Er der glyphosat i dine øller, kan det skyldes vind og vejr

Her er den usande pressemeddelelse fra DLG.

Glyphosat i dansk maltbyg kan være utilsigtede restværdier fra eksempelvis afdrift, siger grovvareforretningernes brancheorganisation, Dakofo, til landbrugsavisen.dk. Udtalelsen kommer i et forsøg på at bortforklare fund af glyphosat i 25 procent af årets kontrolprøver hos malteriet Viking Malt A/S.

Udtalelsen kan også læses som et dementi af en pressemeddelelse (13. dec.) fra DLG-direktør Mogens Frederiksen, som hævdede, at ”danske landmænd er stoppet med at bruge glyphosat til at nedvisne maltbyg.”

Her er dokumentationen fra malteriet Viking Malt A/S.

Viking Malt A/S, der er landets største malteri, har i 15 test fundet glyphosatrester i fire partier. Glyphosatindholdet var på mellem 0,02 og 0,16 milligram pr. kg. Fundene rejser spørgsmålet, om de danske landmænd stadig nedvisner maltbyg med glyphosat, eller om DLG-direktøren lyver, når han påstår det modsatte?

Mogens Frederiksen sparede ikke på de store ord i pressemeddelelsen: ”Dansk maltbyg forbindes med kvalitet i verdensklasse, og det er meget positivt, at landmændene gennem en stor indsats i år har dyrket maltbyg uden brug af glyphosat før høst. Det er flot, og det er noget, som malterierne og bryggerierne kvitterer for. Dermed er landmændene med til at styrke afsætningen af maltbyg på verdensmarkedet, der giver landbruget en ekstraindtægt på et trecifret millionbeløb om året.”

”Det har vi aldrig sagt”

Hverken kommunikationsdirektør Jes Randrup hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg eller DLG selv har ønsket at kommentere pressemeddelelsen endsige dokumentere påstandene om det rene korn, men henviser til grovvareforretningernes brancheorganisation, Dakofo.

Koncernkommunikations-chef Jes Randrup er tavs som en østers.

Overfor landbrugsavisen.dk dementerer direktør Asbjørn Børsting nu den bombastiske påstand om glyphosatfri maltbyg. Direktøren siger om DLG-pressemeddelelsen ifølge landbrugsavisen.dk:

Direktør Asbjørn Børsting, Dakofo.

“Vi har aldrig sagt, at det ville føre til, at der ikke kunne være glyphosat over detektionsgrænsen. Vi har sagt, at vi samlet har et mål om at komme ned på det laveste niveau i Europa, og det har vi nået.”

Han påstår, at indholdet af glyphosatrester i dansk maltbyg nu ligger på niveau eller under tilsvarende tal i Tyskland, hvor nedvisning af maltbyg er forbudt.

Dakofo besluttede i 2016, at deres medlemmer i deres kontrakter ville forbyde, at danske landmænd nedvisner maltbyg med glyphosat. Det skyldtes krav fra kunderne – især tyske malterier – om at undgå glyphosatrester. Samme krav har der været for brødkorn i en del år. Glyphosat bruges dog fortsat til nedvisning af foderkorn.

Som vinden blæser

Asbjørn Børsting anerkender fundene af glyphosat i hver 4. kontrolprøve hos Viking Malt A/S, men han mener ganske overraskende, at glyphosatforureningen kan stamme fra afdrift fra nabomarker.

“Det er det, man kan kalde utilsigtede restværdier,” siger Asbjørn Børsting.

Han medgiver dog, at han ikke kan garantere, at alle landmænd har overholdt kontraktbetingelserne og undladt nedvisning.

“Vi kan jo ikke garantere noget 101 procent, men vi kan bare sige, at med vores monitoreringstal er vi nede i et gennemsnit, hvor vi har svært ved at komme længere ned.”

Ifølge Dakofo-direktøren er det ikke usandsynligt, at maltbyghøsten 2017 er forurenet af glyphosat-tåger fra sprøjtede nabomarker. Direktøren åbner dermed en helt ny diskussion om den generelle landskabsforurening med sprøjtemidler, der åbenbart er langt mere omfattende, end hvad Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer sædvanligvis vedgår.

Comments

comments

En kommentar til Er der glyphosat i dine øller, kan det skyldes vind og vejr

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.