Sønderlemmende kritik af landbrugets fonde

JoakimvonAndStatsrevisorerne kritiserer i sin udsendte beretning 25. maj 2016, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret en effektiv og korrekt forvaltning i landbrugets fonde, der uddeler op mod en halv mia. kroner hvert år. Fondene, der hovedsageligt administreres af Landbrug og Fødevarer, har ikke forvaltet i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper om fx lige og ensartet behandling af ansøgere og god tilskudsforvaltning. Ministeriets tilsyn har hverken fulgt op på, om ordningen har den ønskede samfundsmæssige effekt, eller om fondenes tilskudsforvaltning har været effektiv og korrekt.

Landbrugets fonde udgøres af to promilleafgiftsfonde, Fonden for økologisk landbrug og 12 produktionsafgiftsfonde. Cirka halvdelen af fondenes midler kommer fra Miljø- og Fødevareministeriets finanslovsbevilling, mens resten kommer fra produktionsafgifter fra landmændene.

Læs resten

Svineindustrien smitter minkene med MRSACC398

Merrild_mink2

Danske landmænds formand, Martin Merrild, er selv minkavler, men han forholder sig tavs om MRSA-problemerne i industrien.

Svineindustriens manglende indsats i kampen mod antibiotikaresistente bakterier rammer nu minkbranchen og dens 6000 ansatte i form af forhøjet risiko for at pådrage sig alvorlige infektioner. Også de populære besøgsgårde kan forvente problemer, hvis publikum kan komme i kontakt med smittebærende dyr.
Fødevarestyrelsen har i 2015 screenet en række forskellige dyrearter for MRSACC398, herunder mink, og i 23 procent af de testede minkbesætninger blev fundet positive dyr, ligesom den resistente bakterie var tilstede i otte procent af foderprøverne.
StigMellergaard

Dyrlæge Stig Mellergaard.

 

Dyrlægemagasinet nr. 2, maj 2916 har indhentet en kommentar fra den ansvarlige chefkonsulent i Fødevarestyrelsen, dyrlæge Stig Mellergaard, og han bekræfter svineindustriens ansvar for smitten: “Der bliver brugt restprodukter fra svineslagterier i minkfoderet. Og vi ved, at MRSA findes i 77 procent af de danske svinestalde. Bakterien sidder i svinekødet, og bliver derfor overført, når minkene spiser griseprodukterne. MRSA kan desuden smitte direkte ved kontakt mellem to dyr, ligesom den kan overleve i for eksempel støv eller på burene.”

Læs resten

Økologi er det nye væksteventyr

Vækstvejviser

Her er scoretavlen fra MM-rundspørgen.

Økologisk omlægning af Danmarks store landbrugs- og fødevaresektor er topscorer i Mandag Morgen rundspørge om, hvor fremtidens vækst skal komme fra. Generelt efterspørger de knap 4.000 respondenter i rundspørgen mere fokus på bæredygtighed i vækstdebatten. Det skriver ugebrevet Mandag Morgen 22. maj 2016.

”Det handler ikke om at fokusere blindt på vækst men snarere om, hvad det er for et samfund, vi ønsker os, og dermed hvilke typer af virksomheder der er plads til.” Det mener seniorforsker og gruppeleder for Energisystemanalyse på DTU Kenneth Karlsson.

Læs resten

Superbakterier vil “dræbe hvert tredje sekund” i fremtiden

_89728532_antimicrobial_map_624

Her er verdenskortet over de resistente bakteriers hærgen ved midten af det 21. århundrede. Fra BBC-artiklen.

Resistente bakterier vil dræbe et menneske hvert tredje sekund i 2050, medmindre det globale samfund griber ind nu, fremgår det af en uhyre indflydelsesrig britisk rapport. Det global overblik indeholder en plan for at hindre, at verdensbefolkningen “bliver kastet tilbage i den mørke middelalder”, hvad angår virksomme lægemidler, men det vil kræve milliarder af dollars i investeringer. Det skriver James Gallagher, Sundhedsredaktør på BBC News website, 19. maj 2016.

Rapporten bringer også en opfordring til revolution i den måde, vi bruger antibiotika, og til en massiv kampagne for at uddanne offentligheden.

Læs resten

BL-sympatisør stævner DN-lokalformand for injurier

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aakjær Gods syd for Odder.

En af de grå eminencer bag protestbevægelsen Bæredygtigt Landbrug har stævnet Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder. Det er godsejer Johan Koed Jørgensen, ejer af Aakær Gods syd for Odder, der har udtaget stævningen mod DN-formanden, fordi han i en pressemeddelelse har skrevet en sætning, der ifølge Aakær Gods krænker godset.

Baggrunden er, at Odder Kommunes miljøforvaltning gav Aakær Gods påbud om at fritlægge et rørlagt vandløb nord for Spåkærskoven, men kommunens ledelse greb ind og ændrede påbuddet til det, der kaldes en “lovliggørende dispensation”, så rørledningen kunne blive liggende. Det skriver DN på sin hjemmeside, 19. maj 2016.

Læs resten

Godsejere og svinebaroner tryner de små landbrug

Tonny

Det siger næsten sig selv, at mindre landbrug med et rimeligt antal dyr kan levere bedre dyrevelfærd end de store industribrug. Her er det deltidslandmand Tonny Hansen, der ser til sine kvæg.

Mange medlemmer under Landbrug og Fødevarer er stærkt utilfredse med den totale afvisning af Familielandbrugets forslag om omfordeling af EU-støtten. Det skriver deltidslandmændene Tonny Hansen, Børkop, og Henrik Kuske Schou, Tureby.

Familielandbruget ønskede en omfordeling på 5 % af den samlede støtte til de første 60 ha for at tilgodese de mindste bedrifter. Det er en ordning, som EU har givet medlemslandene mulighed for at anvende siden den sidste landbrugsreform trådte i kraft,og som skulle erstatte den tidligere gradueringsordning som blev udfaset.

Læs resten

Landbrugets tunge ansvar: Masser af sprøjtemidler i danske børn

PhilippeGrandjean

Professor Philippe Grandjean ser med stor bekymring på de høje niveauer af sprøjtegift-rester i danske børn urin.

NY RAPPORT: Koncentrationen af pesticid-rester i urinen hos danske børn er alarmerende højt, mener forskere på baggrund af en ny undersøgelse. De frygter blandt andet, at flere vil udvikle ADHD. Men Miljøstyrelsen ser ingen grund til panik. Det skriver Altinget.dk 18. maj 2016 om en ny undersøgelse, der afslører en foruroligende høj mængde pesticid-rester i urinen hos danske børn og deres mødre.

”Det er alarmerende, at vi har en så høj koncentration af pesticider i Danmark. Jeg frygter, at det kommer til at skade den næste generations intelligens,” siger professor i miljømedicin og forskningsleder ved SDU, Philippe Grandjean. Grandjean er forfatter til bogen “Kemi på hjernen”, der udkom sidste efterår.

Læs resten

Naturen vinder i sag om Værnengene

Værnet

De ødelagte strandenge på Værnengene, der ligger op til fuglereservatet Tipperne i bunden af Ringkøbing Fjord.

En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 13. maj 2016. Hos den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer ærgrer man sig over, at naturen skal gå forud for landbruget og overvejer at anke sagen til Højesteret.

– Sagen handlede om, at flere landmænd har fået tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at pløje og gøde inde i det unikke naturområde. Den praksis, har DN indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, siger Jan Pedersen, naturpolitisk medarbejder i DN.

Læs resten

Den nye fortælling

Er det rimeligt, at der er glyphosat-rester i din og dine børns urin? At du tisser sprøjtegift? Hvem har givet landmænd og gartnere ret til at bruge disse kemiske midler overalt, så ikke bare dafnierne aborterer, men alle løber risikoen for at få kræft? Skal vi virkelig findes os i et landbrug, der er så dysfunktionelt, at det ikke kan klare sig uden disse stoffer? Eller skal vi kræve rene fødevarer i et rent miljø?

eveyrday2

Se filmen – og lad os så tage hul på den nye fortælling…

 

EU-parlamentets tisseprøver er dårlig nyt for kemilandbruget

glyphosat_sprøjtemaskineFor en måned siden meldte medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) sig frivilligt til at tage en urintest for at se, om der var rester af det kræftmistænkte ukrudtsmiddel glyphosat i deres indre system. 48 medlemmer fra 13 forskellige EU-lande deltog i testen, og nu foreligger resultaterne.
Ifølge ELISA testresultaterne fra det akkrediterede Biocheck Laboratory i Tyskland lyder dommen:

“Alle deltagere udskiller glyphosat med urinen.”

Glyphosate_MEPS

48 MEP’s afleverede hver en urinprøve. Alle var positive.

Resultatet lægger en stor byrde på de skyldige: landmænd, gartnere og forstfolk over hele EU er hovedforbrugerne af det omdiskuterede giftstof, som FN’s sundhedsorganisation WHO har kategoriseret som “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker” (probably carcinogenic to humans, Group 2A).

Forsøget med tisseprøver blev sat i gang af De Grønne i Europa-Parlamentet, som ønsker et forbud mod den kontroversielle ukrudtsgift i hele EU. Gruppen skriver i en pressemeddelelse om den såkaldte “#MEPee” test:

”I gennemsnit havde parlamentsmedlemmerne 1,7 mikrogram/liter glyphosat i deres urin, 17 gange højere end den europæiske drikkevandsnorm (0,1 mikrogram/liter). Det betyder, at alle, vi testede, var langt over grænsen for rester af pesticider i drikkevandet.” Læs resten

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.