Danske svin lider stadig

Halebid og ulovlig halekupering præger stadig dyrene på de danske svinefabrikker. Foto: Arkiv.

Resultaterne af Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol for 2016 viser, at der bliver givet sanktioner i en tredjedel af besøgene i svinestaldene. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) varsler mere målrettet kontrol. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeren, 21. december 2017.

På 307 besøg i danske svinestalde i 2016, gav Fødevarestyrelsen mindst én sanktion på hvert tredje besøg. I tre tilfælde var forholdene så dårlige, at der blev indgivet politianmeldelse. Det viser den nye opgørelse ’Dyrevelfærd i Danmark 2017’, som netop er offentliggjort.

– Det er mildest talt ikke tilfredsstillende. Tallet ligger på samme niveau som 2015, og det er ikke godt nok. Det skal gøres bedre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De hyppigste problemer er begrænset adgang til rodemateriale til svinene eller problemer med syge dyr, som ikke får den fornødne pleje. Derfor varsler Esben Lunde Larsen nu et særligt kontrolspor, som fra næste år vil sætte særligt fokus på dyrevelfærden i svinestaldene.

Karina Due, DF, kræver skrappere kontrol med svinefabrikkerne.

– Andelen af halekuperede svin i Danmark er alt for høj, og jeg vil have tallet ned. Der er behov for et nyt kontrolkoncept, som målrettet sætter ind over for halekupering. Dette vil blive understøttet af særlige kontrolaktioner, som skal udføres af Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold. Der vil blive krav om skriftlig dokumentation for, at landmanden har forsøgt at forebygge halekupering. Halekupering skal jo kun finde sted i de tilfælde, hvor andre løsninger allerede er forsøgt, siger Esben Lunde Larsen.

Dansk Folkeparti bakker op om ministerens nye linje:

– Vi kan kun bakke op om, at der sættes særligt fokus på dyrevelfærden, når Fødevarestyrelsen er på kontrol. Vi skal ikke acceptere, at der i hvert tredje besøg på svinebesætningerne bliver fundet forhold, som ikke er i orden, og derfor er en målrettet dyrevelfærdskontrol vejen frem i dette tilfælde, siger dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti Karina Due.

Se resultaterne af dyrevelfærdskontrollen her

Resultaterne af kontrollen af dyrevelfærd på slagterier og kontrollen af transport af dyr forventes offentliggjort i første kvartal 2018.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.