Halebid og ulovlig halekupering præger stadig dyrene på de danske svinefabrikker. Foto: Arkiv.

Resultaterne af Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol for 2016 viser, at der bliver givet sanktioner i en tredjedel af besøgene i svinestaldene. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) varsler mere målrettet kontrol. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeren, 21. december 2017.

På 307 besøg i danske svinestalde i 2016, gav Fødevarestyrelsen mindst én sanktion på hvert tredje besøg. I tre tilfælde var forholdene så dårlige, at der blev indgivet politianmeldelse. Det viser den nye opgørelse ’Dyrevelfærd i Danmark 2017’, som netop er offentliggjort.

– Det er mildest talt ikke tilfredsstillende. Tallet ligger på samme niveau som 2015, og det er ikke godt nok. Det skal gøres bedre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De hyppigste problemer er begrænset adgang til rodemateriale til svinene eller problemer med syge dyr, som ikke får den fornødne pleje. Derfor varsler Esben Lunde Larsen nu et særligt kontrolspor, som fra næste år vil sætte særligt fokus på dyrevelfærden i svinestaldene.

Karina Due, DF, kræver skrappere kontrol med svinefabrikkerne.

– Andelen af halekuperede svin i Danmark er alt for høj, og jeg vil have tallet ned. Der er behov for et nyt kontrolkoncept, som målrettet sætter ind over for halekupering. Dette vil blive understøttet af særlige kontrolaktioner, som skal udføres af Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold. Der vil blive krav om skriftlig dokumentation for, at landmanden har forsøgt at forebygge halekupering. Halekupering skal jo kun finde sted i de tilfælde, hvor andre løsninger allerede er forsøgt, siger Esben Lunde Larsen.

Dansk Folkeparti bakker op om ministerens nye linje:

– Vi kan kun bakke op om, at der sættes særligt fokus på dyrevelfærden, når Fødevarestyrelsen er på kontrol. Vi skal ikke acceptere, at der i hvert tredje besøg på svinebesætningerne bliver fundet forhold, som ikke er i orden, og derfor er en målrettet dyrevelfærdskontrol vejen frem i dette tilfælde, siger dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti Karina Due.

Se resultaterne af dyrevelfærdskontrollen her

Resultaterne af kontrollen af dyrevelfærd på slagterier og kontrollen af transport af dyr forventes offentliggjort i første kvartal 2018.

Visited 5 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.