Danske svineproducenter og jordspekulanter har kastet sig over Rumænien

Den danske svineindustri påkalder sig international opmærksomhed. Demonstrationerne under det såkaldte ”fødevaretopmøde” i København i dagene 30.-31. august 2018 har vakt opmærksomhed bl.a. i Rumænien, hvor danske svineproducenter og investorer i stigende grad mødes med skepsis, fordi de ”stjæler” jorden fra de lokale landmænd.

Det rumænske nyhedsmedie Focus beskriver i en nyhedsreportage 31. august, hvordan danske landmænd har fået kig på Rumænien. I reportagen hedder det bl.a.:

”Talrige undersøgelser bekræfter de skadelige virkninger af de store svinefabrikker, ikke kun for dyr og personale, men også for hele området. Forskere har sammenlignet gårde i Tyskland, Holland og USA, hvor besætningerne oversteg 25.000 dyr og konkluderede, at de pesticider og antibiotika, der anvendes, påvises i grundvandet i områder med store virksomheder, mens mange medarbejdere står over for problemer forårsaget af antibiotikaresistente bakterier såsom Aureus staphylococcus (MRSA). I Tyskland har en undersøgelse af 7000 mennesker, der lever omkring 500 meter væk fra store svinebedrifter, afsløret lungeproblemer forårsaget af endotoksiner og høje koncentrationer af ammoniak i luften.

Som svar på at offentlighedens bevidsthed øges om de risici, der er forbundet med masseproduktion, udtaler store danske og hollandske svineproducenter, at de flytter deres aktiviteter til Rumænien eller de baltiske lande.

“Stadig flere store svineproducenter i Danmark meddeler, at de vil flytte fabrikkerne til Rumænien og de baltiske lande, hvor de vil udnytte de mildere restriktioner på brugen af ​​antibiotika og pesticider og dyrevelfærd. Det betyder, at de vil eksportere deres miljøproblemer til Rumænien og andre nye EU-lande “, udtaler Jette Friis Tuca, en overbevist økolog, der deltog i protesten mod den danske regering under fødevaretopmødet.

Rumænien er i øjeblikket påvirket af afrikansk svinepest, men store investorer i Holland og Danmark besidder den logistik, der er nødvendig for at flytte de store bedrifter, når situationen er gunstig. Med få husdyrhold, men med masser af jord og arbejdskraft, er Rumænien ikke tilfældigt udpeget som mål for nye investeringer af vestlige landmænd, især fra Holland og Danmark.

På koncernniveau er danskerne allerede den næststørste aktør i svineindustrien, efter Smithfield, som har kinesiske aktionærer.” Læs resten

Økologisk landbrug boomer på Bornholm

Bornholms Tidende skriver 4. september 2018 om en markant voksende økointeresse på solskinsøen. Med tilladelse fra avisen bringer vi her et uddrag af artiklen.

Regionskommunens nye krav om, at al kommunens bortforpagtede jord skal dyrkes økologisk skaber i ét hug 126 hektar økologisk jord mere på Bornholm – og 20 ekstra landmænd, der vil være autoriserede økologer. Tallene kommer stærkt bag på formanden for Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Efter at kommunalbestyrelsen vedtog det nye krav i juni, har kommunen opsagt sine aftaler med i alt 46 forpagtere, der tilsammen dyrker 233 hektar af regionskommunens jord. Med den kattelem, at de kan fortsætte med at forpagte arealerne, hvis de vil lægge dem om til økologisk drift.

Den stærkt stigende forbrugerinteresse for økologi modsvares fint af landbrugets indsats for omlægning til den økologiske driftsform – på Bornholm…

35 forpagtere af i alt 204 hektar har reageret. Blandt dem ønsker alle undtagen én forpagter at fortsætte med at forpagte jord af kommunen. Fem af de forpagtere er allerede autoriserede økologer. Men de 30 af dem er ikke.

– Det kommer bag på mig, også fordi der er tale om så små arealer. Jeg havde helt klart forventet, at færre ville fortsætte med at forpagte. Jeg havde måske ventet, at op mod halvdelen ikke ville fortsætte, siger Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug og Fødevarer.

20 vil være autoriserede økologer
De næste tal får Lars-Ole Hjorth-Larsen til at slå en skraldlatter op af ren overraskelse: Ud af de 35 har 20 forpagtere af i alt 126 hektar oplyst kommunen om, at de forventer at gå i gang med at blive autoriserede økologer.

– Ja, det er jo ret fantastisk! Det kommer virkelig meget bag på mig. Men det er jo også fint. Det overrasker mig bare, at så mange vil være autoriserede økologer, siger han.

Læs hele artiklen her.

Sorø kommune hemmeligholdt beviser på PCB-forurening

Billedet her dokumenterer, at Peter Dorff Hansen, chef for Sorø Kommunes miljøafdeling, sammen med en miljømedarbejder gennemførte miljøtilsynet på Sjællands Lastvognsophug (SLO) den 20. december 2016 – den dag, hvor han blev orienteret om, at der i affaldsbjerget fandtes brokker, hvor giftig fugemasse ikke var blevet fjernet.

Denne undersøgende reportage er skrevet af Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard, Munke Bjergby, Sorø Kommune.

Sorø Kommune har i langt over halvandet år vidst, at kommunen har leveret betonaffald til indbygning under et P-anlæg, selvom der i affaldet fandtes fugemasse med for store koncentrationer af miljøfarligt PCB. Alligevel har kommunen lagt pres på en lokal virksomhed for at gennemføre indbygningen. Da virksomheden nægtede, rejste kommunen sag mod den ved retten i Næstved og anmeldte virksomheden til politiet for ikke at efterkomme kommunens krav.

Lars Rugaard, journalist.

Jette Hvidtfeldt, journalist.

Kommunen indrømmer selv, at den har kendt til den giftige fugemasses eksistens siden den 20. december 2016 i en hidtil hemmeligholdt redegørelse, den sendte til Ankestyrelsen den 20. juni i år. Redegørelsen er svar på en klage, som virksomheden – Sjællands Lastvognsophug ApS (SLO) i Sorø – har sendt til Ankestyrelsens kommunale tilsyn over kommunens behandling af en sag, hvor Sorø Kommune er både bygherre og miljøkontrollant.

Advarsel om PCB-indhold

Byggeaffaldet stammer fra nedbrydningen af den stærkt PCB-forurenede Frederiksberg Skole i Sorø. Kommunen indgik i 2014 en aftale med SLO om, at virksomheden skulle modtage let PCB-forurenet affald, der skulle indbygges under et parkeringsanlæg. Læs resten

BL-sagfører dropper østjysk BL-godsejers millionsøgsmål mod Odder Kommune – sagen er for ”kompleks” og “særegen”

Godsejer Johan Koed-Jørgensen er kendt som grå eminence for Bæredygtigt Landbrug og har afholdt store stævner for utilfredse landmænd på det smukke Aakær Gods.

Efter blot fire måneder kaster sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen håndklædet i ringen. Ganske kortfattet har Sønderby Christensen den 16. august 2018 meddelt byretten i Århus, at han ikke længere optræder som sagfører for den kontroversielle godsejer Johan Koed-Jørgensen fra Aakær Gods i Østjylland.

I en mail til det lokale medie Ørting-Falling posten begrunder Sønderby Christensen sin opsigelse med, at han ikke magter at føre sagen, fordi den rummer for mange ”komplekse og voldsomt tidskrævende aspekter, som er helt særegne for godset.”

Meddelelsen er opsigtsvækkende, da det var Sønderby Christensen som udformede den 14 sider lange stævning mod Odder Kommune, som godsejeren afkræver en erstatning på 39 mio. kr. for påstået indtægtstab på grund af kommunens angiveligt manglende vedligeholdelse af nogle vandhuller og vandløb på godsejerens ejendom.

Hans Jørgen Sønderby Christensen.

Uklare begrundelser

Stævningen blev indgivet den 16. april i år af Sønderby Christensen ved byretten i Århus, så han må have haft fuldt overblik over sagens ”komplekse” aspekter.

Hvad angår det ”voldsomt tidskrævende” aspekt, kan det virke besynderligt som begrundelse for at trække sig, da Sønderby Christensen som BL-sagfører netop tjener sine penge på den slags højt profilerede sager. Jo mere tidskrævende desto større honorarer.

Endelig er der det ”særegne” ved godset og de 76-årige godsejer Johan Koed-Jørgensen. Hvad bemærkningen dækker over er ganske uklart, men sandsynligheden taler for en konflikt mellem sagfører og godsejer som den reelle årsag.

Ikke noget hokus-pokus

Godsejerens faste husadvokat gennem en menneskealder, højesteretssagfører Anker Laden-Andersen fra firmaet HjulmandKaptain, overtager sagen efter Sønderby Christensen.

Anker Laden-Andersen.

I Horsens Folkeblad den 5. september 2018 afviser Laden-Andersen, at sagen skulle være specielt kompleks eller tidskrævende.

– Jeg skal have lidt tid til at læse den op, ellers er der ikke noget hokuspokus i det, siger højesteretssagfører Anker Laden-Andersen fra firmaet HjulmandKaptain til avisen.

– Jeg har været advokat for godset i mange år og blev spurgt, om jeg ville tage sagen, da den blev startet. Jeg vidste godt, det var noget principielt, men jeg havde ikke tid dengang.

Anker Laden-Andersen skal onsdag mødes med Johan Koed-Jørgensen for at diskutere sagen.

– Sagen er principiel, men den er ikke nødvendigvis kompliceret, mener advokaten.

Habilitetsproblemer

Hans Jørgen Sønderby Christensen er partner i firmaet Sønderby Legal, der også er advokatfirma for foreningen Bæredygtigt Landbrug, hvor Johan Koed-Jørgensen er medlem. Der er tale om et ganske ungt firma, der blev stiftet så sent som 1. oktober 2016.

Indtil da havde de to sagførere været kolleger i en årrække hos firmaet HjulmandKaptain.

I en pressemeddelelse 4. oktober 2016 begrundede HjulmandKaptain afskeden med Sønderby Christensen med henvisning til hans voksende engagement i Bæredygtigt Landbrugs mange stævninger:

”Baggrunden herfor er, at det er uforeneligt for Hans Sønderbys virke som advokat for landbrugsorganisationer at føre sager både for og imod offentlige myndigheder, navnlig kommuner. Dette har givet habilitetskonflikter i forskellige situationer.

Konsekvensen af ovennævnte betyder, at Hans Sønderby har valgt at udtræde af HjulmandKaptain og starter ny virksomhed andetsteds. Alle medarbejdere på Randers-kontoret overgår til dette firma, hvorved HjulmandKaptains kontor i Randers er lukket, og vi overvejer fremtiden i Randers.”

BL-sagfører trækker sig fra BL-godsejers millionsøgsmål mod Odder Kommune

Alt svinekød i Netto bliver fri for antibiotika – men svineproducenterne protesterer

De store smil var fremme, da Per Bank (th.) fra Netto og Jais Valeur fra Danish Crown (tv.) lancerede det nye OUA-svinekød.

Fra uge 35 vil det konventionelle grisekød i Nettos kølediske komme fra grise opdrættet helt uden brug af antibiotika. Både Danish Crown og Salling Group, som står bag Netto, mener, at det storstilede tiltag på den lange bane vil bidrage til folkesundheden. Det skriver OrganicToday.dk 29. august 2018.

Formanden for Danske Svineproducenter er derimod rasende over det nye tiltag, som han kalder ”fake news” og ”folkeforførelse baseret på tykke løgne.”

Overdrevet brug af antibiotika til grise kan på sigt udgøre en reel trussel mod den danske folkesundhed, da det øger risikoen for udvikling af multiresistente bakterier. Derfor introducerer Danish Crown nu kød fra grise opdrættet uden brug af antibiotika på det danske marked.

Kunderne i 497 danske Netto-butikker har nu mulighed for at vælge koteletter, hakkekød og medister fra antibiotikafrit opdræt til samme pris som det hidtidige grisekød fra konventionelle landbrug. Læs resten

”Rekordstort” beløb til bedre dyrevelfærd er småpenge i forhold til regeringens tilskud til dårlig dyrevelfærd

Nu vil regeringen investere millioner af kroner i bedre dyrevelfærd – men ikke for produktionsdyr. De må fortsat sejle i deres egen sø…

Organisationer og foreninger, der arbejder med dyrevelfærd, kan igen i år søge om tilskud til at forbedre tilværelsen for landets firbenede og fjerklædte indbyggere. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat over 14 mio. kroner til bedre dyrevelfærd.

Det skriver miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse den 3. september 2018.

Miljø- og fødevareminister Jakob Elemann-Jensen stiller gerne op til fotografering sammen med en plasticgris, men hans “rekordstore” dyrevelfærdspulje gælder ikke de 30 mio. danske svin, der produceres årligt. Foto: Greenpeace.

Ellemann-Jensen fremhæver, at der er tale om et ”rekordstort” beløb, men i virkeligheden er der tale om et lillebitte plaster på den elendige dyrevelfærd, der dominerer i de danske svinefabrikker. Da der produceres 30 mio. svin årligt, er der er tale om 48 øre pr. svin.

Imidlertid er sammenligningen irrelevant, fremgår det af sidste linje i ministerens pressemeddelelse. Der står: ”der gives ikke støtte til produktionsdyr.”

Regeringen investerer 20 gange mere i elendig dyrevelfærd Læs resten

BL-sagfører trækker sig fra BL-godsejers millionsøgsmål mod Odder Kommune

Sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen.

Den 76-årige godsejer Johan Koed-Jørgensen er kendt som den grå eminence bag BL, som har afholdt stormøder med hundreder af utilfredse landmænd på Åkær Gods.

Fik han nok af godsejer Johan Kyed-Jørgensen – eller fik han sparket?

Sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen har ganske kortfattet meddelt byretten i Århus, at han ikke ikke længere optræder som sagfører for den kontroversielle godsejer Johan Koed-Jørgensen fra Aakjær Gods i Østjylland.

Meddelelsen er opsigtsvækkende, da det var Sønderby Christensen som udformede den 14 sider lange stævning mod Odder Kommune, som godsejeren afkræver en erstatning på 39 mio. kr. for påstået indtægtstab på grund af kommunens angiveligt manglende vedligeholdelse af nogle vandhuller og vandløb på godsejerens ejendom. Stævningen blev indgivet 16. april i år.

Fratrædelsen er bekræftet af kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen, Odder Kommune, der skriver i en mail 31. august 2018 til gylle.dk:

“Jeg kan bekræfte at advokat Hans Sønderby Christensen i breve af 16/8-2018 meddeler retten i Århus, at han ikke længere repræsenterer Åkær Gods i sagerne mod Odder Kommune. Hvad årsagen til dette er, har Odder Kommune ikke kendskab til.”

Hverken sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen eller hans firma Sønderby Legal har ønsket at uddybe årsagerne. Gentagne henvendelser er simpelthen ikke blevet besvaret. Læs resten

Nej tak til 60 mio. svin i Danmark

Flere end 300 miljøbevidste borgere trodsede de barske regnbyger og mødte op til den første danske demonstration mod Folketingets manglende vilje til at regulære den ekstremt store svineindustri, der forpester livet for titusinder af beboere i landdistrikterne med møg, støj og stank. Initiativtagere var miljøforeningen Tuse Næs og NOAH Friends of the Earth Denmark samt Frie Bønder Levende Land, Afrika Kontakt, Greenpeace, Bevar de forhadte vandløb, KlimaKollektivet, Dansk Vegetar Forening, Dyrenes Alliance, Levende Hav, Verdens Skove og Jungshoved Miljøgruppe.

Nanna Clifforth, NOAH.

Der blev holdt flere taler under den store demo og med tilladelse fra organisationerne bringer gylle.dk her manskripternes ordlyd. Nanna Clifforth fra NOAH holder åbningstalen:

“Overalt vender lokalbefolkninger sig mod de katastrofale følger for sundhed, miljø og natur som den industrielle svineproduktion medfører. På Tuse Næs vil en ny udvidelse medføre 4 til 11 gange højere udledning af lugt, ammoniak og kvælstof, hvilket bl.a. vil være til skade for den nærliggende Natura 2000-fredning Udby Vig1.Belastningen med tung trafik på de små veje øges tilsvarende, og ligeså med risikoen for luftbåren svine-MRSA. Læs resten

Øl og gratis svin – så bliver man populær!

Her er opskriften på popularitet ude i landdistrikterne – store ølkrus og et gratis svin!

Familien Gammelgaard” viser vejen med et sponsorat på en helstegt pattegris, omend helt gratis er det nu ikke at deltage i Tyrolerfesten 10. september i Gosmer-Halling Forsamlingshus. Du skal op med 150 kr. for at deltage i løjerne og få en luns af det sponserede svin.

Svineproducent Jens Gammelgaard, Gosmer.

“Familien Gammelgaard” er synonym med svineproducent Jens Gammelgaard, der er en af bæredygtigt landbrugs mere rabiate kemitilhængere.

Det er Jens Gammelgaard, der er talsmand for de rabiate landmænd, der kræver ret til fortsat at sprøjte arealerne over de kommunale vandindvindingsaealer – og som har anlagt retssag mod landets næststørste kommune, Århus, som man vil forhindre i at beskytte borgernes drikkevand mod landbrugets sprøjtegifte.

Jens Gammelgaards virksomhed har 1200 årssøer i et produktionsanlæg fra 2014, der producerer 40.000 smågrise om året.

Jens Gammelgaard er formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, og i den egenskab har han også truet Skanderborg Kommune med bål og brand – og en retssag – hvis kommunen fremturer med krav om sprøjtefri dyrkning af jorden over drikkevandsdepoterne.

Så vi siger velkommen til Jens Gammelgaards Tyrolerfest – skål og velbekomme!

 

Er dansk landbrug skyld i kræftramte børn?

Enhver landmand, der anvender de fire “beskidte” sprøjtegifte, bidrager til kræftrisici for børn, ifølge de foreløbige resultater af den opsigtsvækkende undersøgelse.

Danske landmænd, der anvender sprøjtegifte med aktivstofferne pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluroxypyr, risikerer at medvirke til, at børn pådrager sig den alvorlige kræftsygdom leukæmi. Det fremgår af en pressemeddelelse, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen udsendte 31. august 2018.

Det er foreløbige resultater i en ny igangværende international undersøgelse, der viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.

Jakob Ellemann-Jensen (V) vil have sikkerhed for, at de fire “beskidte” sprøjtegifte har givet børn kræft, før han vil skride ind.

Alligevel vil Jakob Ellemann-Jensen ikke stoppe anvendelsen af de mistænkte sprøjtegifte, før det er bevist, at de har forårsaget leukæmi hos børn. Ministeren vil nøjes med et nedsætte en arbejdsgruppe, der skal følge de fortsatte undersøgelser.

Ikke fortidens synder

De fire ”beskidte” aktivstoffer, pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluroxypyr, indgår bl.a. i Stomp (pendimethalin) fra Bayer A/S til behandling af grøntsager, kartofler, majs, vinterraps, vintersæd, vårsæd og ærter.

Bromoxynil er aktivstoffet i bl.a. Buctril EC 225, der anvendes mod ukrudt i majs, vintersæd og vårsæd; også denne sprøjtegift fabrikeres og markedsføres af Bayer A/S. Aktivstoffet er i forvejen under mistanke for at være hormonforstyrrende og skadelig for fostre,

Aktivstoffet ioxynil blev forbudt så sent som i 2016 i Danmark som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der gav maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre. Det var altså ikke den danske Miljøstyrelsen, men EU der forbød sprøjtegiften. Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.