Afsløring: Landbrugets svampemidler slår humlebierne ihjel i hele landskaber

Bombus ternarius – en af de nordamerikanske humlearter, der er ramt af svampemidlerne.

Svampemidler er den stærkeste faktor i forbindelse med de voldsomme tilbagegange i bestande af humlebier i større landskaber. Det overrasker forskerne, men føjer endnu en trussel til mod de livsvigtige bestøvere. Det skriver The Guardian, 29. december 2017.

Almindeligt anvendte svampedræbende sprøjtegifte er den stærkeste faktor i forbindelse med de stejle fald i bestandene af humlebier i USA, ifølge den første fuldskala analyse på landskabsplan.

Det overraskende resultat har foruroliget bieksperter, fordi fungicider er målrettet mod mug og svampe – ikke mod insekter – men synes nu at være årsag til større skadevirkninger. Hvordan fungicider dræber bier, undersøges nu, men det vil sandsynligvis vise sig at være ved at gøre dem mere modtagelige for den dødbringende nosema-parasit eller ved at forstærke giftigheden af ​​andre pesticider.

Den udbredte nedgang i bier og andre bestøvere er bekymrende, fordi de befrugter omkring 75 procent af alle fødevareafgrøder, hvor halvdelen af ​​bestøvningen udføres af vilde arter. Pesticider, ødelæggelse af levesteder, sygdomme og klimaændringer har alle været impliceret i nedgangene i bibestande, men relativt lidt forskning er blevet udført på det komplekse spørgsmål om, hvilke faktorer der forårsager mest skade.

Map of US usage of chlorothalonil in 2002. Put together by the USGS, and downloaded from http://ca.water.usgs.gov/pnsp/pesticide_use_maps/show_map.php?year=02&map=m5007 This will go into chlorothalonil.

Den nye undersøgelse, der blev offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, anvendte massiv maskinkraft og statistiske metoder til at analysere rollen af ​​24 forskellige faktorer for at forklare tilbagegangen for fire humlearter på 284 steder i 40 amerikanske stater. Disse faktorer omfattede breddegrad, højde, habitattype og skadevirkning, befolkningstæthed og anvendelsen af pesticider.

Professor Scott McArt.

“Vinderne” i forudsigelsen af ​​årsagerne til både nosema-prævalens og indskrænkning af udbredelse var fungicider,” sagde Scott McArt ved Cornell University i USA, og som ledede den nye undersøgelse. Især var chlorothalonil, det mest anvendte svampemiddel i USA, stærkest forbundet med nosema, mens det totale fungicidforbrug gav den bedste forudsigelse for tilbagegang i humlebibestandene.

“Jeg var helt overrasket,” sagde Scott McArt. “Svampedræbende midler er stort set blevet overset. Nogle laboratoriebaserede undersøgelser har vist, at fungicider kan gøre nosema meget værre i bier, sandsynligvis ved at dræbe fordelagtige tarmmikrober. “Vi dokumenterer nu, at det som folk viser i laboratoriet, også sker ude i landskabet i større målestok.”

Læs hele artiklen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.