DLG vildleder: Glyphosat i hvert 4. parti maltbyg

DOKUMENTATION – I en pressemeddelelse 13. december 2017 hævdede vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen, DLG, at ”danske landmænd, der dyrker maltbyg, bruger ikke længere glyphosat før høst.” Det er ikke korrekt. Analyser fra Viking Malt A/S afslører, at der var rester af glyphosat i hele 25 procent eller hvert 4. parti maltbyg, som virksomheden analyserede i efteråret 2017.

Mogens Frederiksens pressemeddelelse gav ellers anledning til store overskrifter i den faglige landbrugspresse. Hos landbrugsavisen hed det, at (13.12) ”Grovvarekæmpe storroser landmænd for at droppe glyphosat”, og Maskinbladet skrev samme dag i overskriften ”DLG: Ingen glyphosat i dansk maltbyg i 2017”. Begge medier gengav fejlagtigt den falske DLG-påstand uden at tjekke den.

Ifølge Mogens Frederiksen viser analyser fra Danmarks største grovvareselskab, DLG, at de danske landmænd har droppet brugen af al glyphosat før høst, når de producerer byg til levering som maltbyg. Fra sommeren 2017 havde kornbranchen gjort renhedskravet obligatorisk, dvs. man indførte nultolerance for fund af glyphosat i maltbyg med deraf følgende afvisning og økonomisk straf ved overtrædelse.

Koncern-kommunikationschef Jes Randrup vil ikke dokumentere DLG-påstanden om nul glyphosat i 2017-høsten af maltbyg.

Med vicedirektør Mogens Frederiksens egne ord lød begrundelsen: ”Dansk maltbyg forbindes med kvalitet i verdensklasse, og det er meget positivt, at landmændene gennem en stor indsats i år har dyrket maltbyg uden brug af glyphosat før høst. Det er flot, og det er noget, som malterierne og bryggerierne kvitterer for. Dermed er landmændene med til at styrke afsætningen af maltbyg på verdensmarkedet, der giver landbruget en ekstraindtægt på et trecifret millionbeløb om året.”

Hverken Mogens Frederiksen eller DLG’s pressetalsmand Jes Randrup har imidlertid ønsket at dokumentere påstanden trods gentagne henvendelser.

Hvert 4. parti med glyphosat

Viking Malt A/S har derimod beredvilligt fremlagt resultaterne af deres kvalitetskontrol (se tabellen her på siden), og tallene taler deres eget tydelige sprog. Fire ud af femten kontrollerede partier indeholdt glyphosat, dvs. hvert 4. eller 25 procent af den indleverede maltbyg indeholdt glyphosat trods forbuddet.

Viking Malt A/S er den største malterigruppe i Østersø-området og den 5. største i verden med en samlet produktionskapacitet på ca. 600.000 tons malt pr. år. Viking Malts anlæg ved Vordingborg er Danmarks største malteri og med en årlig produktionskapacitet på 120.000 tons pilsnermalt, der svarer til en forarbejdning af 145.000 tons maltbyg. Virksomhedens producerede malt leveres til bryggerier i Danmark og eksporteres til en lang række lande i hele verden.

Analyse-resultaterne fra Viking Malt A/S afslører, at der stadig er glyphosat i 25 procent af maltbyg-leverancerne.

CEO Kim Jørgensen fra Viking Malt A/S oplyser i en mail til redaktionen, at man også leverer ”økologisk malt fremstillet ud fra økologisk maltbyg og hvor vi skal garantere, at der ikke kan detekteres nogen pestidrester overhovedet. Vi har en 100 % kontrol af økologisk byg for alle relevante pesticider, herunder glyphosat og endvidere alle relevante svampetoxiner. Kravet er at der ikke må konstateres noget indhold.”

Videre skriver Kim Jørgensen, at for ”konventionel maltbyg har man i hele branchen for høst 2017 vedtaget, at der ikke mere anvendes roundup til nedvisning før høst. Det har tidligere været gængs praksis. Vores egne undersøgelser viser, at vi har fundet meget små rester i 4 ud af 15 undersøgte prøver. Da indholdet yderligere reduceres med en faktor 10, når byggen laves til malt, så vil vi være meget tæt på detektionsgrænsen i malt.”

Kim Jørgensen mener, at for høsten i 2016 var billedet et helt andet. Glyphosat kunne påvises i 90 % af prøverne og i koncentrationer 10 gange højere, så forbuddet har en positiv virkning. Sandt er det dog langt fra, at ”landmændene gennem en stor indsats i år har dyrket maltbyg uden brug af glyphosat før høst”, som det påstås af DLG.

En storsvedende DLG-direktør Mogens Frederiksen fik den utaknemmelige opgave i 2015 at rage kastanjerne ud af ilden efter afsløringen af Landbrug & Fødevarers falske korn-kampagne. I Danmarks Radio havde fakta-programmet Detektor opfanget mislydene omkring kampagnen og tøvede ikke med at kræve dokumentation for Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens “ølbommert”. Dokumentationen eksisterede ikke. Både danske malterier og kornmøller bruger dansk korn i stor stil, kunne programmet fortælle 11. december 2014. Hverken Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen ønskede at stille op og forklare sig, men henviste til landbruget. Direktør Mogens Frederiksen fra Dansk Landbrugs Grovvareselskab måtte derfor gå i studiet og indrømme, at der nok mere var tale om en bekymring for et “fremtidigt problem”.

Comments

comments

En kommentar til DLG vildleder: Glyphosat i hvert 4. parti maltbyg

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.