For fjerde gang – NEJ TAK til glyfosat og Roundup

Glyphosat_NEJ

Den tyske miljøorganisation BUND er overbevist om, at glyphosat skal forbydes, så miljøet ikke længere forurenes af det meget populære giftstof.

For fjerde gang har EU’s medlemsstater forsøgt at nå til enighed om, at forlænge godkendelsen af giftstoffet glyphosat til anvendelse i landbrug og gartneri, men det lykkedes ikke.  Der er dog risiko for, at EU-Kommissionen i næste uge på egen hånd beslutter at forlænge godkendelsen af aktivstoffet på trods af det manglende flertal.

Fredag, den 24. juni 2016, har medlemsstaterne stemt om, hvorvidt godkendelsen af aktivstoffet glyphosat, som bruges i blandt andet ukrudtsmidlet roundup, skulle forlænges.

Det endte med dødt løb, eftersom der blandt EU’s medlemslande hverken var kvalificeret flertal for eller imod en teknisk forlængelse på halvandet år.

Læs resten

Lunde Larsen: Danskerne må leve med sprøjtegift i urinen

Gravid

Danske børn og deres mødre kan halvere sprøjtegiftresterne i deres urin ved at spise dansk frugt og grønt frem for udenlandsk, fastslår miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), men hævder i samme åndedrag, at ingen skal være bange for en smule sprøjtegift i urinen. Det er således ganske uklart, hvad han egentlig mener.

Gravide og børn behøver ikke frygte høj forekomst af pesticidrester i urin. Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ifølge nyhedsbureauet Ritzau 23. juni 2016.

I et samråd på Christiansborg 23. juni forsøgte Lunde Larsen at dæmpe bekymringen for skader på hjernen og nervesystemet hos danske børn efter store fund af pesticidrester i urinen.

– Med den nuværende viden er vurderingen, at danskernes samlede indtag ikke udgør en risiko. Denne vurdering gælder også for gravide og børn, påstår Esben Lunde Larsen.

Udmeldingen kommer, efter at forskere på baggrund af en ny undersøgelse har påpeget, at der er tale om foruroligende høje mængder af pesticidrester i urinen hos danske børn og deres mødre.

Læs resten

Økobølgen skyller hen over det danske landbrug

okologi-knuthenlund

Mange landmænd overvejer, om de skal producere økologiske frilandsgrise. Her er det sortbrogede grise fra et af landets største økologiske godser, Knuthenlund på Lolland. Foto: NaturErhvervsstyrelsen.

Den største økologiske omlægningsbølge siden slutningen af 1990′erne er på vej til at forandre landbruget i en mere grøn og miljøvenlig retning.  1.028 landmænd dropper sprøjtegift og kunstgødning og har i år søgt om tilskud til at omlægge produktionen til økologisk drift. De vil tilammen omlægge 41.523 hektar, viser nye tal fra NaturErhvervsstyrelsen. Det skriver OrganicToday 16. juni 2016.

Det betyder, at det økologiske areal udvides med næsten 24 procent fra 176.000 hektar. Ifølge Økologisk Landsforening svarer det til et areal på størrelse med Samsø, Læsø, Amager og Københavns Kommune tilsammen.

Læs resten

Her vil kampen foregå om danskernes drikkevand

Nordjylland

Kommunerne bør vurdere behovet for sprøjteforbud og reduceret nitratudledning i de mørkeblå områder ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Se links nedenfor til de øvrige landsdele.

“Der skal udpeges særlige beskyttelseszoner omkring alle vandboringer i Danmark. Her skal kommunerne kunne forbyde brugen af sprøjtemidler”. Sådan lød det i februar 2015, da daværende miljøminister Kirsten Brosbøl (S) tog det afgørende initiativ til at fremtidssikre danskernes drikkevand.

Brosboell2

Fhv. miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Det skete blandt andet med 26 mio. kroner til at udpege beskyttelseszoner omkring alle vandboringer.  Her vil kommunerne dermed kunne kræve eller aftale, at lodsejerne begrænser sprøjtning eller gødskning, sagde miljøministeren dengang og fortsatte:

– Vi skal kunne drikke rent vand fra hanen i mange år fremover. Vores drikkevand er unikt, og det skal vi værne om. Derfor præsenterer jeg nu en række drikkevandsinitiativer for at beskytte danskernes vand bedre. Der er både udpegning af sprøjtemiddelfølsomme områder, fortsat kortlægning af grundvandet, skovrejsning, rejsehold og vejledning med i pakken af initiativer.

Nu foreligger det overordnede faglige grundlag for at udpege de nødvendige beskyttelseszoner. Det blev fremlagt af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) 7. maj 2016, og Lunde Larsen gav bekendtgørelsen disse ord med på vejen:

esben_lunde_larsen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

– Det er en omfattende og vigtig samfundsmæssig opgave, der nu er løst, som vil komme alle danskere til gode. For når vi ved, hvor vores sårbare grundvandsressourcer er, kan vi bedre målrette vores indsatser og beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan bruge grundvand til drikkevand uden at skulle rense det først.

Læs resten

Fuglevenner: Lunde Larsen går for vidt med sin skarv-bekæmpelse

skarv_rede

Hvad er for mange skarver? 30.000 eller 10.000 eller 250 par som i “gamle” dage?

esben_lunde_larsen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) deltager aktivt i den oppiskede hadkampagne mod de fredede skarver.

Dansk Ornitologisk Forening kritiserer flere punkter i den forvaltningsplan for skarven, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ønsker at stramme, så det bliver lettere at skyde og skræmme skarver. Det tangerer for eksempel forvaltningsmæssig radikalisering på naturfronten, når man vil tillade at bruge lokkefugle for at regulere skarver, mener DOF i en pressemeddelelse 14. juni 2016.

Stemningen er blevet for oppisket, og reguleringen af den danske skarvbestand er gået for vidt med alt for radikale bekæmpelsesmetoder, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der påpeger, at Danmarks skarvbestand har stabiliseret sig efter år med tilbagegang. Som et led i den allerede gældende nationale skarvforvaltningsplan, er der siden 2001 i hver ynglesæson blevet reguleret en del af yngleparrenes reder og æg. Enkelte år er flere end 6.000 skarvreder blevet reguleret, men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil dræbe endnu flere af de sorte fugle. Læs resten

Lunde Larsen vil dræbe skarver

Skarven2015

Sådan ser kurven ud over de ynglende skarver i Danmark. Kilde: DCE.

På Mandø skyder de fredede bramgæs og knortegæs, på Bornholm jagter et specialkorps af jægere de fredede gråsæler, og nu skal skarven også have en omgang stålhagl. Det har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besluttet. Han siger 13. juni 2016 i en pressemeddelelse: –  Slut med, at skarve æder sig fede i fiskernes fangst.

For at begrænse skader på bl.a. laksebestanden i de danske vandløb er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på vej med nye muligheder for en mere aktiv regulering af skarv.

esben_lunde_larsen

Lunde Larsen vil have færre skarver, men hvem skal udføre det beskidte arbejde?

Antallet af skarv er de seneste år steget voldsomt, og mange af dem slår sig ned langs de danske kyster og fjorde. Det går ud over erhvervs- og lystfiskere, fordi skarven spiser sig mæt i de laks, snæbler og ørreder, som de lokale fiskere skal have i nettet. Derfor indfører miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen en ny og mere aktiv regulering af skarv, som vil træde i kraft 1. juli.

– Det går ikke, at skarven bruger danske kyster og fjorde som madkasse. Vi har fx tal, der viser, at skarv kan fortære op til halvdelen af de laks, der trækker igennem Ringkøbing Fjord om foråret. Der er behov for en mere aktiv regulering, så vi sikrer grundlaget for et stærkt fiskerierhverv og øger potentialet for fisketurisme langs de danske kyster, vandløb og åer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Tidligere har det særligt været det kystnære fiskeri, der har haft problemer med skarv, men i de seneste år har lystfiskere oplevet, at skarve æder fiskeyngel langt oppe i vandløbene.

Nye muligheder for regulering
Den nye forvaltningsplan giver to nye muligheder for regulering. Fremover vil man i en længere periode end i dag kunne skyde skarven langs vandløb med sårbare fiskebestande. Derudover vil den fremover kunne skydes de steder, hvor den opholder sig – såkaldte dag- og natrastepladser – ved vandløb og søer i perioden 1. august til 31. marts.

– Vi skal have fundet en bedre balance mellem skarv, mennesker og fisk. Det må ikke være sådan, at vi ved at beskytte en art som skarven, samtidigt får spist sårbare fisk som snæbel og laks i så stort et omfang, at både fisk og fiskere får dårligere vilkår. Den nye forvaltningsplan giver fiskerne mulighed for at skyde skarven, hvor den er til gene for deres fiskeri og for fiskeynglen. Samtidig sikrer vi, at skarven overlever og beskyttes som dansk ynglefugl, siger Esben Lunde Larsen.

Skarv 150

Ifølge sportsfiskernes stædige påstande er der næsten ingen grænser for, hvor store ædelfisk de sorte fugle kan stjæle. Billedmanipulation: Keld Skytte Petersen.

Udkastet til den nye forvaltningsplan har netop været i høring. Der bliver nu kigget på, om de indkomne høringssvar giver anledning til at rette planen yderligere til, før den træder i kraft.

Fakta:
I midten af 1990’erne lå antallet af skarvynglepar i Danmark stabilt på omkring 39.000. Herefter gik antallet tilbage og nåede et lavpunkt på 25.000 i 2013. I 2015 er antallet igen steget til 31.000.

Skarven betragtes særligt som et problem langs åløb, som fx Skjern Å samt i Ringkøbing Fjord-området, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bor. Konkret er den et problem for sårbare bestande af fisk, herunder laks, ørred, stalling, ål og snæbel. Snæblen er en stærkt truet laksefisk, som kun findes i Vadehavsområdet. Skarv giver også udfordringer andre steder i landet, i kystområder og ved åløb.

Den gældende forvaltningsplan for skarv er fra 2009. Udkastet til den kommende forvaltningsplan er udarbejdet med inddragelse af Skarvarbejdsgruppen, hvor både fiskerierhverv, lyst- og fritidsfiskeri og grønne organisationer deltager

Fhv. landbrugsboss lokker ludomaner med bonus til at spille igen

LudomaniSesHjernen_460x“Kom ind i kampen igen!«. Sådan lød det i et brev fra Danske Spil i januar 2016 til en 19-årig ludoman, som var stoppet med at spille et halvt år tidligere. Det skriver Politiken 14. juni 2016.

Som øverste ansvarlige for det statsejede selskab står svineproducent Peter Gæmelke, der er tidligere præsident for Landbrugsrådet, og som sin højre hånd har han pressechef Marie Grabow Westergaard, der er tidligere pressekonsulent hos den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Politiken er der flere eksempler på, at det statsejede selskab laver markedsføring over telefon, e-mail og brev til aktive og tidligere spillemisbrugere, men selskabet har ingen ambition om at ændre markedsføringen, der betragtes som en “konkurrenceparameter”.

Læs resten

Hvem ka’ sælge AB-frit grisekød? Bilka – måske…

AntibiotikaFriGris

“Aldrig” er et stort ord, især når producenten ikke vil fortælle, hvordan det foregår…

 

Bilka har for første gang udbudt svinekød med mærkatet “Opdrættet uden brug af antibiotika”, og produkterne bliver revet væk, siger Dansk Supermarked. Kædens pressechef ønsker dog ikke at oplyse, hvilke midler svineproducenterne har erstattet antibiotikaforbruget med.

Det er en ny “fodertype”, der gør det muligt, at grisene kan opdrættes helt uden brug af antibiotika. Sådan lyder det i store dagbladsannoncer fra supermarkedskæden Bilka, der har fået to landmænd til at producere grisene – og nu bebuder at man skal have flere landmænd til at levere grise til konceptet.

MadsHvitvedGrand

Mads Hvitved Grand, DS.

70 grise ugentligt

Bilkas direktør Mark H. Nielsen glæder sig over, at Bilka går forrest med en variant, som ikke før er blevet forhandlet på det danske marked.

“Danmark er et foregangsland inden for svineproduktion. Vi vil i Bilka gerne tage skridtet videre og bakke op om en ny opdrætsmetode, der kan holde grisene sunde og raske, så antibiotika næsten helt kan undgås,” siger Mark H. Nielsen til landbrugsavisen.dk.

I første omgang bliver den nye grisetype udelukkende solgt i Bilka, men senere sælges den både i Bilka og Føtex.  Til en start kan landmændene levere omkring 70 grise ugentligt til Dansk Supermarked Group, som Bilka og Føtex er en del af.

De to landmænd, der har omlagt produktionen til denne opdrætsmetode, skal leve op til kravene om, at højst 10 procent af grisene må behandles med antibiotika – og de må ikke sælges med mærkatet ”Opdrættet uden brug af antibiotika”.

Barnkyssersvin

Svineopdræt uden antibiotika er det bedste middel til at bekæmpe de frygtede MRSACC398-bakterier, der især findes i svinenes snuder.

Vi ville gerne høre nærmere om konceptet, bl.a. om der er skruet op for zinkforbruget, men Dansk Supermarkeds pressechef Mads Hvitved Grand er tavs. Vi har ellers stillet ham følgende spørgsmål, som må anses for det minimum af reel forbrugeroplysning, der bør følge det nye epokegørende produkt:

  • Hvor produceres grisene? Hvad hedder producenterne?
  • Hvordan udføres kontrollen med anvendelsen af antibiotika? Hvem garanterer, at der ikke snydes på vægten?
  • Hvilke mængder af zink anvendes i opdrættet?
  • Er grisene stadig halekuperede?
  • Hvor mange AB-frie svin resp. kilo svinekød kan I udbyde?

Læs resten

Usædvanlig perfidt L&F-angreb på Århus-forskere

Doed-ulv_IMG_5258

Hvad har antallet af jyske ulve at gøre med landbrugets kvælstofforurening? Ikke en pind,  skulle man mene, men på Axelborg hævdes der at være en skummel sammenhæng.

Under overskriften “Ulveskandale skaber mistillid til kvælstof-forskere” viderebringer journalist Frederik Thalbitzer 8. juni 2016 i landbrugsavisen et usædvanlig perfidt og usmageligt angreb på DCE-forskerne ved Århus Universitet. Thalbitzer citerer direktør Flemming Nør-Pedersen fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer for at stille det groteske spørgsmål: DCE-forskerne tog fejl med ulvene. Er den også gal med kvælstoftallene?

Læs resten

Gylleregnen kvæler de små orkideer

Billede1Bakkegøgeurt har gennem tiden været kendt fra mere end 50 lokaliteter på kalkrig jordbund i Østdanmark, men i dag kenders den kun fra tre lokaliteter i Himmerland, og den er rødlistet som “sårbar”.

Tilbagegangen skyldes ført og fremmest historisk opdyrkning af græsland. I dag er græsland beskyttet som overdrev i naturbeskyttelsesloven og må ikke opdyrkes og gødskes. Derfor er truslen mod levestedet nu først og fremmest ophør af græsning og efterfølgende tilgroning med buske og træer.

Næringstilførsel kan også være en trussel, særligt hvis græslandet grænser op til dyrket mark, men også som følge af det konstante nedfald af kvælstof fra luften.

(uddrag fra Wind, P. og Ejrnæs, R.: Danmarks truede arter. Den danske rødliste. Miljøbiblioteket nr. 1, Århus Universitetsforlag 2014.)

 

Se den lille film “Billigt flæsk eller smukke orkideer”.

 

 

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.