Miljøministeriet stopper to ulovlige sprøjtegifte, men overvejer fortsat dispensationer til 10 andre

Ulovlige dispensationer til neonikotinoiderne  thiamethoxam og metalaxyl-M tilbagekaldes straks af Miljøstyrelsen, men man ”analyserer” fortsat, hvad der skal ske med de øvrige dispensationer til danske landmænd EU-Domstolen fastslog i sin opsigtsvækkende afgørelse C-162/21 af 19. januar 2023, at dispensationer fra EU-forbuddet mod anvendelse af forbudte […]

Vinterbotanik

Vi begynder lige med at botanisere lidt i sangskatten: Den første dag i marts er rundet, men vinterfrossent nåede hjertets kvarts aldrig at blive. For den kedsom vinter gik sin gang, og mere våd og varm, grøn og grå har det sjældent været. Blå anemone […]

FORSLAG TIL NATURLOV

Lov om beskyttelse af biodiversitet på land- og søterritoriet Fremsat den 3. februar 2023 I det følgende fremsættes et privat forslag til en ny naturlov, der skal bremse den alarmerende ødelæggelse af Danmarks biodiversitet. Det gøres ved at yde naturen retfærdighed på lige fod med […]

Englands biodiversitet i frit fald

Office for Environmental Protection (OEP) er vagthund over den britiske regeringens indsats for miljøbeskyttelse og har netop frigivet sin anden årsberetning for perioden 2021-22 “Vi har ikke meget godt nyt at berette,” indleder rapporten sin vurdering af regeringens 25-års plan for miljøbeskyttelse fra 2018. Dengang […]

Regeringsgrundlaget for agroindustrien er en “visionsløs omgang gentagelser af, hvad der allerede står i landbrugsaftalen fra sidste år”

Det mener Greenpeace: “Regeringsgrundlaget er blottet for erkendelse af, at en grundlæggende omstilling af landbruget til en markant mindre animalsk produktion er uomgængelig, hvis vi skal leve op til de nødvendige mål for klima og biodiversitet. At det konventionelle landbrugs interesser rækker dybt ind i […]

”Vild med Vilje” på afveje

I Stevns Kommune konverterer forvaltningen nu sine uplejede naturarealer til traditionelle staudebede, men plantevalget møder skarp kritik fra kyndige botanikere Landet over har de unge entusiaster i den private kampagne ”Vild med Vilje” mødt stor velvilje og økonomisk støtte hos ikke mindst de kommunale naturforvaltninger. […]

Vores risikovurdering af sprøjtemidler truer biodiversiteten

KOMMENTAR: Det nuværende system formår ikke at måle sprøjtemidlers reelle konsekvenser. Der er behov for et nyt og mere omfattende system, mener forsker Kommentar af professor Christopher John Topping, Økologisk Modellering, Institut for Bioscience – Vildtbiologi og Biodiversitet, Aarhus Universitet Mange hævder, at sprøjtemidler spiller […]