering så offentliggjort sin handlingsplan for beskyttelse af insekterne, som præsenteres i en 64 siders beskrivelse af programmet fra forbundsministeriet for miljø, natur og nuklear sikkerhed. Her får du rapportens resume:

Insekter udgør en integreret del af biodiversiteten og spiller en vigtig rolle i vores økosystemer. Imidlertid er både den samlede mængde insekter og mangfoldigheden af ​​insekter faldet kraftigt i Tyskland i de seneste årtier. “Insektdøden” følges og diskuteres meget opmærksomt i offentligheden. Der er store forventninger om handling fra politikerne til at modvirke tilbagegangen omfattende og hurtigt.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.