Seneste / Populære

Dan J. freder små landbrug

Efter stigende protester fra landbrugsorganisationerne har regeringen bøjet sig, og sammen med alle Folketingets partier er fødevareminister Dan Jørgensen blev enig om at undlade at gøre de mindre landbrug fredløse  i EU’s landbrugsreform.

Svine- og minkfabrikker skal være “risikozone” for MRSA-smitte

Ethvert forsøg på at skabe en MRSA-fri svineproduktion i Danmark opgives nu, før industrien overhovedet har gjort forsøget. Det er Fødevareministeriet, der har besluttet, at svineproducenter og deres omgivelser skal finde sig i de farlige infektioner fra svinenes CC398 MRSA-stafylokokker. Fremover skal samtlige 4100 svinefabrikker […]

Brutal jagt på storke vækker stor harme blandt fuglevenner

Libanon har udviklet sig til et sandt paradis for krybskytter, men til et helvede for Europas trækfugle. På trods af at lovgivningen forbyder jagt på trækfugle, er landets nationalsport ved at blive krybskytteri. Det skriver organisationen Stop Hunting Crimes på sin facebook-side i januar 2014. 

Finansministeriet truer den nationale naturfond

Blot to måneder efter at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) ved en højtidelig ceremoni underskrev aftalen om Den Nationale Naturfond, som skal sikre mere og bedre natur, er Finansministeriet i fuld gang med at ødelægge projektet. Staten bidrager med 500 millioner kroner, mens Aage V. Jensens […]

300.000 høns brænder ikke ihjel af sig selv

I USA er stordriftstanken for længst slået igennem, men det betyder også, at uheld og katastrofer sker i storskalaformat. Her er en historie, der klart demonstrerer den mørke side af det ekstreme landbrug, der er på vej i EU. Hvorfor er disse ”landmænd” ikke bandlyst […]

Europa-Parlamentet vedtager ambitiøse klimamål

Med stemmerne 341 for og 263 imod har Europa-Parlamentet netop vedtaget at bakke op om EU’s miljø- og industriudvalgs anbefalinger om en ambitiøst klimakurs, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 40 procent, et energieffektiviseringsmål på 40 procent og andelen af vedvarende energi skal op på 30 […]

Dan J. vil både sprøjte og gødske miljøfokusarealer

Fra 2015 bliver 30 pct. af landbrugsstøtten støtten betinget af, at landmændene overholder tre “grønne” krav. De grønne krav betyder, at man på den enkelte bedrift skal dyrke flere afgrøder og have et areal med miljøfokusområder, men dele af agroindustrien er gået til modangreb, og tilsyneladende […]

MRSA-sabotage mod Ombudsmanden skjult for Dan J.

De tre “skurke” i MRSA-sagen: fhv. fødevareminister Mette Gjerskov (S), der besluttede hemmeligholdelsen, overlæge Robert L. Skov, SSI, der forsøger at sabotere Ombudsmandens afgørelse, og svinefabrikant Henrik Mortensen der kræver fuldstændig tavshed om de inficerede fabrikkers placering.   I næsten to år har myndighederne tilbageholdt […]