Her kan du tjekke de 10 bedste og de 10 værste kommuner at flytte til, hvis du søger en sprøjtefri hverdag. Scorelisten er udarbejdet på grundlag af de lovpligtige sprøjteindberetninger, som Miljøstyrelsen har udleveret som svar på en begæring om aktindsigt. Du kan tjekke samtlige 98 kommuner på denne liste

Guide til de bedste og de værste kommuner at bo i når det gælder forureningen med sprøjtegifte fra landbrug, skovbrug og gartnerier

Efterhånden er det en velkendt kendsgerning, at der er rester af sprøjtegifte overalt i miljøet, i drikkevandet, i jorden og i luften, hvor du end befinder dig. Medmindre du spiser og drikker strikt økologisk, så tisser du også rester af sprøjtegifte hver eneste morgen. Kendt er det også, at barnløshed, brystkræft og Parkinsons Sygdom er knyttet til sprøjtegiftene.

Så hvad skal man vælge, hvis familien og en selv ønsker en opvækst fri for denne dræbende kemiske forurening i verdens hårdest dyrkede land? Helt nemt er det ikke og valgene er få, men her kommer dine muligheder.

Baseret på en aktindsigt i de lovpligtige indberetninger af forbruget af sprøjtegifte til Miljøstyrelsen kan vi offentliggøre de 98 danske kommuners score på listen over giftbrugere.

Pesticider fra landbruget kan udløse Parkinsons sygdom  

Her skal du bo

Hvis du vil leve i fred for sprøjtegifte, så er Fanø Kommune nr. 1 uden for hovedstadsområdet. Vadehavsøen ud for Esbjerg har seks registrerede landmænd, men ingen af dem anvender lovpligtige sprøjtegifte, så hele den 56 km2 store ø og dens 3400 indbyggere er sprøjtefrie.

Brøndby, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre og Vallensbæk er også kommuner med nul sprøjtegifte, men det skyldes fravær af landbrug.

Her skal du ikke bo

Værst står det til i Lolland, Langeland og Samsø Kommuner. Helt op til 96-97 pct. af samtlige agrovirksomheder i disse kommuner bruger løs af sprøjtegiftene. På Lolland sprøjter 260 ud af 270 virksomheder med gennemsnitligt 20 forskellige sprøjtegifte. På Langeland sprøjter 97 ud af 100 virksomheder, og de bruger i gennemsnit 20 forskellige gifte hver, og på Samsø er det 51 ud 53 virksomheder, der sprøjter med gennemsnitligt 22 kemiske midler.

Det viser udtræk af de lovpligtige indberetninger for perioden 2022-23 til Miljøstyrelsen.

Er Samsø en grøn ø? Næppe…

Samsø er ikke grøn

Samsø Kommune indtager en særstilling, fordi Kattegatøen langt fra er så grøn og økologisk, som turistbrochurerne ofte giver det indtryk af.

Øens dominerende agrovirksomhed, Brdr. Kjeldahl A/S, indtog i 2021 førstepladsen på den nationale rangliste over brugere af flest forskellige kemiske sprøjtemidler. Denne virksomhed, der er hovedleverandør af kartofler og grøntsager til Dansk Supermarkeds Netto-butikker, anvender op til 67 forskellige sprøjtegifte. Blandt giftene findes man bl.a. Reglone, der er et særdeles omdiskuteret kemisk middel, fordi det forbindes med risikoen for at udvikle Parkinsons Sygdom.

Tjek selv

Vi har spurgt borgmester Frank Jensen i Fanø Kommune om hans syn på øens iøjnefaldende position som fri for sprøjtegifte. Her kommer hans svar:

Borgmester Frank Jensen, Fanø.

“Fanø Kommune har bevidst valgt ikke at anvende pesticider, fordi kommunen ønsker at bevare den helt unikke natur, som vi har – det gælder både plante- og dyreliv. Det unikke understreges af udpegningerne af vores natur i Natura 2000-sammenhæng, som en del af Nationalpark Vadehavet og Unesco verdensarven. Vi bruger det ikke i markedsføring af os selv – det hænger bl.a. sammen med, at naturen på Fanø er så unik, at den taler for sig selv.

Venlig hilsen

Frank Jensen, borgmester”

Vi har også bedt borgmestrene i de 5 mest belastede kommuner om at forklare, hvad der gøres for at beskytte borgerne mod de mange sprøjtegifte, men ved reaktionens afslutning havde ingen af dem svaret.

Vil du selv prøve at kontakte dem, så får du adresserne her:

Lolland Kommune

Borgmester Holger Schou Rasmussen (A)

E-mail: borgmester@lolland.dk

Langeland Kommune

Borgmester Tonni Hansen

tonhan@langelandkommune.dk

Samsø Kommune

Borgmester Marcel Meijer

aumme@samsoe.dk

Guldborgsund Kommune

Borgmester Simon Hansen

siha@guldborgsund.dk

Kerteminde Kommune

Borgmester Kasper Ejsing Olesen

pol-keo@kerteminde.dk

Bannerbillede: Halvdelen af Danmarks areal sprøjtes mindst en gang hvert år af agroproducenterne. Foto: Piqsels

Visited 91 times, 4 visit(s) today

Kommentarer

 1. Marianne

  Stor tak for at lave kommuneoversigten med sprøjtede arealer, en sådan har jeg længe søgt. Er der nogen der ved om der også er lavet et danmarkskort over sprøjtede landbrugsarealer?

  • Du kan gå ud fra, at alle landbrugsarealer, der ikke er certificeret økologiske, bliver sprøjtet mindst en og ofte flere gange årligt. Det gælder for ca. 98 % af al konventionel landbrugsjord, dvs. knap halvdelen af Danmark.
   Vh Redaktøren

 2. Søren Wium-Andersen

  Der sprøjtes ivrigt i en række af de nævnte kommuner

 3. Søren Wium-Andersen

  Der sprøjtes ivrigt i en række af de nævnte kommuner
  For at få et indblik i forbruget af pesticider på kommune basis er det ikke tilstrækkeligt alene at se på den her i indlægget anvendte indberetning. Indberetningen omfatter ikke statens, regionernes og kommunernes forbrug af pesticider. De skal indberette deres forbrug af pesticider til Miljøstyrelsen hvert tredje år. Den seneste publikation herom med titlen: ”Undersøgelse af forbruget af pesticider på offentlige arealer i 2020” blev udsendt i juni 2021 og kan findes på adressen https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2021/05/978-87-7038-315-8.pdf

  Rapporten viser blandt andet forbruget af de pesticider, der blev anvendt til ukrudtsbekæmpelse på banearealaerne af såvel DSB som jernbaneselskaberne i byområderne.
  I 2023 anvendte Movia følgende plantebekæmpelsesmidler, metaxon, glyphosat, DFF, U46 på deres banelegemer. DFF er et PFAS middel.

 4. Susan Andersen

  Linket til listen over alle kommunere duer ikke længere?

Skriv en kommentar