Grøn fornuft sejrer over vindmøller og jagthytter ude i skovene

Vindmøllerne i Østerild Plantage i Thy vakte stor folkelig modstand, men alligevel ville Venstre åbne skovene for endnu flere møller.

Det vækker glæde hos både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening (DN), at miljø- of fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har måttet udskyde en liberalisering af skovloven på ubestemt tid. Det skriver Altinget.dk 21. februar 2017.

Danmarks Naturfredningsforening, der indsamlede mere end 35.000 underskrifter mod lovforslaget, håber, at udskydelsen er udtryk for, at regeringen er kommet på bedre tanker.

”Regeringen foreslog noget, der virkede meget tilfældigt og meget lidt underbygget. Og så har stort set alle aktører været ude at sige, at der ikke var behov for det, regeringen ville,” siger DN-direktør for Natur og Plan, Michael Leth Jess.

Jan Ejlsted.

Friluftsrådets direktør, Jan Ejlsted, er også tilfreds med, at loven er udskudt.

”Det er på sin plads med lidt eftertænksomhed både i forhold til processen, hvor aktørerne skal inddrages og i forhold til, hvad vi egentlig vil med vores skove,” lyder det i en pressemeddelelse.

Læs resten

Ny økorekord – 500 mio. kilo dansk økomælk i 2016

Økoeksporten tager et vældigt spring fremad i 2017, mener Landbrug & Fødevarer.

De økologiske mælkeproducenter har i 2016 produceret mere mælk end nogensinde før. Ifølge de foreløbige tal fra Mejeriforeningen blev der i 2016 produceret i alt 499 mio. kg økologisk mælk, hvilket er en stigning på 6,1 pct. i forhold til 2015. Det er især eksporten, som skal drive afsætningen af den øgede mælkemængde. Denne lade nyhed bringer landbrugsavisen.dk 16. februar 2017.

Læs resten

K-formand stod alene bag underlødigt angreb på spidskandidat

Spørgsmålet om hvem, der skal repræsentere Konservative i Varde Byråd nærmer sig en farce. Vælgerformand Jørn S. Pedersen sagde fredag, at bestyrelsen vil af med spidskandidaten. fordi han er negativ overfor landbruget og snakker for meget om MRSA-epidemien. Nu siger næstformand Henry Hansen, at ingen i bestyrelsen er blevet spurgt!

Det skriver JyskeVestkysten 19. februar 2017.

Farcen kort fortalt
Fredag meddelte formand for Den Konservative Vælgerforening i Varde Kommune Jørn S. Pedersen, at et flertal i bestyrelsen ikke ønskede Niels Christiansen på opstillingslisten ved næste valg. Jørn Pedersen påstod, at det var længere tids politiske uoverensstemmelser, der havde ført til, at seks-syv ud af vælgerforeningens bestyrelse på otte mand ikke ønskede Niels Christiansen.

“Han har ingen erhvervsforståelse og så har han ingen respekt for landbruget”, sagde vælgerformanden om partiets hidtidige spidskandidat.

Nu skal det vise sig efter mødet i vælgerforeningens bestyrelse onsdag, hvad der op og ned. Og hvem der er respektivt inde i varmen og ude i kulden. Om det fortsat er Niels Christiansen, eller om det måske er Jørn Pedersen.

Farce med en spiller
Spillet om, hvem der skal repræsenteret de Konservative i Varde Byråd, ligner en farce. Eller måske snarere en tragedie. Om det er det ene eller det andet vil blive fastslået officielt efter møde i den konservative vælgerforenings bestyrelse på onsdag. Foreløbig står det klart, at formand Jørn S. Pedersen handlede på egen hånd, da han fredag ringede til JydskeVestkysten og ekskluderede listens spidskandidat Niels Christiansen fra fremtidig opstilling som konservativ i Varde.

– Der er sket det, at Jørn på egen hånd har lavet de avisartikler, siger den konservative vælgerforenings næstformand, Henry Hansen, og fortsætter:– Der er kun ét bestyrelsesmedlem, jeg ikke har været i kontakt med. Alle andre er lige så undrende som mig. Der er ikke andet at sige, end at ingen andre i bestyrelsen kendte til det.Hvad gør I ved en formand, der melder sådan ud?- Det kan du få at vide efter mødet på onsdag.

Klitplantør Niels Christiansen (K) har siddet i Varde Byråd i knap tolv år. Før da sad han otte år i Blåbjerg kommunalbestyrelse.

Ind i varmen igen
Byrådsgruppen, det vil sige Niels Christiansen, hvis konservative dage i weekenden så ud til at være talte, og kollega Erhardt Jull, der undrende fik beskeden om Niels Christiansens eksklusion mens han var på ferie, holdt møde søndag.

–  Vi er hen over weekenden også blevet orienteret af flere medlemmer af bestyrelsen for vælgerforeningen om, at formand Jørn Pedersen uretmæssigt har udsendt den pressemeddelelse i fredags, hvor beslutningen omtales som en bestyrelsesbeslutning, skriver de to i en pressemeddelelse.

Læs hele artiklen her.

Landbrugets lange arm slår til

Landbrugets diskrete indflydelse rækker i dag også ind i de konservatives rækker i Varde Kommune.

Formanden for den konservative vælgerforening i Varde Kommune, Jørn S. Pedersen, melder ud i følge JyskeVestkysten 17. februar 2917, at bestyrelsen ikke ønsker gruppeformand Niels Christiansen på opstillingslisten ved næste valg. Formanden begrunder beslutningen med hensynet til landbruget.

Klitplantør Niels Christiansen har videreført den grønne konservative profil fra Connie Hedegaards tid som miljøminister i 2007.

Efter næste valg vil Niels Christiansen, der de seneste otte år har været gruppeformand, ikke repræsentere De Konservative i Varde byråd. Formanden for vælgerforeningen, Jørn S. Pedersen, fortæller, at et flertal i bestyrelsen ikke ønsker Niels Christiansen på opstillingslisten ved næste valg,fordi han har udtalt sig om landbrugets strukturudvikling og svineindustriens MRSA-problemer. Det tager Niels Christiansen konsekvensen af.

Læs resten

Lunde Larsen fifler med livsvigtig human antibiotika til fordel for svineindustrien

– Hvis jeg ser på den danske liste, så er den i direkte modstrid med både WHO’s anbefalinger og min egen kliniske erfaring, siger professor Peter Collignon til DR.

Danmark følger ikke WHO’s råd om at bekæmpe resistens. Verdenssundhedsorganisationens ekspert mener, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens danske regler for antibiotika tilskynder svineavlerne til at bruge stoffer, der er ’kritisk vigtige’ for mennesker. Det skriver DR Nyheder, 17. februar 2017.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har en liste over, hvilke antibiotika der er vigtige for at redde menneskeliv. Derfor skal læger og dyrlæger være særligt varsomme med at bruge netop dem, i håb om, at bakterier ikke udvikler resistens overfor antibiotikaen.

Professor Peter Collignon, WHO.

– Hvis jeg ser på den danske liste, så er den i direkte modstrid med både WHO’s anbefalinger og min egen kliniske erfaring, siger Peter Collignon, der er formand for WHO’s ekspertudvalg for overvågning af antibiotikaresistens og professor i mikrobiologi.

Det viser sig, at regeringens vægtninger af antibiotika strider direkte mod WHO’s anbefalinger. Flere antibiotika, som ifølge WHO er kritisk vigtige for mennesker, optræder på den danske liste som almindelige antibiotika, som svineproducenten ikke behøver at være ekstra varsom med at bruge.

Hvis man ikke er varsom, så udvikler bakterier resistens – eller modstandsdygtighed – overfor disse antibiotika, der nu ikke længere kan slå bakterierne ihjel. Læs resten

Danske svineproducenter forsinker igen udfasning af zink

Det svage fald i anvendelsen af antibiotika i dansk landbrug overskygges af en voldsom stigning i anvendelsen af medicinsk zink. Imidlertid har zink også antibiotikaresistensskabende virkninger, som fremmer udvikling af MRSA-bakterier. Kilde: Dyrenes Beskyttelse med tilføjelse af 2015-forbruget ved gylle.dk.

Det er endnu engang lykkedes for dansk landbrug at forsinke en reduktion af erhvervets forbrug af zink, der alene anvendes for at tilpasse dyrene til et produktionssystem, som de har vanskeligt ved at tåle. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, 15. februar 2017.

Søren Wium-Andersen.

Det Europæiske Medicin Agentur, EMA, fremsendte i december 2016 en anbefaling til EU-Kommissionen om at forbyde anvendelsen af medicinsk zink, som agenturet i 2015 havde godkendt anvendelsen af. Baggrunden for forbuddet er, oplyser EMA til Feednavigator, at agenturet har fået kendskab til den danske rapport fra DCE fra oktober 2015, der viser, at der er fundet bekymrende store mængder af zink på danske landbrugsarealer, som i størrelse svarer til Fyn. Et forbud mod medicinsk zink vil reducere zinkforbruget i den danske svineindustri med en tredjedel. Læs resten

Svine-MRSA sætter ny smitterekord – og dræber endnu en patient

Foreløbig er der otte smitteinficerede patienter mere i 2016 end i det tidligere rekordår 2014, hvor 1280 danskere blev konstateret som bærere af MRSACC38.

Antallet af nysmittede danskere med svineindustriens antibiotika-resistente stafylokokker, MRSACC398, satte ny rekord i 2016 med mindst 1288 konstaterede smittebærere. Det er otte personer mere end den hidtidige rekord fra 2014, hvor 1280 personer blev fundet smittede. Endvidere var svinesmitten årsag til endnu et dødsfald i 4. kvartal af 2016, hvor blodforgiftning med svineMRSA dræbte en patient. Dermed er antallet af svineMRSA-dræbte oppe på syv personer. Det oplyser Statens Serum Institut, 7. februar 2017.

Reelt er antal af smittebærere væsentligt større, da Statens Serum Institut kun optæller nysmittede, dvs. personer der ikke tidligere har været bærere eller infektionsramte med MRSA-bakterier. Tidligere smittede personer sorteres simpelthen fra, og da der uundgåeligt vil ophobes stadig flere tidligere smittede (mindst 1200 årligt siden 2014), falder antallet af officielt registrerede smittebærere over tid, uanset at faldet ikke afspejler virkeligheden. Dette “falske” billede har allerede være udnyttet til propaganda-formål i landbrugspressen (se nedenfor).

Læs resten

De fælder løs

Det er ikke kun kævlerne, der fjernes fra skovene. Alt det øvrige ender i gigantiske kvasbunker, der tålmodigt ligger og venter på flismaskinen.

Udpegning af urørt skov skal speedes op. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i et indlæg på Altinget.dk biolog, cand. scient. 8. februar 2017.

Hvis Naturstyrelsen, som statens skovbrug hører under, ikke selv kan finde ud af at ophøre med den planlagte hugst i de dele af statsskoven, som ganske sikkert skal udlægges til urørt skov eller biodiversitetsskov, håber jeg på, at de partier, der stod bag ”Naturpakken”, snarest griber ind og får hugsten stoppet. Læs resten

Danish bacon – fyldt med MRSA-stafylokokker

Der er nu MRSA-bakterier i hver anden pakke dansk svinekød. 48 procent af det danske svinekød i supermarkederne indeholder resistente bakterier, viser ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, mens det kun gælder 28 procent af det udenlandske kød. Det skriver ingeniøren.dk 7. februar 2017.

Næsten halvdelen af det danske svinekød, som bliver solgt i landets supermarkeder, er inficeret med de antibiotikaresistente MRSA-bakterier. Det viser en undersøgelse, som Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år.

Styrelsen analyserede i alt 305 pakker med svinekød fra den danske detailhandel. I 48 procent af de prøver, hvor kødet stammede fra konventionelle danske grise, var der MRSA. Det samme gjaldt kun for 28 procent af det konventionelle udenlandske kød.

Dermed er forekomsten af svine-MRSA i det danske kølediske øget markant, siden Fødevarestyrelsen sidst ledte efter bakterien i 2011. Dengang var kun 10 procent af det danske kød inficeret.

»Det er en voldsom stigning, som afspejler den store udbredelse af MRSA i konventionelle svin,« siger professor Hans Jørn Kolmos, forskningsleder inden for klinisk mikrobiologi på Odense Universitetshospital.

Læs resten

Fakta-Fuglede truer CBS med ekstra-regning

Formanden for Bæredygtigt Landbrug (BL), gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen, som betalte Copenhagen Business School (CBS) 400.000 kr. for at få udarbejdet den kontroversielle rapport om dansk landbrugs rammevilkår, har krævet pengene retur, fordi CBS-ledelsen har besluttet, at rapporten trækkes tilbage og heller ikke udgives i en ny form. Oveni returbeløbet kræver landbrugslobbyisterne yderligere 450.000 kr.

Det skriver Forskerforum 8. februar 2017.

Nu truer de rabiate lobbyister med en ekstraregning for følgeomkostninger på 450.000 kr. – i alt 850.000 kr. Det er hvad BL angiveligt har bevilget til projektet til aflønning af eksterne og til indsamling af data: ”Hvis rapporten ikke offentliggøres, er disse tabt helt eller delvist. Det efterlader os med et mellemværende, vi skal have udlignet” (aktindsigt 17. januar).

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.