Assens Renseanlæg. Pressefoto

Udledningerne af fosfor fra det spritnye Assens Centrale Renseanlæg er tæt på 1/10-del af den tilladte udledning for de gamle renseanlæg. Ligeledes ligger kvælstofudledningen tæt på 1/3-del af det tidligere tilladte. Det giver en tiltrængt håndsrækning til havmiljøet og dyrelivet i Lillebælt

Myten om byspildevandet som den store forurener af havmiljøet får sig et rap over fingrene i Assens, der netop har indviet et supermoderne og effektivt renseanlæg. Det fremgår af en pressemeddelelse 17. april 2024 fra Assens Forsyning.

Henrik Gregers Boesen- Foto: Linkdin

Direktør Henrik Gregers Boesen siger: ”De flotte resultater understreger anlæggets tekniske potentiale, men viser også at vores kompetente driftsfolk og eksterne partnere har været dygtige til at fintune anlægget til optimal ydelse i anlæggets første leveår. Det arbejde fortsætter, og vi er glade for at anlægget på fornem vis har bevist sit værd, og at det bidrager positivt til ambitionen om en klimaneutral kommune i 2050”.

Meget mindre kvælstof og fosfor

Målingerne for 2023, der er foretaget af et uafhængigt tysk laboratorium, viser at anlæggets udledning af kvælstof og fosfor var på hhv. 5.400 kg og 260 kg. Det svarer i 2023 til godt 1/3-del og 1/6-del af de tilladte udledte mængder for det nye Assens Centrale Renseanlæg.

Flyvende start

Michael Dissing Nielsen, der har været overordnet ansvarlig for opførelsen af det topmoderne anlæg i udkanten af Assens siger: ”Det første driftsår lover godt for anlæggets fremadrettede udledninger. Normalt skal et nyt renseanlæg have en vis indkøringsperioden før især den bakteriologiske renseproces fungerer optimalt, men vi har nærmest fra dag ét set meget fine udledningstal. Jeg ser frem til at følge udviklingen efterhånden som vi får mere og mere spildevand ind på anlægget i de kommende år”.

Iltsvind har intet at gøre med spildevand

En vigtig brik i spildevandsstrategien

Assens Centrale Renseanlæg er en vigtig brik i Assens Forsynings centraliserede Spildevandsstrategi mod 2032, der skal sikre at spildevandet fra hele kommunen ledes til Assens. Forudsætningen for at dette lykkes er den igangværende adskillelse af regn- og spildevand, nye afskærende ledninger fra nord til syd i kommunen, samt etableringen af regnvandsbassiner. Spildevandstrategien handler om at fremtidssikre spildevandskapacitet- og håndtering, samt at kunne imødekomme nye skærpede krav til udledning i Danmark og EU. På denne måde vil konsekvenserne af hyppigere og kraftigere nedbør blive afbødet, og der vil ske en forbedring af vandmiljøet.

Frem mod deres nedlæggelse i 2027 drifter Assens Forsyning A/S fortsat renseanlæg i Hårby, Holmehave, Tommerup St., mens renseanlæggene i Aarup og Vissenbjerg forventes nedlagt frem mod 2032. De fem renseanlæg viser, i lighed med Assens Centrale Renseanlæg, også meget lave udledningstal.

Om Assens Centrale Renseanlæg

 • Placeret i udkanten af Assens By, og sat i drift den 4. januar 2023
 • marts 2024 leverer anlæggets biogasproduktion ca. 40% af den el anlægget behøver samt alt den varme, der forbruges til opvarmning af Forsyningsparkens faciliteter. På sigt forventes anlægget samlet at producere mere energi end det forbruger, samt yderligere CO2 reduktioner
 • Anvendelser biosorption-teknologi (energieffektiv udskillelse af kulstof fra spildevandet)
 • Anvender biologisk rensning af spildevandet (Step feed-system)
 • Minimale lugtgener grundet overdækkede procestanke suppleret med luftrensning

Bannerbillede: Assens er en af de helt gamle provinsbyer, men nu med hypermoderne rensning af spildevand. Foto: Wikipedia

Visited 25 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Allan Gylling Olsen

  Ved du, hvordan anlægget er opbygget?

 2. Lars Lundbæk

  Tænkte på om ikke Landbruget kunne bruge det bedste gamle renseanlæg til at rense gyllen for næringsstoffer før eller efter afgasning. Måske genvinding af nyttestoffer?? Økonomisk ved det ikke, naturen,markerne og havmiljø sukker efter nye anderledes løsninger – medens vi snakker.

Skriv en kommentar