Seneste / Populære

Landmænd skovler penge ind

Det lysner for landbruget. I 2013 forventes indkomsterne at nå op på et forholdsvis højt niveau. Det skriver Ritzau 20. juni på baggrund af en ny indkomstprognose fra det såkaldte Videncentret for Landbrug. Alle landmænd kommer til at tjene gode penge, og i de fleste […]

Skattefidus kan give millioner

Landbrugsavisen, der fungerer som medlemsblad for landbrugets organi-sationer, bragte 19. juni en artikel, der anbefalede en fidus til at slippe for at betale skat. Metoden, der ikke er ulovlig, sikrer, at sælgeren kan spare op til flere millioner kroner i skat.

Svinebakterie smitter flere og flere

En stikprøve på 99 landbrug fra 2012 viser, at 16 procent af de personer, der arbejder i eller omkring staldene, er smittet med den multiresistente bakterie MRSA. I 2011 var det 12,7 procent, og i 2010 lå tallet på 10,9 procent. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø […]

Trods millionkrav bør vandboringer beskyttes

Alle danske vandboringer bør beskyttes mod sprøjte-gift. Sådan lød forslaget fra både folketingspolitikere, eksperter og brancherepræ-sentanter, da DANVA og Danmarks Naturfrednings-forening holdt workshop 14. juni om rent drikkevand på Folkemødet på Bornholm. Workshoppens deltagere var enige på tværs af interesser om, at det ikke kan […]

Forfejlet fokus på penge til landbruget skader kommunen

Foreningen for kommunale teknik- og miljøchefer afholdt den årlige konference på Nyborg Strand, 29.- 30. maj, hvor ca. 600 kommunalt ansatte deltog. Det mest velbesøgte debatarrangement handlede om natur og landbrug, hvor Kjeld Hansen debatterede konklusionerne i Natur- og Landbrugskommissionens rapport med miljøchef Hans Roust […]

Sprøjtesvinene er på spil

Landmanden havde udlagt den lovpligtige randzone, men han “glemte” lige, hvad formålet var – at skåne vandmiljøet for gødningsstoffer og sprøjtegifte. Så han gav randzonen en tur med giftsprøjten. Det er helt klart idiotisk – og  ulovligt. Billedet er optaget 6. juni 2013 fra Tingvejen […]

Karen Ellemann skyld i lukning af stort naturområde

Et enestående naturområde er nu endegyldigt lukket af for offentlig-heden. Det sker efter Natur- og Miljøklagenævnet har annulleret en fredning af Saltbæk Vig, som havde til formål at åbne det ellers hermetisk lukkede private naturparadis. Årsagen til den nye kendelse er en ændring af naturbeskyttelsesloven, […]

De store æder de små

Udtyndingen af livet på landet fortsætter med stor styrke trods alle gode politiske hensigter og erklærede målsætninger. I 2012 faldt antallet af selvstændige landbrugsbedrifter i Danmark atter med 1,8 pct. i forhold til året før, så vi nu har under 40.000 landbrug i Danmark – helt […]

Landmænd sprøjter løs

Trods advarsler fra både politikere og eksperter fort-sætter landbruget uhæmmet med at bruge stadig flere kemiske hjælpemidler til vækstregulering og bekæmpelse af insekter, ukrudt og svampe. I 2012 eksplode-rede salget af sprøjtemidler i Danmark med en stigning på 19,3 procent. Det viser den netop offentliggjorte […]