På opfordring har havbiolog Gunni Ærtebjerg skrevet denne kommentar 17. december 2017 til forureningen med sprøjtegifte fra landbrug og gartnerier:

Gunni Ærtebjerg.

Jeg fatter ikke, at konventionelle landmænd kan leve med, at de fødevarer, de sender ud til os forbrugere, for svinekøds vedkommende fyldt med multiresistente MRSA bakterier, og for vegetabilske produkters vedkommende forgiftet med sprøjtegifte, sprøjtet op til en uge før de høstes, og dermed indeholder gift, når de ligger i supermarkederne.

Vi har næsten alle glyphosat fra RoundUp i kroppen, babyer, børn og voksne. Landmændene henholder sig til, at sprøjtegiftene er godkendt af Miljøstyrelsen, og derfor nok uskadelige for miljøet og konsumenterne.

Men de undersøgelser, som ligger til grund for Miljøstyrelsens godkendelse, er for det første kortvarige, for det andet foretaget eller betalt af producenten, der bare er interesseret i at få produktet på markedet.

Der dyrkes og sprøjtes helt ud til den yderste kant af stregen i dansk landbrug. Billedet er fra december 2016.

Mig bekendt er sprøjtegiftene før godkendelsen i Miljøstyrelsen ikke undersøgt for:

 • Evt. negativ effekt på flora og fauna i jordbunden (bakterier, nematoder m.m.), som ellers skulle give en optimal omsætning af organisk stof og næringssalte i jorden til naturlig opvækst af afgrøderne.
 • Evt. negative effekter på bier, andre bestøvere og den naturlige insektfauna generelt.
 • Evt. effekt på agerlandets fugle, fx. direkte forgiftning via føde eller orienteringsevne under træk.
 • Evt. på længere sigt fremkaldelse af eksemer og allergier hos mennesker.
 • Evt. på længere sigt fremkaldelse af cancer hos mennesker.
 • Evt. på længere sigt reduceret intelligens hos børn.
 • Evt. på længere sigt udvikling af børn med autisme.
 • Evt. på længere sigt udvikling af Parkinsons.
 • Evt. ødelæggelse af sund tarmflora hos svin og mennesker, og måske også hos andre dyr?

Listen er sikkert længere. Men alle ovennævnte effekter er i forbindelse med debatten op til EU’s 5-årige forlængelse af tilladelsen til at anvende RoundUp indenfor fællesskabet påvist af uafhængige forskere, som effekter af pesticider, herunder glyphosat i RoundUp, alle godkendte af Miljøstyrelsen. Monsanto har så hyret konsulentfirmaer til at svine de uafhængige forskere til personligt og miskreditere dem fagligt.

Verden over vender forbrugerne sig mod sprøjtegifte og GMO-produkter fra kemigiganten Monsanto.

Aktionærerne i fx. Monsanto er ligeglade med, hvordan udbyttet er skabt, bare det er stort. Det er jo ikke dem, aktionærerne, der har produceret giften og slår natur og mennesker ihjel.

Men hvis den danske, konventionelle landmand, der benytter sprøjtegiftene, kender til disse meget fatale effekter af sprøjtegifte, må de da føle et ansvar for naturen og deres medmennesker, og ønsker vel ikke at slå dem ihjel. Min eneste forklaring på, at de fortsætter sprøjtningen, er, at de især gennem sprøjtegiftproducenterne, men også planteavlskonsulenterne, er manipuleret til at tro, at når en sprøjtegift er godkendt af Miljøstyrelsen, er den uskadelig. Derfor er det vigtigt at få kommunikeret ud til det konventionelle landbrug, at de ved deres metoder, MRSA svin og sprøjteforgiftede vegetabilske afgrøder, er i fuld gang med at sætte folkesundheden over styr.

Sprøjtning fra helikopter blev også kaldt “sikker” og “ufarlig” af dansk landbrug og af Miljøstyrelsen indtil 1980’erne. I dag er metoden forbudt og fordømt som uansvarlig. Foto: Niels Riis Ebbesen.

Er der overhovedet nogen sprøjtemidler, fra begyndelsen med DDT, Bladan osv. og frem til dagens neonikotinoider og glyphosat (RoundUp), der ikke har vist sig efterfølgende at have helt uoverskuelige uheldige effekter på natur, miljø og menneskesundhed? Gift er gift, og en godkendelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af producentens korttidsforsøg er absolut ingen garanti for uheldige eftervirkninger. Så begræns sprøjtning af afgrøder til det absolut minimale og på tidspunkter, hvor det ikke videreføres i de høstede produkter, eller endnu bedre stop sprøjtning helt.

CV

Gunni Ærtebjerg er opvokset på landet og arbejdede i landbruget til 1965.

 • Havde i de følgende år kortere eller længere varende hyre på en fiskekutter i Kattegat.
 • Bachelor i dansk 1969 og kandidat i havbiolog fra Københavns Universitet 1976.
 • Gæsteforsker på Institut für Meereskunde Kiel 1976-77.
 • Ansat 1977 på Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, som 1989 blev afdeling for Marin Økologi i Danmarks Miljøundersøgelser og i 2007 lagt ind under Århus Universitet, i dag DCE.
 • Har i perioden 1979-2007 haft ansvaret for forureningsovervågningen af de åbne danske farvande, og her igennem været impliceret i arbejde for Østersøkommissionen, Nordsøkommissionen, EU’s Miljøagentur m.fl.
 • Har i perioden 1990-2007 redigeret hovedparten af de marine NOVANA rapporter og alle landsdækkende iltsvindsrapporter.
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.