Muldlaget i jorden udpines, hver gang der sprøjtes med pesticider imod svampe, uønskede planter og insekter. Livet i jorden bliver slået ihjel – og dyrkningsjorden bliver mere og mere sårbar. Dertil kommer alle de øvrige ting, som pesticiderne smadrer, såsom rent grundvand, insekter, som bl.a. er forudsætningen for afgrødernes bestøvning og livet i naturen omkring os – og det er fattigt at tro, at naturen er adskilt fra menneskene. Foto: Redaktionen

Den grønne tænketank Concito er nu blevet til Danmarks sorte tænketank, når den argumenterer for, at pesticider er nødvendige også i fremtidens landbrug. Men muldlaget i jorden udpines, hver gang der sprøjtes imod svampe, uønskede planter og insekter

 

Af Fie Graugaard, stifter af Hanegal Landbrug, Hanegal A/S, Organic Future Aps, Organic Plant Protein A/S, 19. April 2024

Jorden rystede ved læsning af Landbrugsavisen d. 13. april 2024 (bragt på web 16. april), hvor Concitos seniorkonsulent Tavs Nyord er citeret for at sige: ”Af klimamæssige årsager har vi desværre behov for pesticider”.

Argumentet bag denne rimelig ekstreme udtalelse skulle være, at fremtiden har brug for ”arealeffektiv produktion”. Denne effektive udnyttelse af de dyrkede arealer kræver så – ifølge Tavs Nyord – at der anvendes pesticider.

Tavs Nyord bør betale sine skolepenge tilbage!

Sådan tog budskabet sig ud fra den sorte tænketank i landbrugsavisen.dk den 16. april 2024

Alle med “jord i hovedet”, inkl. forskere kloden rundt, ved, at skal vi kunne brødføde os selv i fremtiden – og ikke blot de næste 10 år – kræver det en frugtbar og modstandsdygtig jord. Det får vi ikke ved at udpine muldlaget. Og muldlaget i jorden udpines, hver gang der sprøjtes med pesticider imod svampe, uønskede planter og insekter. Livet i jorden bliver slået ihjel – og dyrkningsjorden bliver mere og mere sårbar.

Dertil kommer alle de øvrige ting, som pesticiderne smadrer, såsom rent grundvand, insekter, som bl.a. er forudsætningen for afgrødernes bestøvning og livet i naturen omkring os – og det er fattigt at tro, at naturen er adskilt fra menneskene.

Seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito

Nedbrydning af jorden

Det meget intensive og ”arealeffektive” landbrug dyrkes desuden oftest i monokulturer: Meget store marker med de afgrøder, der giver den største EU-støtte, og ikke hvad der giver det sundeste sædskifte. Et godt sædskifte med varierende afgrøder vil tillade jorden at opbygge humus, ikke hummus, hvis Concito skulle være i tvivl om stavemåden?

Vi lærte jo ikke noget om levende jord og humus i skolen, så ikke alle ved hvad vores fælles madpakke består af. Men uden en frugtbar jord – intet liv. Så Tavs Nyord har nok slet ikke lært dette? I så fald mangler tænketanken at få tanket op!

Et tilstrækkeligt indhold af humus i jordlaget er forudsætningen for:

 • sunde afgrøder
 • jordens vandbindingsevne
 • binding af CO2 i muldlaget
 • planternes optagelse af næringsstoffer
 • modstandsdygtigheden overfor plantesygdomme
 • muldlaget modstandsdygtighed overfor vejrlig og klimaforandringer.

De seneste 80 år er humusindholdet i dansk dyrkningsjord reduceret med 80 pct. – det er da til at huske!

Fra et humusindhold i jorden på i gennemsnit ca. 8 pct. til nu under 1,6 pct. Kloge folk med “jord i hovedet” vil mene, at der skal være minimum 5 pct. humusindhold i en sund og modstandsdygtig dyrkningsjord. Så vi går ganske enkelt mod ørkendannelse i den danske landbrugsjord.

At Concito så anbefaler, at vi skal huske at bruge pesticider og godt med kvælstof, er slemt for blodtrykket her hos en økologisk jordbruger og fødevareproducent.

Concito-artiklen var illustreret med dette ‘fakta’-opslag fra kemikoncernen Bayer, der lever af at fremstille de pesticider, som Concito kalder nødvendige i fremtiden

Fyld tanken op!

Det skal dog retfærdigvis nævnes, at Tavs Nyord er citeret for at nævne, at man jo også kan påvirke arealeffektiviteten ved at folk ændrer kostvaner.

Hvis Concitos bekymring handler om tilstrækkelige forsyninger af mad til mennesker, så kan det anbefales at fokusere på mere plantebaseret mad, forbyde madspild, måle udbytter fra landbruget i næringsstoffer og tanke op med tænkning, der rækker længere frem end de næste 10 høstår.

Vi kan brødføde 10 milliarder mennesker, hvis 80 pct. af proteinerne kommer fra planter og 20 pct. fra store græssende dyr, som primært lever på de marginale jorde, lyder konklusionen i en rapport fra Wageningen University.

Der er noget, der tyder på, at tænketanken kun tænker på CO2. Klimavenlige handlinger handler ikke kun om CO2! Hvis ikke vi tænker i helheder, så vil mange forhold blive ekstremt sårbare, og vi vil smadre fødevaregrundlaget og det gode liv på kloden.

Citat fra Concitos hjemmeside: ”CONCITO er Danmarks førende klimatænketank. Vores formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt.”

Anbefalingen til Concito vil derfor være: Få fat i relevant viden og pas på med troværdigheden som ”førende klimatænketank”. Husk, at grøn ikke kun er håbets farve og bevar uafhængigheden – hvis den er eksisterende?

Med håb om en fremtid for det gode liv på kloden.

Hos Organic Plant Protein i Hedensted produceres der plantekød, som er næsten identisk med animalsk kød. Her ses køkkenet med gryderne fyldt med plantekød. Billedet er fra prisoverrækkelsen som Årets Dyreven i 2021. Stifteren Fie Graugaard står yderst til højre med prisen, som personalet også var meget glade for. Pressefoto

Dette indlæg har været bragt i Økonu.dk den 19. april 2024. Vi gengiver det her med forfatterens tilladelse.

Bannerfoto: Kemisk dyrket hvedemark fra Danmark. Foto: Redaktionen

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Nora Tams,

  Jeg går ud fra at Seniorkonsulent Tavs Nyord, Concito er uddannet på en eller anden landbrugsskole. Desværre er det – mig bekendt -sådan at landbrugsuddannelserne her i landet er foregår med udgangspunkt i agrokemien og hvis man vil økologi må man gå andre steder hen

 2. Erik Bresler

  Det er forvirrende at en privat forening, hvor Landbrug og Fødevare deltager sammen med blandt andre Danish Crown, går ind for syntetisk sprøjtegift.
  Næsten lige så forvirrende som hvis bus og taxi selskaber i forening foreslog at forbyde cykler.

 3. Carsten Troelsgaard

  Det kan ikke være en tænketank, for så ville de vide, hvornår de skulle holde mund.

Skriv en kommentar