En “tilfældig” bruger af vores natur slår alarm…

Bækørred. Foto: Eric Engbretson for U.S. Fish and Wildlife Service/commons.wikimedia.org.

Denne beretning fra virkeligheden derude har vi modtaget fra Peter Jørgensen. Åens navn holder han for sig selv af gode grunde, men er der andre læsere, der har gjort de samme erfaringer, hører redaktionen gerne fra jer.

Jeg er lystfisker, og har igennem mit efterhånden lange liv altid holdt meget af at fiske i de danske åer. I 2014 opdagede jeg en forholdsvis stor og spændende å i mit nærområde. Jeg fik undersøgt, hvem der havde rettighederne til at fiske der, og blev glædeligt overrasket over, at der var frit fiskeri.

Så var det tid til at fiske, og jeg var spændt på om der var noget interessant at fange.
Vandet og forholdene så gode ud, åen løber ud i en fjord, så muligheden for en havørred burde være tilstede. På min første tur blev jeg bekræftet i, at det var en spændende å, jeg fangede en mindre bækørred, som selvfølgelig blev genudsat.

HEN OVER SOMMEREN og efteråret 2014, blev det til adskillige fine bækørreder, og til min

store glæde også fine havørreder. Som skrevet tidligere var forholdene fine denne sommer, ikke nævneværdigt med alger og generende grøde i åen. Dog kunne jeg se, at åen løber igennem og afvander et stort landbrugsområde (åen er ca. 25 km lang), dette kunne sommetider ses på farven af vandet.

Vandpragtnymfen lever ved de sunde vandløb. Foto: Bent Lauge Madsen

Foråret, sommeren og efteråret 2015 var en god sæson, og samme forhold som i 2014.
I foråret 2016 var den nye landbrugspakke trådt i kraft, og det første jeg bemærkede ved åen var at reglerne omkring randzonerene var ændret. Hvor jeg tidligere gik på nogle fine stier et godt stykke fra åen, måtte jeg nu gå meget tæt på vandet, hvilket dog er til at leve med.

DA VARMEN OG SOMMEREN KOM, begyndte alge- og grødevæksten at tage til. I juni/juli måned blev det umuligt at fiske der, grøden havde helt lukket åen. Jeg må indrømme at tanken strejfede mig, kan det virkelig gå så stærkt? At hvis åen får tilført x antal tons mere kvælstof, så eksplodere væksten af alger og grøde på denne måde.

Meget tyder på det. Sæsonen 2017 har været magen til. Foråret var ok, men da varmen kom lukkede det hele igen. Denne sommer og efterår har været ekstremt vådt, så forholdene i åen og ikke mindst i fjorden er jeg ikke i tvivl om, er kraftigt forringet. Nu er jeg jo nok det man med rette kan kalde en “tilfældig” bruger af vores natur, og ikke forsker. Dog siger mine sanser mig, at der er noget der ikke er som det burde være. Efter adskillige års forbedringer var vores natur på rette vej, men nu tyder meget på at vi lige er gået et kæmpe skridt tilbage.

SÅ MON IKKE det er en ide at sætte landbrugspakken på stand by, og få undersøgt hvilke konsekvenser den øgede udledning allerede har haft på vores miljø?

Med venlig hilsen
Den bekymrede og frustrerede lystfisker.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.