Nu falder giften trindt om land

Roundup før høst 1

Landet over kører sprøjteførerne i disse dage på overtid for at få nedvisnet årets kornhøst. Senest 10 dage før mejetærskeren køres i stilling, skal kornet slås ihjel, så der sikres en ensartet modning – og en marginal højere afregningspris.

Det er helt lovligt at give kornet en omgang glyphosat før høst, men flere og flere røster protesterer mod den udbredte praksis i dansk planteavl. En væsentlig begrundelse er, at der nu konstateres rester af sprøjtegiften i urinprøver fra danske børn og voksne.

Nok så bekymrende er det for landbruget, at den store eksport af maltbyg til ølbrygning i Tyskland kan blive ramt, hvis de tyske brygmestre også finder glyphosat i kornet.

Læs resten

Billigt tilbud: 9 mio. kr. for kompetente politianklagere i miljø- og naturkriminalitet

Justitia-med-ögonbindel

En række advokatfirmaer har specialiseret sig i at føre de stadig mere komplicerede miljøsager, mens politiet ofte må klare sig med ikke-sagkyndige jurister.

Blot ni millioner kroner vil det koste at udruste samtlige landets politikredse med specialanklagere med særlige kompetancer inden for natur- og miljøkriminalitet. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pind til Folketingets Retsudvalg vedrørende et forslag til folketingsbeslutning.

Christian_Poll

MF Christian Poll, Alternativet, står bag beslutningsforslaget.

Ifølge Rigsadvokaten ligger det årlige lønniveau for en specialanklager i 2016 gennemsnitligt på 780.000 kr. inklusiv pension. Hertil kommer udgifter til bl.a. kontorhold, sekretærbistand, IT, arbejdsplads, rejser m.v. på 30 pct. af specialanklagerens årsløn, dvs. 234.000 kr. Den samlede løn inklusiv de nævnte udgifter er således kr. 1.014.000 kr. pr. specialanklager. Oprettelsen af 9 årsværk vil på baggrund af ovenstående beregning således medføre en årlig udgift på kr. 9.126.000 kr.

Læs resten

Nej til buræg i 190 kantiner

iss-catering-services-03-stor

ISS er parat til at tage ansvar for de råvarer, der serveres i koncernens kantinedrift. Foto: Copyright ISS World Services A/S.

Æg fra burhøns er fra den 1. august 2016 ikke længere at finde i ISS’ kantiner og personalerestauranter. ISS vil gerne være med til at støtte produktionsformer, hvor der tages hensyn til dyrevelfærd. Derfor anvender ISS fremover ikke længere æg fra burhøns i de 190 kantiner, som firmaet driver. Det meddeler ISS i en pressemeddelelse 5. juli 2016.

Hovedmotivet er, at ISS ønsker at fremme ansvarlig produktion af råvarer. – Vi håber, at vi på den måde kan være med til at forstærke markedets positive udvikling henimod mere ansvarlige produktionsformer, forklarer chef for ISS Catering Excellence, Thomas Lendrell.

Læs resten

Det hovedløse land

eskeWillerslev

Professor Eske Willerslev er kendt for sit kompromisløse feltarbejde.

Vi er blevet et åndløst samfund. Et land af bondesnu købmænd, der ikke længere værdsætter eller respekterer den vidende elite og almen dannelse, men forlanger, at alt skal kunne måles og vejes. En farlig udvikling, der ikke bare gør os dummere, den truer næstekærligheden, mener den internationalt respekterede DNA-forsker, profesor Eske Willerslev, Københavns Universitet.

Det skriver journalist Line Tolstrup Holm for Berlingske 24. juli 2016 i et fremragende interview med Eske Willerslev. Læs det! Her bringes indledningen…

Eske Willerslevs sejre hænger som tavse monumenter over hans karriere på hans kontor. Dér et indrammet og forstørret cover af tidsskriftet Nature fra 2010, dér en forside af Science fra 2011, dér tidsskriftet Cell.

Men Eske Willerslev, hans tidsskriftsforsider og internationale berømmelse ville, siger han selv, slet ikke eksistere, hvis den tankegang, der i dag vinder frem i samfundet, havde haft samme magt, da han var ung og grøn forsker:

»I de senere år har jeg for første gang i min forskerkarriere tænkt, om det er besværet værd. Jeg siger til folk, der starter på en forskerkarriere herinde, at de kun skal gå den vej, hvis de virkelig ikke kan lade være. Jeg er succesfuld. Et navn. Men når man ser, hvor svært det er for mig at få enderne til at mødes – til at skaffe de forskningsmidler, jeg har brug for, simpelthen – må det godt nok være op ad bakke for andre,« siger Eske Willerslev.

Læs resten

Fuglede atter grebet i grove løgne

Fuglede

Flemming Fuglede Jørgensen (th) snakker godt for sin syge moster hos DR2.

Formanden for protestlandmændene, Flemming Fuglede Jørgensen, er atter grebet i at fortælle blatante usandheder, og denne gang er det en af Danmarks kyndigste landbrugseksperter, der sætter den vidtløftige gårdejer og slotsherre fra Nordjylland på plads. Afsløringen kan læses i Politiken 22. juli 2016.

Det er lektor Alex Dubgaard ved Institut for Fødevare- og Ressource-økonomi, IFRØ, ved Københavns Universitet, der havde fået nok at Fuglede Jørgensens propaganda.

Læs resten

Sommerquizzen

sommerquiz

Her er en let sommerquiz – hvem har udtalt ovenstående (i 1999):

  • Flemming “Fakta” Fuglede Jørgensen, der er formand for protestlandmændene i Bæredygtigt landbrug?
  • Fuglede_portræt
  • Godsejer Britta Schall Holberg (V)?
  • Britta Caroc Schall Holberg (født 25. juli 1941) dansk politiker (Venstre) og tidligere minister. Født i Glumsø på Midtsjælland, datter af Preben Claus Caroc Schall Holberg og Gudrun Ryder Indenrigsminister i Regeringen Poul Schlüter I fra 10. september 1982 til 12. marts 1986 Landbrugsminister i Regeringen Poul Schlüter I fra 12. marts 1986 til 10. september 1987 Medlem af Folketinget for Koldingkredsen, Vejle Amtskreds, 1984-88, for Otterupkredsen, Fyns Amtskreds, 2005 og for Assenskredsen, Fyns Storkreds ved valget i 2007. Britta Schall Holberg er måske bedst kendt for sin rolle som den ansvarlige minister under Blødersagen. Hun ejer Hagenskov ved Assens, er hofjægermester og siden 1984 Kommandør af Dannebrog.
  • Godsejer Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer?
  • LarsHvidfeldt

Der er ingen præmier, men det rigtige svar oplyses i morgen. God fornøjelse!

Naturstyrelsen vender naturen ryggen på Mors

Ejerslev.Råstofgrav.1

Er det fremtiden for Limfjordsøens herlige natur – og dens indbyggere? Privatfoto.

Den enestående natur på Mors trues af molergravning, og Naturstyrelsen bakker op bag denne ødelæggelse af et landskab, der rummet er kandidatur til listen over UNESCO Verdensarv-lokaliteter. Det skriver læge Jørgen Saaby, Mors, i denne gennemgang af den mere end spegede sag, der lige siden molergravningens begyndelse for ca. 100 år siden har givet anledning til en forbitret og tilbagevendende strid mellem industrien og hensynet til de landskabelige og geologiske værdier. Moler er et råstof, der bruges til kattegrus, bæremiddel for pesticider, tilsætning til dyrefoder, strøelse til fjerkræfarme, underlag til golfbaner og tilsætning til pottemuld.

Læs resten

Hårdt at være malkeko i DK

Røddansk

Den velkendte danske røde ko er stort set udryddet i dag gennem det produktionsræs, danske mælkeproducenter har kørt siden 1983. Foto: Jens Chr. Schou.

Ved udgangen af marts 2015 ophørte EU’s mælkekvoter, og det kom til at betyde, at de europæiske mælkebønder gik amok i jagten på at presse endnu flere liter mælk ud af deres produktionsdyr.

Læs resten

Efter tre afslag og tre klager er her de landmænd, der ikke ville lade svin teste for MRSACC398

PerHenriksen

Den helt centrale skikkelse bag Fødevarestyrelsens mange ulovlige afslag er veterinærdirektør Per Henriksen. Han udstak kursen med afslag og hemmeligholdelse i april 2013, da han besluttede at tage mere hensyn til svineproducenternes økonomi end befolkningens sundhed.

Fødevarestyrelsen har tre gange afvist at udlevere navnene på de landmænd, der i 2014 sagde nej til at lade deres svin teste for den farlige resistente bakterie, MRSACC398. Styrelsen har tre gange påstået, at man ikke kender til navnene, men efter tre klager udleverer styrelsen nu en del af navnene, fremgår det af styrelsens afgørelse af 15. juli 2016. Det skriver Åbenhedstinget.dk 19. juli 2016.

Der viser sig nu, at hele 9 avlsbesætninger har fået lov at slippe for testning, hvilket vurderes at være særskilt alvorligt af både SEGES og en førende professor i klinisk mikrobiologi.

Læs resten

EU strammer op på kobber til svin af hensyn til miljøet

Svin_haler

Tilsyneladende vil EU snart fremlægge en ny forordning, der yderligere vil reducere landbrugets forbrug af kobber. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, 18. juli 2016.

Søren Wium-Andersen portrært 121 Kb

Biolog Søren Wium-Andersen.

I dag tillader bestemmelserne, at fx smågrise får tilført op til 170 milligram kobber pr. kilo foder, en koncentration, der ligger 25 gange over svinenes fysiologiske behov! Efter et møde den 14. juli 2016 i EFSA, der er EU´s kontor for fødevaresikkerhed, udtalte en repræsentant for ekspertpanelet under EFSA, at panelet agter at foreslå en nedsættelse af indholdet af kobber i foderet fra 170 milligram til 25 mg/kilo. ESFA´s skriftlige begrundelse herfor er ikke fremkommet endnu, men den vil sandsynligvis bygge på en række fakta bl.a. fremlagt i en rapport af den danske seniorforsker Bent Borg Jensen.

Læs resten

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.